Інформація про діяльність студентського самоврядування ВІННИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ

Метою студентського самоврядування ВКІ є створення умов для самореалізації особистості студентів  і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності. 

Основними завданнями  органів студентського самоврядування ВКІ є: 

1. забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

2. захист прав та інтересів студентів; 

3. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

4. сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

5. сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

6. співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів.

Структура та діяльність органів студентського самоврядування Вінницького кооперативного інституту регламентується «Положенням про Студентське самоврядування ВКІ» та «Положення про Студентську Раду ВКІ».

СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ВКІ

Мельник Діана +380931801465

Подоляка Степан +380995353111

Логоша Юлія +380731268355

 

Романюк Юлія +380634389135

Голова комітету: Вікарчук Дмитро +380685095825

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання комітету:

  • організація дозвілля та відпочинку
   студентів;
  • надання допомоги у діяльності клубів
   за інтересами, колективів художньої
   творчості;
  • проведення різноманітних творчих
   конкурсів, святкових днів коледжу, дискотек,
   КВК, концертів та фестивалів;
  • проведення заходів, пов’язаних з
   національними традиціями, відзначення
   загальнодержавних і міжнародних свят.

Голова комітету: Давідюк Максим +380632887677З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдяння комітету:

  • Інформування про діяльність
   Студентської Ради та заході у ВКІ;
  • Щотижневі відеозвіти, VCI News;
  • Інформування про новини та зміни у
   навчальній діяльності;
  • Взаємодія з іншими комітетами.

Голова комітету: Арина Лиса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання комітету:

  • допомога керівництву коледжу в контролі за
   навчальною і трудовою діяльністю студентів;
  • пропагування активної, дієвої, творчої
   позиції серед студентства;
  • сприяння створенню необхідних умов
   навчання та проживання студентів;
  • участь у вирішенні питань благоустрою
   території та приміщень коледжу;
  • допомога студентам у вирішенні соціальних
   проблем молоді;
  • благодійна та волонтерська діяльність.

Голова комітету: Мельничук Софія +380673553884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання комітету:

  • заохочення студентів до науково-
   дослідницької діяльності;
  • організацію наукових студентських
   товариств, проведення конференцій,
   семінарів, зустрічей;
  • виявлення здібностей до науково-
   дослідницької роботи студентів та
   організація занять студентів наукою.

Голова комітету: Король Юрій +3806841052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання комітету:

  • Планує роботу студентської ради;
  • Організовує і проводіть зборі студентської
   ради;
  • Допомагає в организациї иншим
   комітетам;
  • Контролює виконання планів комітетів.

Голова комітету: Гульчак Яна +380683082391

 

 

 

 

 

 

Завдання комітету:

  • пропагування здорового способу
   життя;
  • заохочення студентів до занять
   спортом;
  • організацію спортивних змагань;
  • надання допомоги у діяльності
  • різноманітних спортивних клубів та
   секцій.

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020