E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон: (0432) 61-66-64

Сучасний заклад вищої освіти є складною системою, ефективне функціонування якої значною мірою залежить від добре налагодженого освітнього процесу, його внутрішнього устрою та організації. Своєрідним диспетчерським центром, що займається організацією навчальної роботи викладацького складу та студентів є навчальний відділ.

Основне завдання діяльності навчального  відділу – це  організація освітнього процесу в інституті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців для системи споживчої кооперації.

У своїй діяльності навчальний відділ керується Конституцією України, законами України «Про  освіту», «Про вищу освіту», наказами та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом закладу освіти та наказами ректора.

Керівництво роботою навчального відділу здійснює завідувач – Мотрук Валентина Григорівна.

Щоденний внесок у навчально-виховний процес роблять диспетчер навчального відділу Свершок Ольга Іванівна, а також секретар відділу – Вінніченко Яна Миколаївна.

Свою роботу відділ здійснює в тісному контакті з деканатом та відділеннями інституту, відділом кадрів, бухгалтерією та іншими підрозділами інституту.                       

Діяльність навчального відділу відбувається за такими напрямками: 

І. Планування, забезпечення та контроль навчального процесу

 • Складання графіка освітнього процесу, розкладу навчальних занять на навчальний рік.
 • Організація виконання навчальних планів і програм.
 • Планування, розподіл і контроль за раціональним використанням аудиторного фонду для проведення навчальних занять.

ІІ. Організаційна робота

 • Ведення обліку, своєчасне складання статистичної звітності з питань навчально-виховного процесу і контингенту студентів.
 • Організація замовлення на виготовлення документів про освіту, видача свідоцтв про повну загальну середню освіту і дипломів про закінчення закладу вищої освіти та оформлення додатків до них.
 • Оформлення, реєстрація та видача студентських квитків та академічних довідок.
 • Формування особових справ контингенту студентів денної форми навчання, систематичний контроль за їх веденням.
 • Підготовка матеріалів та оформлення подань до наказів про зарахування, поновлення і відрахування студентів денної форми навчання, переведення їх на інші курси та форми навчання, надання академвідпусток, зміну прізвища, заохочення і стягнення, присвоєння кваліфікацій випускникам тощо.

ІІІ. Контроль ефективності та якості організації навчального процесу

 • Контроль розподілу та виконання педагогічного навантаження викладачами.
 • Контроль за рухом контингенту студентів і облік його кількості.
 • Контроль за виконанням законодавчих   актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, наказів ректора, розпоряджень проректора з навчальної роботи з питань організації освітнього процесу.

ІV. Оперативна та статистична звітність

 • Підготовка статистичних звітів. Підготовка даних державної статистичної звітності (2-3 НК).
 • Складання звітів за результатами освітнього процесу й подання їх до Міністерства освіти і науки України та інших інстанцій.
 • Підготовка статистичних звітів з питань освітнього процесу, змін контингенту студентів та інших аспектів діяльності Інституту за відповідні звітні періоди.

  V. Консультативна робота
 • Своєчасне інформування членів ректорату про хід освітнього процесу, внесення пропозицій щодо його вдосконалення.
 • Переписка з громадянами і відомствами з навчальних питань.
 • Інформування студентів та викладачів про зміни в організації освітнього процесу.