Кафедра гуманітарних, економічних та фінансово-облікових дисциплін

Наші контакти:

Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59

Кабінет № 414 

Тел.: (0432) 66-62-89

Електронна пошта: kaf_fin_414@ukr.net

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра гуманітарних, економічних та фінансово-облікових дисциплін ВКІ є випусковою кафедрою, на якій здійснюється підготовка фахівців у галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальностями 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 071 Облік і оподаткування першого (бакалаврського) рівня, за денною та заочною формами навчання.

Кафедра спрямовує зусилля на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які володіють необхідним рівнем професійної компетенції у сфері фінансів, банківської справи, страхування, комп’ютерних інформаційних систем, бухгалтерського, податкового, фінансового обліку та інших актуальних напрямів, що необхідні для успішної професійної діяльності фахівців у сучасній економіці.

Обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат економічних наук Гринчук Тетяна Петрівна.

Робота викладачів кафедри спрямована на досягнення рівня відповідної компетентності, формування вмінь та навичок, певного досвіду соціально-економічного спілкування студентів спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Менеджмент», «Право».

З січня 2018 до 2021 року викладачі кафедри працювали над науковою темою «Інституціональне забезпечення розвитку споживчого ринку регіону» (номер державної реєстрації 0117U005351).

За кафедрою закріплено дисципліни фундаментальної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки, навчально-методичні комплекси з яких розроблено та представлено на сайті ВКІ (дистанційні курси для студентів).

Професорсько-викладацький склад кафедри гуманітарних, економічних та фінансово-облікових дисциплін:

 1.  

Гринчук Тетяна Петрівна

кандидат економічних наук,

в.о. зав. кафедри

 1.  

Петренко Микола Ілліч

доктор економічних наук,

професор

 1.  

Колотій Світлана Василівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри

 1.  

Драбовська Віра Анатоліївна

кандидат філологічних наук,

доцент

 1.  

Кашпрук Юлія Анатоліївна

кандидат економічних наук,

доцент

 1.  

Нагорняк Світлана Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

 1.  

Шмагельська Марина Олексіївна

кандидат географічних наук,

доцент

 1.  

Рузакова Ольга Володимирівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри

 1.  

Морозова Людмила Петрівна

доктор філософських наук, професор

 1.  

Коваль Юлія Андріївна

викладач

 1.  

Вечірко Ольга Григорівна

викладач

 1.  

Ільніцька Юлія Броніславівна

викладач

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі гуманітарних, економічних та фінансово-облікових дисциплін

  1. Автоматизація складання фінансової звітності.

  2. Аналіз і ревізія фінансової звітності.

  3. Аудит.

  4. Банківська система.

  5. Бухгалтерський облік.

  6. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання.

  7. Вища математика та теорія ймовірностей.

  8. Вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика.

  9. Виробнича практика.

  10. Державні фінанси.

  11. Ділова іноземна мова.

  12. Ділова українська мова.

  13. Економіка підприємства за видами економічної діяльності.

  14. Економіка праці та соціально-трудові відносини.

  15. Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі, економетрика.

  16. Економічна та фінансова безпека.

  17. Економічна теорія: мікро- та макроекономіка.

  18. Економічна теорія: політична економія, історія економіки.

  19. Економічний аналіз.

  20. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.

  21. Інвестування.

  22. Іноземна мова.

  23. Історія культури: Історія України; Історія української культури.

  24. Інтелектуальна власність.

  25. Інформаційні системи та технології (за проф. спрямуванням).

  26. Компютерна практика з бухгалтерського обліку.

  27. Контролінг.

  28. Конфліктологія.

  29. Методика викладання в вищій школі.

  30. Методологія та організація наукових досліджень.

  31. Міжнародна економіка.

  32. Місцеві фінанси.

  33. Начальна практика.

  34. Начальна практика з фінансового обліку.

  35. Облік і звітність в оподаткуванні.

  36. Облік у банках.

  37. Організація діяльності ринкової інфраструктури.

  38. Основи економіки.

  39. Основи охорони праці.

Гринчук Тетяна Петрівна –  кандидат економічних наук, в.о. завідувача кафедри

Петренко Микола Ілліч –  доктор економічних наук, професор

Колотій Світлана Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Драбовська Віра Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент

Кашпрук Юлія Анатоліївна  – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Нагорняк Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Шмагельська Марина Олексіївна – кандидат географічних наук, доцент

Рузакова Ольга Володимирівна кандидат економічних наук, доцент кафедри

Морозова Людмила Петрівна – доктор філософських наук, професор

Коваль Юлія Андріївна – викладач кафедри

Вечірко Ольга Григорівна – викладач кафедри

Ільніцька Юлія Броніславівна – викладач кафедри

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Банківські реквізити:

Вінницький кооперативний інститут

Наша адреса: м. Вінниця вул. Академіка Янгеля 59

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614

р\р UA513006140000026001000014101

код ЄДРПОУ 01788042

Електронна адреса: admin@vki.vin.ua

тел.: (0432) 61-29-68, (0432) 61-23-71

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі фінансів, обліку та аналізу

  1. Автоматизація складання фінансової звітності

  2. Аналіз і ревізія фінансової звітності

  3. Аудит

  4. Банківська система

  5. Бізнес-планування

  6. Бухгалтерський облік

  7. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

  8. Виробнича практика

  9. Державні фінанси

  10. Економічний аналіз

  11. Інвестування

  12. Інформаційні системи і технології

  13. Контролінг

  14. Місцеві фінанси

  15. Начальна практика

  16. Облік і звітність в оподаткуванні

  17. Облік у банках

  18. Податкова політика і податковий менеджмент

  19. Податкова система

  20. Страхування.

  21. Страхування. Соціальне страхування

  22. Управлінський облік

  23. Фінанси страхових організацій

  24. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

  25. Фінансова санація і банкрутство підприємства

  26. Фінансове планування і прогнозування

  27. Фінансовий аналіз

  28. Фінансовий облік

  29. Фінансовий ринок

  30. Фінанси підприємств: Фінанси підприємств. Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації.

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Банківські реквізити:

Вінницький кооперативний інститут

Наша адреса: м. Вінниця вул. Академіка Янгеля 59

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614

р\р UA513006140000026001000014101

код ЄДРПОУ 01788042

Електронна адреса: admin@vki.vin.ua

тел.: (0432) 61-29-68, (0432) 61-23-71

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020