Керівництво

В.о. ректора інституту, кандидат економічних наук

Колотій Світлана Василівна

Телефон: (0432) 61-65-63
E-mail:
 svetlanakolotiy@ukr.net

У 2007 році закінчила з відзнакою магістратуру Вінницького державного аграрного університету за спеціальністю «Облік і аудит».

Після закінчення університету працювала на посадах викладача, доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування вищого навчального закладу Вінниці, а також на посаді декана факультету управління та права Вінницького кооперативного інституту.

Навчалась в аспірантурі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України (м. Київ).

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Банківське кредитування лізингових операцій агроформувань».

Є автором значної кількості наукових праць у фахових виданнях України та за її межами; співавтором монографії «Сучасний менеджмент: економіка та адміністрування» (м. Ополе, Польща).

Сфера наукової діяльності в напрямку кредитної та інвестиційної діяльності формувань.

Почесний ректор інституту, доктор економічних наук, професор

Драбовський Анатолій Григорович

Телефон: (0432) 61-65-63
E-mail: 
rdag@vki.vin.ua

Почесний ректор Вінницького кооперативного інституту, доктор економічних наук, заслужений працівник освіти України, нагороджений знаками «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський».

Народився у 1958 році у м. Вінниця. Після закінчення Київського торговельно-економічного інституту працював на різних посадах на підприємствах та організаціях торгівлі Після закінчення аспірантури у 1987 році захистив кандидатську дисертацію. Автор більше 70 наукових праць, навчальних посібників.

У 2013 р.  захистив докторську дисертацію.

Понад 15 років очолює навчальний заклад.

Проректор з міжнародних зв'язків, кандидат філологічних наук, доцент

Драбовська Віра Анатоліївна

Телефон: (0432) 61-65-63
E-mail:
 v.drabovska@gmail.com

Драбовська Віра Анатоліївна, кандидат філологічних наук, закінчила з відзнакою факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «учитель англійської мови і літератури та німецької мови».

Після закінчення університету працювала на посадах викладача іноземних мов кафедр іноземних мов і англійської філології, доцента кафедри теорії і практики перекладу факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів Вінниці, а також на посаді проректора з гуманітарної освіти та соціальних питань Вінницького кооперативного інституту.

У 2011 закінчила аспірантуру на кафедрі англійської філології Львівського Національного університету ім. І. Франка.

У 2016 р. захистила дисертацію за спеціальністю 10.02.04 «германські мови» на тему «Лінгвокультурологічна концепція лексикографії США».

Драбовська Віра Анатоліївна є автором понад 50 наукових публікацій з англійської філології, з яких понад 30 – у фахових виданнях України, 5 зарубіжних публікації (Угорщина, Сербія, Румунія, Іспанія), навчального посібника з англійської філології “The main differences between American and British English”, монографії та двох словників.

З 2019 р. по 2021 р. – виконувала обов’язки ректора Вінницького кооперативного інституту.

Проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, доцент

Рузакова Ольга Володимирівна

Email: olgarkv81@gmail.com

У 2004 році закінчила Вінницький національний технічний університет з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент», кваліфікація «Магістр з менеджменту корпоративного управління».

З 2004 р. по 2007 р. навчалась в аспірантурі Вінницького національного технічного університету.

У 2009 році в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» на тему «Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства».

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.

Працювала на посадах викладача, доцента вищих навчальних закладів Вінниці.

З 28 серпня 2023 року – проректор з науково-педагогічної роботи Вінницького кооперативного інституту.

Підвищення кваліфікації: ПП «Інтехсервіс-В» (м. Вінниця, 2014 р.); ТОВ «Орнетіка» (м. Вінниця, 2019 р.); Вінницький національний технічний університет: кафедра програмного забезпечення факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії (м. Вінниця, 2021 р.)

Є автором більше 60 наукових та науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: економіко-математичне моделювання, інформаційні  технології в економіці.

Загальний стаж педагогічної діяльності  – 19 років.

