Практика

Харчові технології

Спеціальність 181 «Харчові технології»         

Навчальним планом зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою Харчові технології передбачається проведення трьох видів практики: навчальна практика зі спеціальності, технологічна практика та переддипломна.

Навчальна практика зі спеціальності проходить у кращих діючих закладах ресторанного господарства: «Затишок», «Поділля», «Ідеал», «Mont Blanc», «Світлиця», ТОВ «Аргон» кулінарний цех супермаркету «Грош» під керівництвом викладачів зі спеціальних дисциплін.

Головною метою навчальної практики – поглибити та закріпити теоретичні знання студентів зі спеціальних дисциплін, оволодіти практичними вміннями та навичками кваліфікації молодшого спеціаліста. Під час проходження навчальної практики у студентів формуються первинні навички та вміння з професії за обраною спеціальністю.

При проходженні технологічної практики набувають професійні знання, уміння та навички, що дають можливість студентам  додатково отримати такі робітничі професії: кухаря ІV-V розряду, офіціанта ІІІ-ІV розряду. Крім цього практика студентів проходить на базі відпочинку  «Лезо» смт міського типу Лазурне Херсонської області.

Переддипломна практика організовується відповідно до кваліфікаційної характеристики на посадах техніка-технолога, завідувача виробництва, начальника цеха, завідувача складу, шеф-кухаря, техніка-лаборанта, агента з постачання, метрдотеля, адміністратора торговельного залу.

Ресторанне обслуговування

Спеціальність «Готельно-ресторанна справа»

Навчальним планом  зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за освітньо-професійними програмами «Готельно-ресторанна справа» та «Ресторанне  обслуговування передбачається проведення двох видів практики:  навчальна практика зі спеціальності, технологічна практика.

Навчальну практику зі спеціальності та технологічну практику студенти проходять у кращих закладах ресторанного господарства споживчої кооперації, ресторанах «Дубовий гай»,  «Вечорниці»,  а також   на інших підприємствах  м. Вінниці та Вінницької області в ресторанах: «Велюр», «Національ», «Поділля», «Арталь», «Свято» та інших  під керівництвом викладачів спеціальних дисциплін.  

Під час  проходження навчальної практики  у студентів формуються первинні навички та вміння із фаху за обраною спеціальністю.

Під час технологічної практики  студенти  використовують ефективні методи організації праці, прогресивні та інноваційні форми обслуговування, які надають можливість реалізувати програму практики у повному обсязі.

Технологічна практика носить комплексний характер і покликана завершити формування у студентів системи спеціальних знань, умінь та навичок, достатніх  для виконання професійних обов’язків і завдань, що передбачені  кваліфікацією адміністратор (господар) залу.

Наскрізна програма навчальної та виробничої практики передбачає такі напрями: поглиблення і закріплення теоретичних знань, удосконалення професійних навичок з обраної спеціальності, самостійне виконання професійних завдань на основі вивчення діяльності конкретного закладу ресторанного господарства, надбання практичного досвіду, прищеплення навичок організаторської та професійної діяльності в трудовому колективі.

За результатами різних видів практик студенти мають  можливість додатково отримати робітничі професії офіціанта, бармена, що дає їм  можливість бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проходять практику на кращих підприємствах, організаціях і установах м. Вінниці і Вінницької області , що використовують сучасні форми організації роботи та ведення господарської діяльності. Для спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» особливе місце посідає практика на діючих торгівельних підприємствах, за результатами якої, студенти отримують первинні навички роботи за фахом.

Практика є цікавою, оскільки студенти безпосередньо беруть участь у торговельно – технологічному процесі підприємства. Необхідно відзначити, що у напрямку підбору і пошуку баз практики надається перевага як стійким договірним зв’язкам між Вінницьким кооперативним інститутом і торговельними підприємствами, так і демократичний шлях: надається можливість студентам самостійно знайти місце практики та укласти договір.

Цей процес розвиває в них можливість думати, вибирати, зважувати ті чи інші фактори, самостійно приймати рішення. А фактори можуть бути різні: знайти підприємство, яке приваблює сучасним дизайном, культурою торгівлі чи широким асортиментом товарів. Враховуючи те, що студенти попередніх випусків добре зарекомендували себе у сфері торгівлі, проблем з підбором баз практики та укладанням договорів практично немає, їх охоче беруть на практику, запрошують на роботу. Тому є така можливість мати постійні бази практики з сучасним обладнанням, передовими формами організації торговельно – технологічного процесу, широким асортиментом товарів, високою культурою обслуговування. Це такі як: ТОВ НВП «Аргон», торговельні мережі магазинів «Україночка», «Варшава», «Но-Ва», гіпермаркет «Екіцентр К», та ін. Молоді, енергійні юнаки та дівчата за сумлінне ставлення до роботи неодноразово отримували подяку від покупців та керівників практики, від підприємств.

