Бібліотека

Борисова Ольга Савівна

завідувач бібліотеки

Телефон: (0432) 61-65-63

E-mail: vki.bibl@gmail.com

Бібліотека є структурним підрозділом інституту, що забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес ВНЗ і польського ліцею гуманітарних наук та інформаційних технологій ім. Януша Корчака, сприяє вихованню учнів та студентів, підвищенню їхнього культурного рівня. Бібліотека працює щоденно з 9.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до 15.30. До послуг користувачів: абонемент, читальний зал , книгосховище, комфортний простір для відпочинку. Створено автоматизовані робочі місця, які об’єднані в локальну загальноінститутську мережу з підключенням до мережі Інтернет.
Робота бібліотеки спрямована на удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, впровадження новітніх технологій. Бібліотечний фонд формується відповідно до профілю інституту та освітніх потреб ліцею. Вагоме місце у поповненні фонду належить подарованим книгам викладачами та студентами інституту. У 2012 році оголошена акція «Дарують нам – даруємо і ми», кінцевою метою якої є поповнення фонду творами художньої літератури. Загальний обсяг фонду – 67140 книг та електронних видань. .
Розкриттю інформаційних ресурсів бібліотеки допомагає довідково-бібліографічний апарат: абетковий і систематичний каталоги в картковому вигляді, картотека забезпечення навчальною літературою та електронний каталог книг і статей. Формування ЕК розпочалося з 2004 року з придбанням комп’ютерних програм «Бібліограф ».

ЕК налічує близько 23 тис. бібліографічних записів, що дає можливість оперативно відшукати необхідну інформацію, різнобічно розкрити бібліотечний фонд. Для формування інформаційної культури, підвищення рівня культури читання та більш швидкій адаптації студентів першокурсників щодо бібліотечного обслуговування організовуються зустрічі з студентськими групами в читальному залі. Проводяться соціологічні опитування з метою вивчення інтересів та смаків студентів, поліпшення обслуговування користувачів. Організація відкритого доступу до фонду читального залу дає можливість студентам інституту та учням ліцею самостійно підбирати літературу, що їх цікавить. У відкритому фонді читального залу міститься навчальна, наукова література, словники, довідники, енциклопедичні видання, статистичні збірники, методичні видання, які необхідні для поглибленого вивчення начальних дисциплін, написання рефератів, курсових робіт та самостійної роботи студентів. Максимально представлені книги з психології. філософії, менеджменту, управління, реклами. Окремий стелаж виділений для творів сучасної художньої літератури, а також видань польською мовою.

Важливим напрямом роботи являється пропаганда бібліотечних ресурсів, використовуючи різні форми і методи культурно-просвітницької роботи: організація книжкових виставок, зокрема, віртуальних виставок, оглядів літератури, презентації книг , буктрейлерів, тематичних вечорів, Оформлюється «Календар знаменних дат». З метою популяризації читання бібліотека приєдналась до Міжнародного руху Буккросинг, використовуючи книги, подаровані читачами.
Одним із напрямків роботи бібліотеки ВКІ є інформаційно-бібліотечне інформування. Основна мета такої роботи – регулярне доведення інформації про книжковий фонд бібліотеки, про нові надходження до користувача. Для цього складаються «Інформаційні списки нових надходжень». списків літератури на допомогу науковій та навчально-виховній роботі інституту. . Подаються презентації нових підручників та навчальних посібників викладачів ВКІ, демонструються книжкові перегляди нових надходжень. Віртуальних користувачів про цікаві факти та події зі світу культури бібліотека інформує через віртуальні виставки та інформаційні дайджести.
Спільно з кафедрами та цикловими комісіями проводяться Дні інформації та Дні кафедр, які передбачають широке ознайомлення з літературою допомагають визначити прогалини в комплектуванні. Бібліотека координує свою діяльність зі структурними підрозділами інституту, з бібліотеками інших систем і відомств. Формуючи свою подальшу стратегію розвитку, бібліотека бере активну участь у всіх перетвореннях, що відбуваються у навчальному закладі, відгукується на вимоги часу. Намагається віднайти такі функції, які б задовольняли сучасні потреби користувачів, перетворення бібліотеки в інформаційний центр, діяльність якого відрізняється розмаїттям інформаційних послуг – як традиційних, так і пов’язаних із застосуванням телекомунікації.

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020