Відділ практики, перепідготовки та працевлаштування

Кушнір Олена Юріївна

Завідувач відділу практики, перепідготовки та працевлаштування

E-mail:olena.vozova@gmail.com
Телефон:  (0432) 61-29-81 або 093-407-407-1

Особливу роль в адаптації студентів до сучасних вимог ринку праці, набуття фахових знань та практичних навичок зі спеціальностей, формування психологічної готовності до активного самостійного пошуку роботи відіграє створений у Вінницькому кооперативному інституті структурний підрозділ – відділ практики, перепідготовки та працевлаштування. Організація роботи відділу спрямована на підвищення іміджу кооперативної освіти, впровадження нових інформаційних технологій практичного навчання.

Основні завдання відділу:

  • організація навчально-методичного керівництва практики;
  • визначення баз практики;
  • забезпечення кафедр, циклових комісій необхідною документацією з питань практики;
  • укладання угод на проведення практики між інститутом та  підприємствами, організаціями, установами;
  • підготовка проектів наказів і рішень з питань практики;
  • запровадження новітніх форм проведення практики;  
  • забезпечення повноцінного навчання слухачів курсів з числа безробітних;
  • сприяння працевлаштуванню  студентів та випускників навчального закладу;
  • надання консультацій з питань працевлаштування;
  • проведення семінарів з питань формування у студентів практичних навичок працевлаштування, складання резюме;
  • професійний підбір кваліфікованих фахівців.

Одним із важливих питань діяльності відділу є підвищення якості практичної підготовки. Практика студентів є однією з визначальних складових процесу підготовки фахівців. Саме під час проходження практики відбувається професійне зростання майбутніх бухгалтерів, товарознавців, техніків-технологів, маркетологів, фінансистів. Якість практичної підготовки, широта спектру набутих навичок і вмінь пов’язана з матеріально-технічним оснащенням кабінетів закладу освіти. Для проведення практичних занять в інституті створено 6 комп’ютерних аудиторій, лабораторія технології виробництва харчової продукції, кабінети: обладнання підприємств торгівлі, навчальний магазин продовольчих товарів, навчальний магазин промислових товарів, устаткування закладів ресторанного господарства.

Однією з важливих умов успішного проходження практики є налагодження плідних зв’язків з роботодавцями шляхом укладання з ними довгострокових угод на проведення практики та договорів про співпрацю. Співробітництво у системі «навчальний заклад – роботодавець» надає можливість сформувати біржу практичного навчання, що стала передумовою якісного проходження практики, зростання професіональної кваліфікації студентів та їх подальшого працевлаштування саме на цьому підприємстві (організації). Досить часто база практики стає першим місцем роботи майбутнього випускника. Серед провідних баз практики можна виділити: НВП ТОВ «Аргон», ТОВ «НВ – Вінниця» магазин «Но-Ва», ТОВ «Епіценр К», Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області, Вінницький окружний адміністративний суд

Віницький міський суд Вінницької області, Управління поліції охорони у Вінницькій області, ТОВ «Подільський юридичний центр», банківські установи  ПАТ «МЕГАБАНК», АТ Райффайзен Банк Аваль, АТ «Ощадбанк» ПАТ «Креді Агріколь Банк»

Кадрова агенція

Кадрова агенція Вінницького кооперативного інституту створена 1 грудня 2011 року і в даний час є структурним підрозділом відділу практики, перепідготовки та працевлаштування. Метою роботи Кадрової агенції є сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Вінницького кооперативного інституту. Особлива увага приділяється першочерговому працевлаштуванню дітей-сиріт та відмінників навчання.

Діяльність кадрової агенції включає такі основні напрями:

  • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників інституту та коледжу;
  • надання консультацій з питань працевлаштування;
  • проведення семінарів з питань формування у студентів практичних навичок працевлаштування, складання резюме;
  • професійний підбір кваліфікованих спеціалістів.

Наші працедавці:

ТОВ НВП «Аргон», мережі магазинів «Варшава», «Україночка», ресторани «Арталь», «Дубовий гай», АТ «Ощадбанк» тощо.

Уже стало традицією проведення у Вінницькому кооперативному інституті профорієнтаційних заходів, що сприяють працевлаштуванню молоді. Метою заходів є зустрічі та спілкування студентів з працедавцями м. Вінниці та Вінницької області, представниками центру зайнятості.

Будуймо майбутнє разом!

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020