Відбулася Міжнародна науково-практична конференція

22 квітня 2020 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інституціональне забезпечення розвитку споживчого ринку регіону».

У зв’язку із запровадженими в Україні карантинними заходами конференція проходила в on-line режимі.

Надзвичайно цікавим виявилось засідання першої секції «Теоретико-методологічні засади забезпечення ендогенного розвитку споживчого ринку регіону». В обговоренні взяли участь Островська І.Ю., Яковець О.В., Прицюк Л.А., Шмагельська М.О., Васильєва І.М., Вечірко О.Г.

Питання вивчення споживчого ринку та особливостей функціонування його в сучасних умовах є актуальними й досить дискусійними. Тому всі доповіді жваво обговорювались: функціональні зв’язки між попитом споживачів виробництва, попитом та пропозицією на ринку товарів і послуг, зв’язки, що охоплюють кількісні і якісні процеси, під впливом яких формується і розвивається споживчий ринок.

Викликали інтерес питання забезпечення потреб споживачів у товарах і послугах відповідно до обсягів і структури платоспроможного попиту населення, що спрямоване на задоволення особистих, сімейних, колективних, виробничих потреб, питання особливостей ринку землі та паспорту землі.

На спільному засіданні  другої та третьої секцій під керівництвом модератора к.е.н. Гринчук Т.П. в режимі ZOOM-конференції були розглянуті питання і тенденції, що пов’язані з правовим регулюванням та інвестиційно-інноваційним розвитком споживчого ринку і його фінансовим забезпеченням.

Велику зацікавленість присутніх викликала доповідь к.е.н. Мацери С.М. і к.е.н. Марчук О.О. «Перешкоди на шляху розвитку малого бізнесу». «Вибудовування бізнесу з «нуля» – це складний процес, що стає особливо відчутно у не прості для країни часи», –  зауважили доповідачі. Але досвід країн світу свідчить, що малий та середній бізнес, який є основою соціально-економічного розвитку є більш мобільним. Через меншу кількість формальностей та погоджень він швидше реагує на вимоги ринку, оперативніше впроваджує новації, створює робочі місця, звичайно, якщо має на це певні бюджети.

Надзвичайно цікавими виявилися тези та д.е.н., професора Петренка М.І. і Ролінської А.О. на тему «Коучинг як інструмент підвищення особистої ефективності у бізнесі», які супроводжувались чудовою презентацією. В доповіді зазначалось, що метою коучингу є підвищення результативності гравця за допомогою встановлення тісного контакту з його внутрішнім центром управління, що дає можливість направити бачення гравця, мотивувати його на самовдосконалення і наділити внутрішньою силою.

Варто відзначити доповідь Коваль Ю.А. на тему «Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні». Юлія Андріївна підкреслила, що масштаб фінансування наукових досліджень є одним з найважливіших показників. Адже в умовах жорсткої конкуренції за технологічне лідерство на світовому ринку перемагають ті країни, економіка яких базується на інноваційних розробках та технологіях.

Чималу зацікавленість викликала доповідь к.е.н. Гринчук Т.П. на тему «Економічні злочини та заходи їх протидії на споживчому ринку України», яка відмітила, що якісний моніторинг та аналіз економічної злочинності на споживчому ринку дозволить виробити своєчасні заходи протидії та забезпечити стале функціонування кожного з елементів споживчого ринку.

Під час роботи четвертої секції під керівництвом модератора Дибчук Л.В. найбільш обговорюваними були наступні теми: омніканальний маркетинг, запровадження системи НАССР на ринках УКРКООПСПІЛКИ,  рекламний креатив та розвиток інтернет-маркетингу в ринкових умовах.

Тематика доповідей, представлених на конференції є досить актуальною, про що свідчила активна дискусія її учасників.

 

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020