Кафедра менеджменту

Контактна інформація:

Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59

Кабінет: 401 а

Телефон: (0432) 666-289

Email:kafedra.managementVKI@gmail.com

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра менеджменту здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 073 «Менеджмент».

Була створена влітку 2015 року.

Кафедру очолює кандитат економічних наук, доцент Кафлевська Світлана Геннадіївна.

Робота викладачів спрямована на забезпечення високого рівня підготовки студентів, має за мету досягнення рівня підготовки студентів – відповідно компетентності, формування вмінь та навичок, певного досвіду соціально-економічного спілкування, визнання студента поряд із реформуванням освітньої діяльності.

За кафедрою закріплено дисципліни гуманітарної підготовки, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, професійної та практичної підготовки, а також вибіркові навчальні дисципліни, навчально-методичні комплекси з яких розроблено та представлено на сайті ВКІ (дистанційні курси для студентів всіх курсів навчання – для бакалаврів та – для магістрів)

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту

Кафлевська Світлана Геннадіївна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту

Іванюта Павло Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту

Турчак Вікторія В’ячеславівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Мацера Світлана Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Прицюк Людмила Анатоліївна, к.е.н., проректор з науково-методичної роботи

Солоїд Олена Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Дисципліни, які закріплені за кафедрою менеджменту згідно спеціальності 073 «Менеджмент»

Перший (бакалаврський) рівень:

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

  • Державне та регіональне управління
  • Менеджмент
  • Менеджмент і адміністрування: менеджмент
  • Менеджмент і адміністрування: операційний менеджмент
  • Менеджмент і адміністрування: управління персоналом
  • Менеджмент і адміністрування: стратегічне управління
  • Менеджмент і адміністрування: адміністративний менеджмент
  • Самоменеджмент
  • Основи бізнес-планування

2. Вибіркові навчальні дисципліни:

  • Етика бізнесу та управлінських рішень
  • Управління комерційною діяльністю
  • Офісний менеджмент
  • Комунікативний менеджмент
  • Менеджмент готельно-ресторанної справи
  • Банківський менеджмент
  • Менеджмент туризму
  • Менеджмент підприємств споживчої кооперації
  • Управління бізнес-процесами
  • Публічний виступ

Другий (магістерський) рівень:

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

  • Публічне адміністрування
  • Ділове адміністрування: корпоративне управління
  • Ділове адміністрування: управління проектами Ділове
  • адміністрування: управління якістю та змінами

2. Вибіркові навчальні дисципліни

  • Банківський менеджмент
  • Стратегічний менеджмент
  • Антикризовий менеджмент
  • Державне та регіональне управління

 

Дисципліни, які закріплені за кафедрою менеджменту
згідно спеціальності 071 «Облік та оподаткування»

Перший (бакалаврський) рівень:

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

  • Менеджмент
  • Менеджмент і адміністрування: менеджмент
  • Основи бізнес-планування

 

Дисципліни, які закріплені за кафедрою менеджменту
згідно спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Перший (бакалаврський) рівень:

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

  • Менеджмент
  • Менеджмент і адміністрування: менеджмент
  • Основи бізнес-планування

2. Вибіркові навчальні дисципліни

  • Управління бізнес-процесами

 

Дисципліни, які закріплені за кафедрою менеджменту
згідно спеціальності 075 «Маркетинг»

Перший (бакалаврський) рівень:

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

  • Менеджмент
  • Менеджмент і адміністрування: менеджмент

 

Дисципліни, які закріплені за кафедрою менеджменту
згідно спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Перший (бакалаврський) рівень:

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

  • Менеджмент
  • Менеджмент і адміністрування: менеджмент

 

Дисципліни, які закріплені за кафедрою менеджменту
згідно спеціальності 081 «Право»

Перший (бакалаврський) рівень:

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

  • Менеджмент
  • Менеджмент і адміністрування: менеджмент

2. Вибіркові навчальні дисципліни

  • Офісний менеджмент
  • Управління бізнес-процесами

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2019