Приймальна комісія

Приймальна комісія Вінницького кооперативного інституту – робочий орган закладу вищої освіти, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закон), що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія Вінницького кооперативного інституту та його структурного підрозділу Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту, як єдина структура, працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до :

  • Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 11жовтня 2018 року № 1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/ 32908 (далі – Умови прийому);

  • Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1082 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за № 1231/32683 (далі – Умови прийому);

  • Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2015 року за № 1353/27798 (далі – Положення);

  • Статуту Вінницького кооперативного інституту;

  • Положення про приймальну комісію Вінницького кооперативного інституту;

  • Правил прийому на навчання до Вінницького кооперативного інституту в 2019 році;

  • Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Коледжу економіки і права кооперативного інституту в 2019 році;
  • Нормативно-правових актів з питань вступу на навчання до закладів вищої освіти.

Положення затверджується вченою радою Інституту відповідно до частини третьої статті 38 Закону і Протоколу №1 від 29 січня 2019 року.

Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора Вінницького кооперативного інституту, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2019