Омновні напрями наукової роботи

Основні напрями науково-дослідної роботи:

  1. Виконання наукових досліджень з відомчої та договірної тематики, опублікування результатів таких досліджень.

  2. Організація наукових досліджень, що мають за мету розвиток галузей системи споживчої кооперації України, підвищення їхнього практичного значення.

  3. Організація конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів за напрямами наукової діяльності кафедр.

  4. Науково-дослідна робота в межах міжнародної діяльності: розвиток взаємовигідних міжнародних наукових зв’язків, виконання спільних науково-дослідних проектів за умови збереження та захисту національних пріоритетів, спільна публікація наукових статей і монографій, проведення виставок тощо.

  5. Організація науково-дослідної роботи студентів шляхом проведення студентських конференцій, круглих столів, дебатів тощо.

  6. Систематизація результатів наукової роботи науково-педагогічних працівників та публікація наукових досягнень у Віснику ВКІ.

Частиною НДДКР «Інституціональне забезпечення розвитку споживчого ринку регіону» Вінницького кооперативного інституту (номер державної реєстрації 0117U00551 від 15.12.2017 р.) є робота над монографією.

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2019