Положення

Завантаження документа

Положення про педагогічну раду Фахового коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1iVYfnYQ3uM-kJFhk5SB8Rz2e-Jt-eY3S/view?usp=sharing

Положення про Наглядову раду Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1xH4jqWAkjSOVhJQBFEnHp8PBB2QLZuA-/view?usp=sharing

Положення про гуртожиток Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1N5mtcPv2Mb0LIx0X-I7dyJ-aBKCFEe3h/view?usp=sharing

Положення про бухгалтерію Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1ejnwBMVWXRwTJkJ_eDbseuFAe5h3cL4o/view?usp=sharing

Положення про відділ кадрів Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1diTe8wDmhteb12_qMqKf-vsN_ybP3Gzr/view?usp=sharing

Положення про ректорат інституту

https://drive.google.com/file/d/1pseW3D19JbHTVWw6VSNBkYGj-AguxkPa/view?usp=sharing

Положення про сертифікат участі у наукових заходах Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1tK8Eb9pj8PPP6ukxFwM96ge04mGF7CnG/view?usp=sharing

Положення про дистанційне навчання Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1HxVQO9E8Imq0_5DAgkmYYH0PA6CxVsS_/view?usp=sharing

Положення про відділ практики, перепідготовки та працевлаштування Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1RIoTziv8WpmJRoBDPbWBMD4OmbQgDX1O/view?usp=sharing

Положення про академічну доброчесність Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/11WWuPPYioYwWi7QIE1Ctc9YqfLNIeVUN/view?usp=sharing

Положення про кабінет навчальний (лабораторію) Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1xcM9C7QSktoUv8j1DHrd3yJbhO2Ffw8P/view?usp=sharing

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Вінницькому кооперативному інституті

https://drive.google.com/file/d/1x-fbt4TUSWdPNtEmFkcxIZOSJkZedCvL/view?usp=sharing

Положення про обрання та прийняття на роботу декана факультету Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1HDtFjv_yw5cfAjIRYRQgX09nqv-9gYP_/view?usp=sharing

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників до Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1qdPbbzoE_TKB9x3ba8CCfgxfUnODmwL2/view?usp=sharing

Положення про оцінювання навчальних досягнень студентів у фаховому коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1iXzv5pSMHLzfFyiU7JEygVXqGfl9MJUi/view?usp=sharing

Положення про індивідуальний навчальний план студента Вінницького кооперативного інституту 

https://drive.google.com/file/d/15hTdeUM4DexGJpU-N7bm4Ua07dvU9h9C/view?usp=sharing

Положення про науковий гурток Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1IOOxs_89rgngYQboNmTQXv6a9n87nZ_F/view?usp=sharing

Положення про факультет Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1V0fOu7k4QypB1LBrlRWCKqTaj7tEmuLj/view?usp=sharing

Положення про заочне відділення Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1eKaVTd31_genGmgvlGSV1wdkn6TG_FrU/view?usp=sharing

Положення про порядок визначення та ліквідації академічної різниці і перезарахування навчальних дисциплін у Фаховому коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/10m89-vC0J40rbpYKsQk2CyAd5hneMBpW/view?usp=sharing

Положення про куратора академічної групи Вінницького кооперативного інституту, Фахового коледжу економіки і права ВКІ

https://drive.google.com/file/d/1MSlNLtIdDs4yPwiX-J_3dtxfFbAmSgoR/view?usp=sharing

Положення про індивідуальний навчальний план студента Фахового коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1oayyjrbJyf_uPk6FGZ6LymLt_iUnG6Kg/view?usp=sharing

Положення про ведення журналів навчальних занять у Фаховому коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1RwTS9_jzVfeD2m1pJAqi7F4V4tEzfshP/view?usp=sharing

Положення про академічний рейтинг студентів Фахового коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1k7wcRZn2Wwx0rTf5zv9Lf7CFr4Zg_e0t/view?usp=sharing

Положення про Вчену раду Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1-C1o1UYFr-MPoARgrOqzYAKgqQHGyzwN/view?usp=sharing

Положення про проектні групи та групи забезпечення з розроблення і супроводу освітніх програм у Вінницькому кооперативному інституті

https://drive.google.com/file/d/1uttWJ4AbUq-vy7msEEo2CrLcHUPmOsaY/view?usp=sharing

