Кафедра економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін

Контактна інформація:

Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59

Кабінет: 303

Телефон: (0432) 664-876

e-mail: fed.vki@ukr.net

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Право».

Кафедру очолює к.г.н., доцент Шмагельська Марина Олексіївна.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 11 викладачів. Більшість має значний стаж роботи у системі вищої освіти, науково-дослідних установах.

З 2012 до 2016 року на кафедрі виконувалась науково-дослідна робота «Вдосконалення політики розвитку споживчого ринку регіону» (номер державної реєстрації 0216U000958).

З січня 2018 року викладачі кафедри почали працювати над науковою темою «Інституціональне забезпечення розвитку споживчого ринку регіону» (номер державної реєстрації 0117U005351)

За кафедрою закріплено дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) та загально-професійної підготовки, навчально-методичні комплекси з яких розроблено та представлено на сайті ВКІ (дистанційні курси для студентів всіх форм навчання).

Професорсько-викладацький склад кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін

Завантаження документа

Шмагельська Марина Олексіївнакандидат географічних наук, завідувач кафедри

Драбовська Віра Анатоліївна – кандидат філологічних наук

Кашпрук Юлія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Кравчук Людмила Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Крутоус Тетяна Петрівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Морозова Людмила Петрівна – доктор філософських наук, професор

Павлюк Віта Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Черненко Наталія Сергіївна викладач кафедри

Ільніцька Юлія Броніславівна викладач кафедри

 

Гаєвська Олена Дмитрівна викладач кафедри

Сіліфонова Світлана Анатоліївна – лаборант кафедри

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ:

1. Математика для економістів;
2. Державне регулювання економіки;
3. Ділова іноземна мова;
4. Економіка підприємства;
5. Економічна теорія;
6. Економічна теорія: політична економія, історія економіки та економічної думки;
7. Електронна комерція;
8. Зовнішньоекономічна діяльність;
9. Іноземна мова за професійним спрямуванням;
10. Інформаційні системи і технології в маркетингу;
11. Інформаційні системи і технології у підприємницькій діяльності
12. Комп’ютерне документоведення;
13. Інформаційні системи;
14. Корпоративні системи;
15. Комп’ютерні інформаційні системи і технології в менеджменті;
16. Комп’ютерні інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах;
17. Комп’ютерні інформаційні системи і технології в аудиті;
18. Методика викладання в вищій школі;
19. Методологія та організація наукових досліджень;
20. Міжнародна економіка;
21. Міжнародний бізнес;
22. Основи економіки;
23. Основи наукових досліджень;
24. Психологія;
25. Регіональна економіка;
26. Соціологія;
27. Українська мова за професійним спрямуванням;
28. Філософія;
29. Фінансова статистика.

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020