Кафедра економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін

Контактна інформація:

Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59

Кабінет: 312

Телефон: (0432) 664-876

e-mail: fed.vki@ukr.net

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Право».

Виконує обов’язки завідувача кафедри к.філол.н., доцент Павлюк Віта Анатоліївна.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 18 викладачів, з них: 1 доктор філософських наук, 9 кандидатів наук, доцентів кафедри, 8 викладачів. Більшість має значний стаж роботи у системі вищої освіти, науково-дослідних установах.

Робота викладачів спрямована на забезпечення високого рівня підготовки студентів, має за мету досягнення рівня відповідної компетентності, формування вмінь та навичок, певного досвіду соціально-економічного спілкування, визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності.

З 2012 до 2016 року на кафедрі виконувалась науково-дослідна робота «Вдосконалення політики розвитку споживчого ринку регіону» (номер державної реєстрації 0216U000958).

З січня 2018 до 2021 року викладачі кафедри працювали над науковою темою «Інституціональне забезпечення розвитку споживчого ринку регіону» (номер державної реєстрації 0117U005351).

За кафедрою закріплено дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) та загально-професійної підготовки, навчально-методичні комплекси з яких розроблено та представлено на сайті ВКІ (дистанційні курси для студентів всіх форм навчання): http://www.vki.vin.ua/moodle/course/category.php?id=10

Професорсько-викладацький склад кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін

Павлюк Віта Анатоліївна – кандидат філологічних наук, в.о. завідувача кафедри

Кравчук Людмила Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Морозова Людмила Петрівна – доктор філософських наук, професор

Ільніцька Юлія Броніславівна – викладач кафедри

Крутоус Тетяна Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Драбовська Віра Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент

Кашпрук Юлія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Шмагельська Марина Олексіївна – кандидат географічних наук. доцент кафедри

Навчальні дисципліни кафедри

  1. Регіональна економіка.

  2. Міжнародна економіка.

  3. Філософія.

  4. Соціологія.

  5. Політологія.

  6. Вища математика та теорія ймовірностей.

  7. Економіка підприємства за видами економічної діяльності.

  8. Економічний аналіз.

  9. Конфліктологія.

  10. Економічне управління господарством.

  11. Основи економіки.

  12. Безпека та гігієна праці.

  13. Основи охорони праці.

  14. Українська мова.

  15. Ділова українська мова.

  16. Інформаційні технології (за проф. спрямуванням).

  17. Інформаційні системи та технології (за проф. спрямуванням).

  18. Інформаційні технології.

  19. Інформаційні системи та технології.

  20. Компютерна практика.

  21. Цивільна безпека.

  22. Іноземна мова.

  23. Ділова іноземна мова.

  24. Економічна теорія: мікро- та макроекономіка.

  25. Економічна теорія: політична економія, історія економіки.

  26. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.

  27. Державне регулювання економіки підприємства.

  28. Економіка праці та соціально-трудові відносини

 

Павлюк Віта Анатоліївна – кандидат філологічних наук,
в.о. завідувача кафедри.

Морозова Людмила Петрівна – доктор філософських наук, професор

Драбовська Віра Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент

Кашпрук Юлія Анатоліївна  – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Кравчук Людмила Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Крутоус Тетяна Петрівна  – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Шмагельська Марина Олексіївна – кандидат географічних наук, доцент кафедри

Ільніцька Юлія Броніславівна – викладач кафедри

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Банківські реквізити:

Вінницький кооперативний інститут

Наша адреса: м. Вінниця вул. Академіка Янгеля 59

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614

р\р UA513006140000026001000014101

код ЄДРПОУ 01788042

Електронна адреса: admin@vki.vin.ua

тел.: (0432) 61-29-68, (0432) 61-23-71

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020