Положення про кафедру Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1mjsgEMmT_IlSO8F94GPyWZI6lfQgfliy/view?usp=sharing

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у Вінницькому кооперативному інституті

https://drive.google.com/file/d/1OLmoJ1mtVuhph1XLKsnMzmRS-MSqZQxi/view?usp=sharing

Положення про присвоєння вчених звань професора та доцента науково-педагогічним працівникам Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1YOCR5eRcNrbwmMhCr1EbpS2F_nGVaF1i/view?usp=sharing

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1-w_wBpVhJuM8J9PcEd3cZdoooT_eWoy_/view?usp=sharing

Програма внутрішньої системи забезпечення якості освіти у вінницькому кооперативному інституті

https://drive.google.com/file/d/1y25VpJDmlZ0eCKI4zelx2oLXIxryPRRN/view?usp=sharing

Правила внутрішнього розпорядку Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1KxKa-fJRpyP7-TLaY-4v6v_Txr56Gn9T/view?usp=sharing

Положення щодо формування комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін у Вінницькому кооперативному інституті

https://drive.google.com/file/d/1cvd1VeFVhfu6lsUiMJMltsEGbhnA2jC2/view?usp=sharing

Положення про загальні збори трудового колективу Вінницького кооперативного інституту, Фахового коледжу економіки і права

https://drive.google.com/file/d/1N_ppAiakDpt43iO0B3djc5Qe3-zSYHZW/view?usp=sharing

Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1k4agpnLNkj4r3y4OePVIZ7IkHf06rtuv/view?usp=sharing

Положення про організацію освітнього процесу в Вінницькому кооперативному інституті

https://drive.google.com/file/d/16cz2W8s5bhMRWigagzmO_uVys0xxiXB-/view?usp=sharing

Положення про організацію освітнього процесу у Фаховому коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/19tJgrEqzELeaYIx48nkd7TBa2eFX2OPQ/view?usp=sharing

Положення про інформаційно-аналітичний відділ Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/19IFFZovu1gX0B69pqiDM59bp4IfapsiM/view?usp=sharing

Положення про порядок обрання студентами вибіркових дисциплін у Фаховому коледжі економіки і права ВКІ

https://drive.google.com/file/d/1-EBljhrGcUDN6HqxujDZYKvVNMD31Ih2/view?usp=sharing

Положення про порядок обрання студентами вибіркових дисциплін у Вінницькому кооперативному інституті

https://drive.google.com/file/d/1SHN1n9OJ3JkPphVwTa-pEVSBERQ4HzL6/view?usp=sharing

вчальний відділ Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/12u968i1siHE3DbOgHxxlGitjzOrpSyKB/view?usp=sharing

Положення про організацію та проведення профорієнтаційної роботи в Вінницькому кооперативному інституті

https://drive.google.com/file/d/15yAQXlhk_WCEjSt_sg94CjNNPJbWgcKH/view?usp=sharing

Положення про підготовчі курси до вступу до Фахового коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту

https://drive.google.com/file/d/1FItvHZdkaWZ60sqWv8GbPd4S1EYcSTrF/view?usp=sharing

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів Вінницького кооперативного інституту та Фахового коледжу економіки і права

https://drive.google.com/file/d/1FItvHZdkaWZ60sqWv8GbPd4S1EYcSTrF/view?usp=sharing

Положення про проведення практики студентів Фахового коледжу  економіки і права ВКІ за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра

https://drive.google.com/file/d/1Ax0M-db6MtVKnS9t1tsBc8zsota3W62r/view?usp=sharing

 

Положення про проведення практики студентів ВКІ за освітнім ступенем бакалавра та магістра

 

https://drive.google.com/file/d/1xw-Lf5lUONH75QtqXyKJweZb3DgmyYLW/view?usp=sharing

Положення про атестацію педагогічних працівників Фахового коледжу економіки і права ВКІ

https://drive.google.com/file/d/1RbYlORwQCVfS3I7KvqhaRPMCPwIHGSR4/view?usp=sharing

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Банківські реквізити:

Вінницький кооперативний інститут

Наша адреса: м. Вінниця вул. Академіка Янгеля 59

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614

р\р UA513006140000026001000014101

код ЄДРПОУ 01788042

Електронна адреса: admin@vki.vin.ua

тел.: (0432) 61-29-68, (0432) 61-23-71

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020