Відкрите заняття з дисципліни «Податкова система»

27 лютого 2019 року викладачем кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін Ролінською А.О. була проведена лекція-презентація на тему «Характеристика непрямих податків.  Сутність ПДВ. Платники, ставки, об’єкт оподаткування» серед студентів групи ОД-161 економіко-правового відділення.

Метою відкритого заняття був обмін досвідом проведення лекції-презентації заняття між викладачами, а також організація роботи студентів під час лекції-презентації.

Завданням викладача було сприяти оволодінню студентами теоретичних знань та практичних навиків з теми «Характеристика непрямих податків.

Сутність ПДВ. Платники, ставки, об’єкт оподаткування» для застосування їх у практичній діяльності; прищепити інтерес до майбутньої професії; підвищувати інтерес до знань шляхом стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел та з допомогою різних методів.

Готуючись до заняття, студент підготував цікаву доповідь стосовно теми лекційного заняття та розповів її під час заняття.

Під час заняття студенти переглядали відеоролики з конкретними ситуаціями і аналізували їх з фінансової точки зору, робили обґрунтовані висновки, висловлювали свою думки та робили пропозиції, загалом були дуже активними.

Особливість проведеного лекційного заняття полягає в такому структуруванні змісту і форми яке викликало інтерес у студентів і сприяло активному засвоєнню матеріалу. Лекційне заняття сформувало відповідальне ставлення студентів до навчання та сприяло активізації пізнавальної діяльності.