«Про проведення акредитаційної експертизи», у Коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту проводиться первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Готельно-ресторанна справа зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2019 р. за № 305-л «Про проведення акредитаційної експертизи», у Коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту проводиться первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Готельно-ресторанна справа зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст з 15 по 17 травня 2019  р. включно.

Експертна комісія затверджена у складі:

Пасєка Станіслава Раймондівна, завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Горбань Валентина Іванівна, завідувач відділення туристичного та готельно-обслуговування Київського державного коледжу туризму та готельного

Студенти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа складають ККР.