Проректор з науково-методичної роботи, кандидат історичних наук, доцент

Дибчук Людмила Василівна

Телефон: (0432) 53-97-72
E-mail: important@email.ua

У 1999 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Всесвітня історія», а у 2007 році закінчила магістратуру Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію. У 2017 році присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу та товарознавства Хмельницького національного університету. 

Пройшла курс навчання у Вищій школі менеджменту в Варшаві з навчальними виїздами до інституцій Європейського Союзу: Європейський парламент, НАТО, Комітет Регіонів, Єврокомісія, Розрахунковий Трибунал, Трибунал справедливості, Європейський Центральний банк, Рада Європи, Трибунал Прав Людини (Польща, Німеччина, Франція, Голландія, Бельгія, Люксембург, Чехія) (2005) . Пройшла піврічне стажування на ТОВ підприємстві «АВІС» (2016), міжнародне стажування в Університеті Суспільних  Наук в м. Лодзь (Польща) (2017), підвищення кваліфікації на кафедрі маркетингу та торговельного підприємництва Хмельницького національного університету (2018).

Є автором більше 100 наукових та науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: маркетинговий менеджмент, стратегії маркетингових комунікацій, стратегії комунікативного впливу на дистрибутивну політику підприємств, українська діаспора.

Працювала у Вінницькому інституті економіки Тернопільського національного економічного університету, Хмельницькому національному університеті. З 1 вересня 2008 року завідувач кафедри маркетингу та підприємництва Вінницького кооперативного інституту, а з 1 вересня 2021 року проректор з науково-методичної роботи Вінницького кооперативного інституту.

Проректор із заочної та дистанційної освіти, кандидат економічних наук

Кашпрук Юлія Анатоліївна

Телефон (0432) 61-28-74
E-mail: zao105@vki.vin.ua

Кашпрук Юлія Анатоліївна народилася в м. Вінниця.

Освіта

  • 1999-2002р.р. – навчання у Вінницькому кооперативному технікумі, спеціальність «Бухгалтерський облік»
  • 2002-2005р.р. – навчання у Вінницькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету, факультет обліку і аудиту
  • 2007-2013р.р. – аспірант кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії
  • 2013р. – захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності «Економіка та управління національним господарством» в Ужгородському національному університеті.

Досвід професійної діяльності

  • З 2002 року працює у Вінницькому кооперативному інституті, посада секретар-друкарка заочного відділення.
  • 2005-2008р.р. – методист заочного відділення Вінницького кооперативного коледжу економіки і права, викладач кафедри фінансів.
  • 2008-20016р.р. – завідувач заочного відділення Вінницького кооперативного інституту, доцент кафедри фундаментально-економічних дисциплін
  • З 01 вересня 2016 року – проректор із заочної освіти.

Сфера наукових інтересів

Є автором понад 25 статей. Наукові праці стосуються інституційного регулювання банківської діяльності,  міжнародного досвіду реформування банківських систем у розвинених країнах світу, інституційних реформ у банківських системах розвинених країн світу,  шляхів удосконалення стратегічного управління підприємством,  еволюції теоретичних поглядів на роль та економічну природу податків, впливу економічних, екологічних та соціальних чинників на формування сталого саморозвитку регіону.

Є співавтором монографії  «Інституційне регулювання банківської діяльності в Україні»

Відзнаки і нагороди

Неодразово  була нагороджена грамотами за досягнуті успіхи у професійній діяльності та зразкове виконання посадових обов’язків у Вінницькому кооперативному інституті.

У 2015 за вагомий внесок у справу розбудови і зміцнення економічних засад міста  була нагороджена грамотою від Виконавчого комітету Вінницької міської ради.

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Банківські реквізити:

Вінницький кооперативний інститут

Наша адреса: м. Вінниця вул. Академіка Янгеля 59

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614

р\р UA513006140000026001000014101

код ЄДРПОУ 01788042

Електронна адреса: admin@vki.vin.ua

тел.: (0432) 61-29-68, (0432) 61-23-71

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020