Умови публікації

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ВІСНИК НАУКОВИХ ІДЕЙ МОЛОДІ»

 

Тематичні рубрики збірника:

Сільськогосподарські науки.
Ветеринарні науки.
Біологічні науки.
Медичні науки.
Фармацевтичні науки.
Хімічні науки.
Технічні науки.
Фізико-математичні науки.
Географічні науки.
Туризм.
Архітектура.
Астрономія.
Педагогічні науки.
Психологічні науки.
Соціологічні науки.
Журналістика.
Мистецтвознавство.
Історичні науки.
Культурологія.
Готельно-ресторанна справа.
Політичні науки.
Філологічні науки.
Філософські науки.
Економічні науки.
Юридичні науки.
Легка промисловість.
Харчові технології.

До друку приймаються статті українською, польською та англійською мовами, обсягом не більше 10 сторінок, що відповідають рубрикам Вісника й містять нові наукові результати, що раніше не публікувалися.

Вихід збірника планується у ІІ кварталі навчального року. Вимоги до структури статті (див. зразок):

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ

  • ПІБ автора (-ів) повністю (малі літери, шрифт – жирний, вирівнювання по правому краю);

  • вчений ступінь, шрифт – жирний, курсив, вчене звання, посада (вирівнювання по правому краю);

  • місце роботи (навчання) в називному відмінку (вирівнювання по правому краю шрифт – курсив);

  • назва статті (великі літери, шрифт 14 Times New Roman – жирний, вирівнювання по центру);

  • текстовий редактор ‒ Microsoft Word, орієнтація

  • книжкова, поля ‒ усі 20 мм; гарнітура ‒ Times New Roman, кегль ‒ 12, міжрядковий інтервал ‒ 1,0, абзац – 1 см. Редактор формул – MS Equation. Рисунки мають бути згруповані. Сторінки не нумеруються.

Зразок оформлення Статті:

Семенюк С. І., магістр

Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри менеджменту Мацера О.А.
Вінницький кооперативний інститут

АУДИТ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

Текст ……

Список використаних джерел

Заявка

«ВІСНИК НАУКОВИХ ІДЕЙ МОЛОДІ»

м. Вінниця

Прізвище, ім’я, по-батькові ___________________

Організація, місце роботи, посада, науковий ступінь,

вчене звання ________________________________

Тема доповіді _______________________________

Назва публікації (статті) ______________________

Номер секції (напряму)________________________

Поштова адреса______________________________

Тел /факс ___________________________________

E-mail ______________________________________

Потребую паперовий збірник: ___________________

Електронний збірник на ел. пошту _______________

Сертифікат учасника: _________________________

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Банківські реквізити:

Вінницький кооперативний інститут

Наша адреса: м. Вінниця вул. Академіка Янгеля 59

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614

р\р UA513006140000026001000014101

код ЄДРПОУ 01788042

Електронна адреса: admin@vki.vin.ua

тел.: (0432) 61-29-68, (0432) 61-23-71

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020