Маркетинг

Спеціальність «Маркетинг»

Вимога часу максимально наблизити теорію і практику. Викладацький склад кафедри маркетингу та підприємництва приділяє велику увагу співпраці Вінницького кооперативного інституту із провідними підприємствами Вінницької області.

Студенти інституту і коледжу мають можливість набути практичні знання з маркетингу, отримати довід організаційної роботи, відчути себе повноцінним працівником на підприємстві у якості маркетолога, комерційного агента, копірайтера, мерчендайзера, логіста. Наші практиканти ефективно вирішують завдання та оперативно реагують на проблемні ситуації на базах практики: ТОВ підприємство «АВІС», ПрАТ «Володарка», ТОВ АЛЕКС-2, ТОВ “Птахофабрика Поділля”, ТОВ НВП «Аргон», гіпермаркет «Екіцентр К».

Облік і оподаткування

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» проходять практику підприємствах та в організаціях різних форм власності м. Вінниці та області. Серед них значне місце посідають підприємства та організації споживчої кооперації області, інші виробничі, торгівельні, фінансово-кредитні установи, які  використовують  сучасні  методи  обліку,  новітні  форми  організації  роботи. Практиканти набувають досвід роботи: ПАТ КБ Приват Банк, ПАТ КБ Креді Агріколь, ПАТ КБ Мегабанк, АТ Райфайзен Банк Аваль, АТ Ощадбанк тощо.

Під час проходження виробничої практики студенти мають можливість удосконалити вміння та навички з ведення бухгалтерського обліку з використанням комп’ютерної техніки,  розширити знання зі спеціальності, закріпити та систематизувати теоретичний курс фахової підготовки на основі вивчення практичного досвіду роботи працівників бухгалтерських служб, набути власного досвіду, розвинути професійне мислення, необхідне для прийняття управлінських рішень.

Менеджмент

Фахівець спеціальності 073 Менеджмент, підготовлений до виконання професійних функцій на підприємстві за одним або кількома з видів і найменувань економічної діяльності, як:

    • Діяльність головних управлінь (хед-офісів).
    • Консультування з питань комерційної діяльності й керування.
    • Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги.
    • Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності на підприємствах, організаціях, установах.
    • Допоміжна діяльність у всіх сферах діяльності підприємств, організацій, установ.

Майбутній фахівець зі спеціальності 073 Менеджмент, здатний виконувати управлінську та координаційну, а також організаційну, обліково-аналітичну, планову, контрольну і технологічну функції.

Під час проходження виробничої та переддипломної практики студенти Вінницького кооперативного інституту набувають практичні навички роботи менеджера на підприємствах: ПрАТ «Маяк», ПрАТ «Володарка», ТОВ Фінансова компанія «ЕКО – ДІМ», ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПАТ «Промавтоматика», ПАТ «Вінницький завод «Будмаш», Пат «Плазма Тек», Немирівський комбінат хлібопродуктів.

Особливо цікавою є педагогічна практика. Студенти інституту пробують себе у якості викладача фахових дисциплін, сумлінно готуються до викладання лекцій для студентів коледжу.

Фінанси,банківська справа та страхування

Студенти Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування мають змогу проходити виробничу практику в провідних банківських установах міста Вінниці та області, таких як ПАТ КБ Приват Банк, ПАТ КБ Креді Агріколь, ПАТ КБ Мегабанк, АТ Райфайзен Банк Аваль, АТ Ощадбанк тощо.

Завжди раді бачити та передавати практичні навички страхові компанії ПАТ СК «Універсальна», ПрАТ УСК «Княжа ВІГ», АТ СГ «Ю.Бі.Ай.кооп», СК «Євролайф», ПрАТ СК «Арсенал»; провідні підприємства та установи – ТОВ «Преміум Моторс», ПрАТ «Концерн Хлібпром», ТОВ «Немирівський цегляний завод» , Пенсійний фонд України тощо. Завжди йдуть на зустріч сільські ради та райспоживспілки.

 

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020