Про проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Цивільне та публічне право зі спеціальності 081 Право за першим (бакалаврським) рівнем у Вінницькому кооперативному інституті

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 р. за № 379-л «Про проведення акредитаційної експертизи», у Вінницькому кооперативному інституті проводиться первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Цивільне та публічне право зі спеціальності 081 Право за першим (бакалаврським) рівнем у Вінницькому кооперативному інституті  з 15 по 17 травня 2019  р. включно.

 

 

 

Експертна комісія затверджена у складі:

    • Сотула Олександр Сергійович – професор кафедри галузевого права Херсонського державного університету, доктор юридичних наук, доцент, голова комісії;
    • Кольбенко Андрій Володимирович – доцент кафедри історії держави, права та політико- правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук, доцент.

Студенти спеціальності 081 Право справа складають ККР.