Про проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.05.2019 р. за № 524-л «Про проведення акредитаційної експертизи» у Коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту проводиться первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст з 29 по 31 травня 2019  р. включно.

Експертна комісія затверджена у складі:

    • Ковальчук Світлана Володимирівна – завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємства Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
    • Бурлюк Марина Миколаївна – завідувач інженерно-економічного відділення Державного вищого навчального закладу «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж», викладач вищої категорії, викладач-методист.

Студенти спеціальності 075 Маркетинг складають ККР.