Факультет управління та права

Колотій Світлана Василівна, к.е.н.,
декан факультету управління та права

Телефон: (0432) 61-29-81
Email: dekanat@vki.vin.ua

Факультет управління та права є основним організаційним та навчально-науковим структурним підрозділом Вінницького кооперативного інституту, який розпочав свою діяльність у 2008 році. Бухгалтери, економісти, ревізори, аудитори,  працівники фіскальної служби, маркетологи, менеджери, економічні радники, нотаріуси, адвокати, юрист-консульти, державні службовці – це неповний перелік професійного спрямування випускників факультету.

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським) рівнем здійснюється за такими спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Право».  Крім того, студенти, що отримали диплом бакалавра, мають можливість продовжити навчання у стінах нашого інституту та отримати диплом магістра з менеджменту або диплом бакалавра за іншою спеціальністю. На факультеті здобувають вищу освіту випускники шкіл, технікумів, коледжів та професійних училищ Подільського регіону. Відкриття нових напрямів підготовки фахівців, постійне розширення та інтегрованість навчальних програм спонукає до зростання числа студентів як денної, так і заочної форм навчання.

З 2017 року у Вінницькому кооперативному інституті запроваджена програма «Подвійний диплом». Студенти факультету управління та права  після завершення навчання зможуть отримати два дипломи: Вінницького кооперативного інституту та Вищої школи економіки, права та медичних наук (м. Кельце, Польща).

Після здобуття дипломів перше робоче місце випускникам допомагає знайти створена в інституті Кадрова агенція.

Сьогодні факультет управління та права наслідує найкращі навчально-педагогічні традиції, накопичені більше, ніж за 90 років розвитку інституту. До складу факультету входять 5 кафедр: «Економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін», «Менеджменту»,  «Права», «Маркетингу та підприємництва», «Фінансів, обліку і аналізу».  Викладацький склад нараховує 45 осіб, з них 25 кандидатів наук, 4 доктори наук, 3 професори. Завдяки їхній натхненній праці та професіоналізму факультет здобув авторитет і користується повагою.

На факультеті вже сформувалися певні традиції. Так, стали постійними наукові студентські конференції економічного спрямування, в яких активну участь беруть студенти факультету, а також студенти вітчизняних і закордонних навчальних закладів. Їхні роботи друкуються у наукових збірниках.

Науково-педагогічний колектив факультету працює над виконанням науково-дослідної роботи на тему «Інституціональне забезпечення розвитку споживчого ринку регіону».

На факультеті діють гуртки: «Школа фінансової громотності», «Маркетолог», «Сучасний підприємець», «Комерсант», «Фінанси та облік».

У вільний  від занять час студенти мають можливість реалізувати себе у таких загальноінститутських заходах, як Посвята в студенти, Дебют першокурсниів, День студента, День закоханих, Кубок команд КВК, День сміху, Міс інституту, Містер інституту та різних студентських вечірках.

Наші студенти  мають можливість займатися у гуртках художньої самодіяльності (вокальний, хореографічний), відвідувати спортивні секції з волейболу, баскетболу, футболу (чоловіча та жіноча команди), настільного та великого тенісу, легкої та важкої атлетики.

Спортивні досягнення студенти факультету управління та права неодноразово демонстрували на різноманітних змаганнях: вони є чемпіонами серед ВНЗ Вінниччини, а також Універсіад, Спартакіад, чемпіонатів України.

На факультеті існує певна система роботи з випускниками: проводяться зустрічі, запрошуються до співпраці при проведенні конференцій, диспутів.

Розвиток факультету управління та права продовжується… Він впевнено і послідовно крокує до нових відкриттів, нових досягнень, нових перемог.

Завантаження документа

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2019