Колективна монографія

Частиною НДДКР «Інституціональне забезпечення розвитку споживчого ринку регіону» Вінницького кооперативного інституту (номер державної реєстрації 0117U00551 від 15.12.2017 р.) є робота над монографією.

Починаючи з грудня 2017 року викладачі Вінницького кооперативного інституту, Фахового коледжу економіки і права та працівники інших навчальних закладів працювали над виданням.

У березні 2021 року в результаті наполегливої роботи авторів була видана колективна монографія, яка містить 5 розділів, зміст яких формується за результатами дослідження та сприяє всебічному дослідженню зареєстрованої науково-дослідної теми.

РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЇ:

ВСТУП (Колотій С.В.)

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНДОГЕННОГО РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ РЕГІОНУ (Шмагельська М.О., Черненко Н.С., Васильєва І.М.)

1.1. Споживчий ринок: методологія вивчення за сучасних умов

1.2. Ендогенні та екзогенні чинники розвитку регіонального споживчого ринку

1.3. Раціональна структурна композиція споживчого ринку як основа його розвитку

Список використаних джерел до розділу І

РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ СПОЖИВЧОГО РИНКУ (Кафлевська С.Г., Прицюк Л.А.)

2.1. Суть, мета та завдання формування інфраструктури споживчого ринку.

2.2. Становлення та розвиток інфраструктури товарного ринку

Список використаних джерел до розділу ІІ

РОЗДІЛ ІІІ. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ТА ЙОГО ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (Драбовський А.Г., Петренко М.І., Іванюта П.В., Кашпрук Ю.А.)

3.1. Завдання і форми інвестиційної діяльності в системі споживчої кооперації

3.2. Шляхи інноваційного розвитку системи в сучасних умовах господарювання

3.3. Фінансове забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку споживчого ринку

3.4. Система управління ефективністю інвестиційно-інноваційного розвитку споживчого ринку в умовах ринкових відносин

Список використаних джерел до розділу ІІІ

РОЗДІЛ ІV. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОГО РИНКУ РЕГІОНУ (Дибчук Л.В., Драбовська В.А.)

4.1. Взаємовідносини суспільства та маркетингу на сучасному етапі господарювання

4.2. Цільова ринкова орієнтація підприємств споживчого ринку регіону

4.3. Застосування логістики і маркетингу в економічному розвитку Вінницького регіону

4.4. Система бренд-маркетингових комунікацій у просуванні брендів підприємств споживчого ринку регіону

4.5. Вплив поведінки споживачів на маркетингові методи просування інноваційної продукції на споживчому ринку регіону

4.6. Теоретико-прикладні аспекти педагогічних та дидактичних засад інноваційного розвитку іншомовної освіти майбутніх спеціалістів з маркетингу

Список використаних джерел до розділу ІV

РОЗДІЛ V. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ МАКРОСИСТЕМ СПОЖИВЧОГО РИНКУ (Мазур Г.О., Мазур О.В., Мазур Д.В., Яковченко А. В.)

5.1. Передумови, фактори та принципи формування сталого просторового розвитку макроструктур на споживчому ринку України

5.2. Методичні підходи до оцінки ефективності сталого регіонального мікропроцесу споживчого ринку

5.3. Зарубіжний досвід просторового сталого розвитку систем споживчого ринку вищого ієрархічного рангу

Список використаних джерел до розділу V

ВИСНОВКИ (Білецька Н.В.)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ (Білецька Н.В.)

ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК АВТОРІВ (Білецька Н.В.)

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Банківські реквізити:

Вінницький кооперативний інститут

Наша адреса: м. Вінниця вул. Академіка Янгеля 59

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614

р\р UA513006140000026001000014101

код ЄДРПОУ 01788042

Електронна адреса: admin@vki.vin.ua

тел.: (0432) 61-29-68, (0432) 61-23-71

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020