Про проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Товарознавство в митній справі зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.06.2019 р. за № 794-л «Про проведення акредитаційної експертизи» у Коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту проводиться первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Товарознавство в митній справі зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст з 19 по 21 червня 2019  р. включно.

Експертна комісія затверджена у складі:

 

Головко Микола Павлович  – завідувач кафедри товарознавства в митній справі Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Коваленко Наталя Степанівна – голова циклової комісії товарознавства Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій, викладач вищої категорії.

Студенти спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність складають ККР.