Кафедра економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін

Контактна інформація:

Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59

Кабінет: 303

Телефон: (0432) 664-876

e-mail: fed.vki@ukr.net

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Право».

Кафедру очолює к.г.н., доцент Шмагельська Марина Олексіївна.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 11 викладачів, з них: 1 доктор філософських наук, 6 – кандидатів наук, доцентів кафедри, 2 викладачі. Більшість має значний стаж роботи у системі вищої освіти, науково-дослідних установах.

Робота викладачів спрямована на забезпечення високого рівня підготовки студентів, має за мету досягнення рівня відповідної компетентності, формування вмінь та навичок, певного досвіду соціально-економічного спілкування, визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності.

З 2012 до 2016 року на кафедрі виконувалась науково-дослідна робота «Вдосконалення політики розвитку споживчого ринку регіону» (номер державної реєстрації 0216U000958).

З січня 2018 року викладачі кафедри почали працювати над науковою темою «Інституціональне забезпечення розвитку споживчого ринку регіону» (номер державної реєстрації 0117U005351)

За кафедрою закріплено дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) та загально-професійної підготовки, навчально-методичні комплекси з яких розроблено та представлено на сайті ВКІ (дистанційні курси для студентів всіх форм навчання): http://www.vki.vin.ua/moodle/course/category.php?id=10

Професорсько-викладацький склад кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін

Шмагельська Марина Олексіївна – кандидат географічних наук, завідувач кафедри

Драбовська Віра Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Кравчук Людмила Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Морозова Людмила Петрівна – доктор філософських наук, професор

Павлюк Віта Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Ільніцька Юлія Броніславівна викладач кафедри

Мазуркевич Ольга Павлівна – кандидат культурології, доцент кафедри

Шмагельська Марина Олексіївна – кандидат географічних наук, завідувач кафедри

Драбовська Віра Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Кравчук Людмила Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Морозова Людмила Петрівна – доктор філософських наук, професор

Павлюк Віта Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Мазуркевич Ольга Павлівна – кандидат культурології, доцент кафедри

Ільніцька Юлія Броніславівна – викладач кафедри

Сербенюк Симон Олександрович – викладач кафедри

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ:

  1. Державне регулювання економіки;

  2. Ділова іноземна мова;

  3. Економіка підприємства за видами економічної діяльності;

  4. Економічна теорія: політична економія, історія економіки та економічної думки;

  5. Економічна теорія: мікро- та макроекономіка;

  6. Електронна комерція;

  7. Зовнішньоекономічна діяльність;

  8. Іноземна мова за професійним спрямуванням;

  9. Інформаційні системи і технології в маркетингу;

  10. Інформаційні системи і технології у підприємницькій діяльності;

  11. Комп’ютерне документоведення;

  12. Інформаційні системи і технології в праві;

  13. Корпоративні системи;

  14. Комп’ютерні інформаційні системи і технології в менеджменті;

  15. Комп’ютерні інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах;

  16. Комп’ютерні інформаційні системи і технології в аудиті;

  17. Міжнародна економіка;

  18. Міжнародний бізнес;

  19. Психологія;

  20. Регіональна економіка;

  21. Соціологія;

  22. Українська мова за професійним спрямуванням;

  23. Філософія;

  24. Політологія.

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Банківські реквізити:

Вінницький кооперативний інститут

Наша адреса: м. Вінниця вул. Академіка Янгеля 59

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614

р\р UA513006140000026001000014101

код ЄДРПОУ 01788042

Електронна адреса: admin@vki.vin.ua

тел.: (0432) 61-29-68, (0432) 61-23-71

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020