Наука для людини – як для птаха крила…

Історія Наукового студентського товариства тісно пов’язана з історією навчального закладу. Вінницький кооперативний інститут славиться по всій Україні високим рівнем підготовки майбутніх спеціалістів. Глибше опанувати обрану спеціальність студентам допомагає наукова позаурочна діяльність навчального закладу.

Перші документальні свідчення про існування наукових студентських гуртів стосуються 1925 року, коли було засновано кооперативну школу. З тих пір все змінилось, кооперативна школа доросла до кооперативного інституту, з’явилися нові спеціальності, нові факультети, нові кафедри. Значно розширилось коло наукових гуртків. Зараз Наукове студентське товариство об’єднує 13 наукових гуртів. В науково дослідній роботі беруть участь майже 200 студентів.

Наукове студентське товариство створювалося і функціонує з метою здійснення діяльності, спрямованої на задоволення творчих та наукових інтересів студентів, а також формування особистості молодого вченого, фахівця високої кваліфікації шляхом надання можливості активно займатися науково-дослідною діяльністю.

Товариство займає активну позицію в науковому пошуку студентів. В команді Наукового студентського товариства є студенти з усіх факультетів, що мають можливість взяти участь у проектах, конкурсах та конференціях з актуальних соціальних, економічних, юридичних питань; отримати спілкування з відомими бізнесменами та успішними людьми.

Основними завдання Наукового студентського товариства  є:

  • виховання гармонійно розвиненої особистості студента;
  • розкриття і розвиток хисту студентів у різних напрямках наукової діяльності;
  • закріплення у студентів теоретичних та практичних знань, розвитку творчого мислення та досконалого засвоєння навчальних дисциплін;
  • сприяння під керівництвом провідних викладачів вирішенню конкретних практичних проблем суб’єктів господарювання;
  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах тощо;
  • здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності шляхом залучання студентів на добровільних засадах до самостійної або колективної науково-дослідної та громадської організаційної роботи.

Голова наукового студентського товариства Ролінська А.О.