Метою студентського самоврядування ВКІ є створення умов для самореалізації особистості студентів  і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Основними завданнями  органів студентського самоврядування ВКІ є:

1. забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

2. захист прав та інтересів студентів;

3. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

4. сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

5. сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

6. співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів.

Структура та діяльність органів студентського самоврядування Вінницького кооперативного інституту регламентується «Положенням про Студентське самоврядування ВКІ» та «Положення про Студентську Раду ВКІ».

 

СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ВКІ

 

Т. в. о. Голови Студентської Ради Вінницького кооперативного інституту

Бакута Ясмін - 0631922327

Заступник  Голови:     

 Манчук Анна - 0934074825

 

 

Секретар Студентської Ради:

Діхтяр Марина - 0932310599

 

КОМІТЕТИ

 


Культурно-масовий комітет

 

Голова:  Калина Владислав - 0935915619

 Завдання комітету:

-  організація дозвілля та відпочинку студентів;  

- надання допомоги у діяльності клубів за інтересами, дискотек, музичних ансамблів, колективів художньої творчості;

-  проведення різноманітних творчих конкурсів, святкових днів коледжу, дискотек, КВК, концертів та фестивалів;

- проведення заходів, пов’язаних з національними традиціями,  відзначення загальнодержавних і міжнародних свят. 

 

 

 

 

Інформаційний комітет

 

Голова:  Ярчевська Людмила - 0939187459

Завдання комітету:

-  інформування громадськості про діяльність Студентської Ради;

- надання допомоги у виданні газет та журналів коледжу;

- співробітництво з молодіжними організаціями та іншими об’єднаннями громадян; 

- співробітництво з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий комітет

Голова: Дудник   Катерина  -  0935076732

Завдання комітету:

- заохочення студентів до науково-дослідницької діяльності;

- організацію наукових студентських товариств, проведення конференцій, семінарів, зустрічей;

 - проведення предметних олімпіад і конкурсів наукових робіт студентів;

 

- виявлення здібностей до науково-дослідницької роботи студентів та організація занять студентів наукою. 

 

 

 

 

 

 

Соціальний комітет

Голова: Павлова Анастасія  -  0935941990

 Завдання комітету:

- організація співпраці керівництва навчального закладу, викладачів та студентської молоді;

- допомога керівництву коледжу в контролі за навчальною і трудовою діяльністю студентів;

- пропагування активної, дієвої, творчої позиції серед студентства;

- сприяння створенню необхідних умов навчання та проживання студентів;

- участь у вирішенні питань благоустрою території та приміщень коледжу;

- допомога студентам у вирішенні соціальних проблем молоді;

- благодійна та волонтерська діяльність.


Спортивний комітет

 

Голова: Гайдамака Максим  -  0989539895

 

Завдання комітету:

- пропагування здорового способу життя;

- заохочення студентів до занять спортом;

 - організацію спортивних змагань;

 - надання допомоги у діяльності

різноманітних спортивних клубів та секцій.