Бібліотека

Борисова Ольга Савівна

директор бібліотеки

Телефон:  (0432) 61-65-63
E-mail: vki.bibl@gmail.com

Бібліотека є структурним підрозділом інституту, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес ВНЗ, сприяє вихованню студентів, підвищенню їхнього культурного рівня.

Бібліотека працює щоденно з 8.30 до 19.00, у п’ятницю – з 8.30 до 17.00.

До послуг користувачів: абонемент, читальний зал на 100 місць, книгосховище. Створено автоматизовані робочі місця, які об’єднані в локальну загальноінститутську мережу з підключенням до мережі Інтернет.

Директор бібліотеки – Борисова Ольга Савівна разом зі своїм колективом забезпечує виконання усіх виробничих процесів бібліотеки, спрямовує роботу на удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, впровадження новітніх технологій.

Бібліотечний фонд формується відповідно до профілю інституту та потреб користувачів. Наукове комплектування фонду засноване на аналізі навчальних планів кафедр та циклових комісій ВНЗ та аналізі забезпечення літературою навчального процесу. Загальний обсяг фонду – 72 140 книг та електронних видань. Щорічно передплачується понад 60 періодичних видань, необхідна кількість статистичних та інформаційних матеріалів. З більшості навчальних дисциплін створені бібліотечно-інформаційні комплекси з числа підручників, навчальних посібників, опорних конспектів лекцій, методичних посібників.

У 2012 році оголошена акція «Дарують нам – даруємо і ми», кінцевою метою якої є поповнення фонду творами художньої літератури.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки складається з абеткового та систематичного каталогів, систематичної картотеки статей, картотеки забезпечення навчальною літературою.

З метою автоматизації бібліотечних процесів з 2004 року розпочато впровадження пакету комп’ютерних програм «Бібліограф». Створені і функціонують електронний каталог книг, який нараховує близько 17 тис. бібліографічних записів, та електронна картотека статей, які дають можливість оперативно відшукати необхідну інформацію, різнобічно розкрити бібліотечний фонд.

У фонді читального залу міститься навчальна, наукова література, словники, довідники, енциклопедичні видання, статистичні збірники, методичні видання, які необхідні для поглибленого вивчення начальних дисциплін, написання рефератів, курсових робіт та самостійної роботи студентів. Для відвідувачів експонуються тематичні та інформаційні виставки, оформляється «Календар знаменних дат». Читальний зал здійснює оперативне і повне обслуговування студентів, викладачів, співробітників ВНЗ, виконує усі види бібліотечних довідок, здійснює індивідуальне інформаційне обслуговування науковців інституту в режимі ВРІ.

Абонемент забезпечує бібліотечне обслуговування навчальною, науковою, науково-популярною та художньою літературою   усі категорії користувачів. Видається література додому, студенти обслуговуються при наявності студентського квитка. Навчальна література видається терміном на 1 семестр, наукова література – терміном на 10 днів. Проводяться соціологічні  дослідження з метою вивчення інтересів та смаків студентів, поліпшення обслуговування користувачів. На абонементі постійно демонструються книжкові перегляди нових надходжень, які інформують про новинки літератури. Традиційною формою інформування користувачів є підготовка «Інформаційного списку нових надходжень», списків літератури на допомогу науковій та навчально-виховній роботі інституту.

Спільно з кафедрами та цикловими комісіями проводяться Дні інформації та Дні кафедр,  які передбачають широке ознайомлення з літературою допомагають визначити прогалини в комплектуванні.

Бібліотека координує свою діяльність зі структурними підрозділами інституту, з бібліотеками інших систем і відомств, формуючи свою подальшу стратегію розвитку, бібліотека бере активну участь у всіх перетвореннях, що відбуваються у навчальному закладі, відгукується на вимоги часу.

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020