Відділ кадрів

Начальник відділу кадрів

Прозоровська Ірина Опанасіївна

Телефон: (0432) 53-87-11
E-mail: admin@vki.vin.ua

Начальник відділу  кадрів – Прозоровська Ірина Опанасіївна, працює у навчальному закладі з 1979 року, а  відділ кадрів  очолює протягом двадцяти років. Під її керівництвом працюють інспектор з кадрів Добровольська Марина Євгеніївна та паспортист Крижак Жанна Андріївна, яка відповідає за додержання паспортного режиму студентами інституту, які в період навчання проживають у гуртожитку навчального закладу. 

Відділ кадрів є одним із головних самостійних  структурних підрозділів, безпосередньо підпорядкований ректору інституту, створений з моменту  початку діяльності навчального закладу.

Основними завданнями є здійснення заходів щодо добору та розстановки персоналу, вивчення відповідності їхніх ділових і моральних якостей роботі за посадою або професією; створення резерву для висування на керівні посади; впровадження сучасних форм роботи з персоналом; забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівників інституту.

З метою виконання покладених завдань працівники відділу беруть участь у роботі з прогнозування і визначення потреби у працівниках на основі планів економічного і соціального розвитку навчального закладу, розробленні структури інституту та штатного розпису; вирішують питання наймання, переведення та звільнення працівників, надання їм відпусток; аналізують професійний, освітній і віковий склад персоналу, з метою розроблення та здійснення заходів подальшого поліпшення якісного складу працівників; у межах своєї компетенції вирішують питання забезпечення додержання працівниками трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку; розглядають матеріали та готують документи для заохочення та нагородження працівників; здійснюють облік військовозобов’язаних і призовників; складають статистичну звітність з питань, що належать до компетенції відділу кадрів; здійснюють роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників; оформляють та в установленому порядку подають до органів управління пенсійного фонду документи для призначення пенсій працівникам.

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020