Кафедра фінансових, комерційно-технологічних дисциплін та готельно-ресторанного обслуговування

Контактна інформація

Адреса: вул.
Академіка Янгеля, 59

Кабінет: 420

E-mail: voznjuk057@gmail.com

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра фінансових, комерційно-технологічних дисциплін та готельно-ресторанного обслуговування є структурним навчально–методичним підрозділом, що проводить навчально–методичну, освітню, організаційну та виховну роботу за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра.

Основними завданнями кафедри є якісне забезпечення освітнього процесу, проведення на високому науково-методичному й організаційному рівні лекцій, практичних, семінарських, лабораторних та інших видів навчальних занять, передбачених навчальними планами для підготовка висококваліфікованих спеціалістів з необхідним рівнем професійної компетенції за спеціальностями:

075 Маркетинг;

076 Підприємництво та торгівля;

241 Готельно-ресторанна справа;

181 Харчові технології;

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.

Обов’язки завідувачки кафедри виконує кандидат економічних наук Вознюк Таїса Костянтинівна.

Проблема, над якою працює кафедра: «Якість освіти – запорука конкурентоспроможності майбутніх фахівців».

Педагогічний склад кафедри фінансових,

комерційно-технологічних дисциплін та готельно-ресторанного обслуговування

Вознюк Таїса Костянтинівна – зав. кафедрою, к.е.н., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Ліпінська Катерина Василівна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Кушнір Олена Юріївна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Островська Ірина Юріївна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Прокопенко Тетяна Василівна – спеціаліст вищої категорії.

Крутоус Олександр Михайлович – спеціаліст.

Яковлєв Валентин
Володимирович
 – спеціаліст.

Перелік
дисциплін, які закріплені за кафедрою
фінансових,
комерційно-технологічних дисциплін та готельно-ресторанного обслуговування 

1.        Банківські операції

2.        Барна справа

3.         Безпека життєдіяльності та охорона праці

4.        Будівлі та обладнання готелів, естетичне оформлення та стандартизація готелів

5.        Бухгалтерський облік

6.        Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках

7.        Бюджетна система

8.        Екологія

9.        Економіка підприємства

10.   Економіка підприємства та економічна теорія

11.   Економічна теорія

12.   Етика ділового спілкування

13.   Інформатика

14.   Інформатика та комп`ютерна техніка

15.   Інформатика та обчислювальна техніка

16.   Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності

17.   Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

18.   Інформаційні технології в юридичній діяльності

19.   Інфраструктура товарного ринку

20.   Казначейська справа

21.   Комерційна діяльність

22.   Комерційне товарознавство

23.   Комп’ютерні правові системи

24.   Комунікаційна діяльність

25.   Логістика

26.   Маркетинг

27.   Маркетингові дослідження

28.   Менеджмент

29.   Митний контроль, митні платежі та правові засади митної справи

30.   Навчальна практика

31.   Навчальна практика зі спеціальності

32.   Навчальна практика на діючих роздрібних торговельних підприємствах

33.   Організація  ресторанного господарства

34.   Організація готельного господарства

35.   Організація зарубіжного сервісу

36.   Організація обслуговування

37.   Організація обслуговування  в закладах ресторанного господарства

38.   Організація та технологія обслуговування в готелях

39.   Основи біржової діяльності

40.   Основи кооперації

41.   Основи маркетингу

42.   Основи менеджменту

43.   Основи менеджменту та маркетингу

44.   Основи митної справи

45.   Основи психології для правоохоронців

46.   Основи психології та етика бізнесу

47.   Основи товарознавства

48.   Основи торговельного підприємства

49.   Особливості зарубіжного сервісу

50.   Охорона праці, безпека життєдіяльності

51.   Податкова система

52.   Політична економія

53.   Психологія

54.   Реклама і стимулювання продажу

55.   Ринкові дослідження

56.   Санітарія і гігієна

57.   Страхові послуги

58.   Технологічна практика

59.   Товарна політика підприємства

60.   Товарознавство

61.   Торговельна реклама

62.   Управління якістю продукції та послуг

63.   Устаткування

64.   Устаткування закладів ресторанного господарства

65.   Фінанси

66.   Фінанси підприємств ІІ

67.   Фінанси підприємства

68.   Фінанси, гроші і кредит

69.   Фінансовий облік

70.   Ціноутворення

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Банківські реквізити:

Вінницький кооперативний інститут

Наша адреса: м. Вінниця вул. Академіка Янгеля 59

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614

р\р UA513006140000026001000014101

код ЄДРПОУ 01788042

Електронна адреса: admin@vki.vin.ua

тел.: (0432) 61-29-68, (0432) 61-23-71

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020