Кафедра менеджменту, маркетингу та підприємництва

Контактна інформація:

Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59

Кабінет: 401а

E-mail:kafedra.managementVKI@gmail.com

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра менеджменту, маркетингу та підприємництва  створена на базі об’єднання двох кафедр, які функціонували в складі Вінницького кооперативного інституту: кафедри маркетингу і підприємництва ( з 2008 по 2020 роки кафедру очолювала кандидат наук, доцент Дибчук Л.В.) та кафедри менеджменту.

На сучасному етапі розвитку кафедра менеджменту, маркетингу та підприємництва  є однією з провідних кафедр інституту зі статусом випускної і профілюючої з ряду спеціальностей.

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальностей 073 «Менеджмент»,  075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

МІСІЯ кафедри – здійснювати підготовку фахівців, здатних провадити на високому професійному рівні організаційно-управлінську, інформаційно-аналітичну, освітню, науково-дослідницьку, консультаційну діяльність в організаціях різних видів економічної діяльності, спроможних конкурувати на ринку праці, формувати у майбутніх фахівців професійні компетентності, уміння нарощувати та ефективно використовувати свій фаховий потенціал, будувати своє майбутнє і досягати найкращих результатів у професії, ставати лідерами в організаціях.

Кафедра спрямовує зусилля на підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють необхідним рівнем професійної компетенції в сфері стратегічного та операційного менеджменту та маркетингу, ціноутворення, логістики, інформаційних маркетингових систем, маркетингових комунікацій, підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та інших актуальних напрямів сучасного менеджменту, маркетингу і підприємництва, які необхідні для успішної підприємницької діяльності в сучасній українській економіці.

Здобувачі вищої освіти кафедри отримують теоретичні й практичні знання в сфері менеджменту, маркетингу, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здатних вирішувати проблеми стратегічного розвитку суб’єктів господарювання; оцінювати ефективність управління підприємствами різних форм власності та формувати кадрову політику; організовувати реалізацію управлінських рішень та ділових контактів із зовнішнім середовищем; формувати ефективну систему мотивації на підприємстві; визначати оптимальні варіанти управлінських рішень для об’єктивних та суб’єктивних можливостей розвитку підприємств з різними формами власності; приймати ефективні маркетингові рішення; управляти конфліктами і створювати сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі.

Вагомим творчим здобутком кафедри є колективні монографії, наукові публікації у вітчизняних  виданнях, підручники та посібники, за якими навчаються студенти ВНЗ економічного профілю.

Професорсько-викладацький склад кафедри є згуртованою командою однодумців, об’єднаною професійними інтересами, взаємною довірою і повагою.  Кафедру менеджменту, маркетингу та підприємництва очолює кандидат економічних наук Пиріжок Стелла Євгеніївна.

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту, маркетингу та підприємництва

ПИРІЖОК Стелла Євгеніївна – в.о. зав. кафедрикандидат економічних наук

ІВАНЮТА Павло Васильович  – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри

ДИБЧУК Людмила Василівна  – кандидат наук, доцент

ГАВЕНКО Михайло Станіславович – доктор філософії, доцент кафедри

СОЛОЇД Олена Вікторівна –  кандидат економічних наук, доцент кафедри

ПІТИК Оксана В’ячеславівна  – кандидат економічних наук, доцент кафедри

ПИРІЖОК Стелла Євгеніївна – в.о. зав. кафедри  менеджменту, маркетингу та підприємництва, кандидат економічних наук

ГАВЕНКО Михайло Станіславович – доктор філософії, доцент кафедри

Солоїд Олена Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Пітик Оксана В’ячеславівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Дисципліни кафедри менеджменту, маркетингу та
підприємництва:

освітній ступень бакалавр 

перший (бакалаврський) рівень

1. Адміністративний менеджмент

2. Аналіз господарської та комерційної діяльності

3.  Бізнес-планування

4. Виробнича практика

5. Державне та регіональне управління

6.  Державні закупівлі

7.  Електронна комерція

8. Комерційна діяльність

9. Комерційне товарознавство харчових продуктів

10. Комунікативний менеджмент

11. Логістика

12. Маркетинг

13. Маркетинг промислового підприємства

14. Маркетинг в банках

15. Маркетинг закупівель

16. Маркетинг послуг

17. Маркетингова товарна політика

18. Маркетингове ціноутворення

19. Маркетингові дослідження

20. Маркетингові комунікації

21. Менеджмент

22. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

23. Менеджмент туризму

24. Навчальна практика

25. Операційний менеджмент

26. Організація діяльності ринкової інфраструктури

27. Основи  біржової діяльності

28. Основи менеджменту

29. Основи стандартизації, метрології та управління

30. Основи біржової діяльності

31. Офісний менеджмент

32. Реклама і стимулювання продажів

33. Самоменеджмент

34. Стратегічне управління

35. Товарознавство

36. Торговельне підприємництво

37. Управління персоналом

38. Управління продажами

Освітній ступень магістр

 

другий (магістерський) рівень

спеціальність 073 «Менеджмент»

 

1. Методологія та організація наукових досліджень

2. Ділова іноземна мова

3. Договірне право

4. Інтелектуальна власність

5. Цивільний захист

6. Публічне адміністрування

7. Менеджмент організації

8. Корпоративне управління

9. Управління проектами

10. Управління якістю та змінами

11. Кооперативне право

12. Методика викладання в вищій школі

13. Інвестиційний та інноваційний менеджмент

14. Банківський менеджмент

15. Стратегічний менеджмент

16. Антикризовий менеджмент

17. Податковий менеджмент

18. Логістичний менеджмент

19. Маркетинговий менеджмент

20. Міжнародний менеджмент

21. Фінансовий менеджмент

22. Креативний менеджмент

23. Тайм-менеджмент

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Банківські реквізити:

Вінницький кооперативний інститут

Наша адреса: м. Вінниця вул. Академіка Янгеля 59

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614

р\р UA513006140000026001000014101

код ЄДРПОУ 01788042

Електронна адреса: admin@vki.vin.ua

тел.: (0432) 61-29-68, (0432) 61-23-71

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020