Кафедра
гуманітарних, економічних та фінансово-облікових дисциплін

Наші контакти:

Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59

Кабінет № 414 

Тел.: (0432) 66-62-89

Електронна пошта: kaf_fin_414@ukr.net


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра гуманітарних, економічних та фінансово-облікових дисциплін ВКІ є випусковою кафедрою, на якій здійснюється підготовка фахівців у галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальностями 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 071 Облік і оподаткування першого (бакалаврського) рівня, за денною та заочною формами навчання.

Кафедра спрямовує зусилля на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які володіють необхідним рівнем професійної компетенції у сфері фінансів, банківської справи, страхування,  фондового ринку, комп’ютерних інформаційних систем, бухгалтерського, податкового, фінансового обліку та інших актуальних напрямів, що необхідні для успішної професійної діяльності фахівців у сучасній економіці.

Обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат економічних наук Тетяна ГРИНЧУК.

Робота викладачів кафедри спрямована на досягнення рівня відповідної компетентності, формування вмінь та навичок, певного досвіду соціально-економічного спілкування студентів спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Менеджмент», «Право».  

Професорсько-викладацький склад  кафедри гуманітарних, 

економічних та фінансово-облікових дисциплін:

Гринчук Тетяна Петрівна –  кандидат економічних наук, в.о. завідувача кафедри

Петренко Микола Ілліч –  кандидат економічних наук, професор кафедри

Коваль Юлія Андріївна – доктор філософії, доцент кафедри

Колотій Світлана Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Рузакова Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

Драбовська Віра Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Кашпрук Юлія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

Шмагельська Марина Олексіївна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри

Ільніцька Юлія Броніславівна – спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри

Вечірко Ольга Григорівна – спеціаліст першої категорії, викладач кафедри

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі гуманітарних, економічних та фінансово-облікових дисциплін

1.          Автоматизація складання фінансової звітності

2.         Банківська система

3.         Безпека життєдіяльності і охорона праці

4.         Безпека та гігієна праці

5.         Бухгалтерський облік

6.         Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

7.          Виробнича практика

8.         Вища математика та теорія ймовірностей

9.         Державні фінанси

10.    Ділова іноземна мова

11.      Ділова українська мова

12.     Екологія

13.     Економіка підприємства за видами економічної діяльності

14.     Економіка праці та соціально-трудові відносини

15.     Економічна та фінансова безпека

16.     Економічна теорія: мікро- та макроекономіка

17.      Економічна теорія: політична економія, історія економіки

18.     Економічний аналіз

19.     Етика ділового спілкування

20.   Історія та культура України

21.     Інвестування

22.    Іноземна мова

23.    Інформаційні системи та технології (за професійним спрямуванням)

24.    Інформаційні і комунікаційні технології

25.    Інформаційні технології в праві

26.    Інформаційні технології

27.    Комп’ютерна практика

28.   Контролінг

29.    Методика викладання в вищій школі

30.   Методологія та організація наукових досліджень

31.     Міжнародна економіка

32.    Місцеві фінанси

33.    Навчальна практика

34.    Навчальна практика з інформаційних технологій

35.    Основи економіки

36.    Основи економічної теорії

37.    Основи охорони праці

38.   Податкова політика і податковий менеджмент

39.    Політологія

40.   Психологія

41.     Регіональна економіка

42.    Соціологія

43.    Страхування. Соціальне страхування.

44.    Українська мова

45.    Фізичне виховання

46.    Філософія

47.    Фінанси підприємства

48.   Фінанси підприємств: Фінанси підприємств. Фінанси підприємств та організація споживчої кооперації

49.    Фінанси страхових організацій

50.    Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва 

51.     Фінансова санація і банкрутство підприємства

52.    Фінансове планування й прогнозування

53.    Фінансовий  аналіз

54.    Фінансовий ринок

55.    Цивільна безпека

56.    Цивільний захист

 

 

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Банківські реквізити:

Вінницький кооперативний інститут

Наша адреса: м. Вінниця вул. Академіка Янгеля 59

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614

р\р UA513006140000026001000014101

код ЄДРПОУ 01788042

Електронна адреса: admin@vki.vin.ua

тел.: (0432) 61-29-68, (0432) 61-23-71

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Банківські реквізити:

Вінницький кооперативний інститут

Наша адреса: м. Вінниця вул. Академіка Янгеля 59

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614

р\р UA513006140000026001000014101

код ЄДРПОУ 01788042

Електронна адреса: admin@vki.vin.ua

тел.: (0432) 61-29-68, (0432) 61-23-71

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020