E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: (0432)26-52-64

Сучасний вищий навчальний заклад є складною системою, ефективне функціонування якої значною мірою залежить від добре налагодженого освітнього процесу, його внутрішнього устрою та організації. Своєрідним диспетчерським центром, що займається організацією навчальної роботи викладацького складу та студентів є навчальний відділ.

Основне завдання діяльності навчального відділу – це організація освітнього процесу в інституті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців для системи споживчої кооперації, які володіють глибокими науково-теоретичними знаннями та практичною підготовкою.

У своїй діяльності навчальний відділ керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом навчального закладу та наказами ректора.

Керівництво роботою навчального відділу здійснює завідувач – Мотрук Валентина Григорівна.

Щоденний внесок у навчально-виховний процес роблять методисти навчального відділу Свершок О.І. та Тямушева Н.В., а також секретар навчального відділу – Риндюк І.С.

Свою роботу відділ здійснює в тісному контакті з деканатом та відділеннями інституту, науково-методичним відділом, відділом кадрів, бухгалтерією та іншими підрозділами інституту.

Діяльність навчального відділу відбувається за такими напрямками:

 

І. Планування, забезпечення та контроль навчального процесу

 • Складання навчальних, робочих планів та графіків навчального процесу, розкладу навчальних занять на навчальний рік.

 • Організація виконання навчальних планів і програм.

 • Планування обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження) кафедр та циклових комісій.

 • Планування, розподіл і контроль за раціональним використанням аудиторного фонду для проведення навчальних занять.

   

ІІ. Організаційна робота

 • Ведення обліку, своєчасне складання статистичної звітності з питань навчально-виховного процесу і контингенту студентів.

 • Організація замовлення на виготовлення документів про освіту, видача атестатів про повну загальну середню освіту і дипломів про закінчення навчального закладу та оформлення додатків до них.

 • Оформлення, реєстрація та видача студентських квитків, залікових книжок та академічних довідок.

 • Формування особових справ контингенту студентів денної форми навчання, систематичний контроль за їх веденням.

 • Підготовка матеріалів та оформлення подань до наказів про зарахування і відрахування студентів денної форми навчання, переведення їх на інші курси та форми навчання, надання академвідпусток, зміну прізвища, призначення стипендій, заохочення і стягнення, присвоєння кваліфікацій випускникам тощо.

   

ІІІ. Контроль ефективності та якості організації навчального процесу

 • Контроль розподілу та виконання педагогічного навантаження викладачами.

 • Контроль за рухом контингенту студентів і облік його кількості.

 • Контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, наказів ректора, розпоряджень проректора з навчальної роботи з питань організації навчального процесу.

   

ІV. Оперативна та статистична звітність

 • Підготовка статистичних звітів. Підготовка даних державної статистичної звітності (2-3 НК).

 • Складання звітів за результатами навчального процесу й подання їх до Міністерства освіти і науки України та інших інстанцій.

 • Підготовка статистичних звітів з питань навчального процесу, змін контингенту студентів та інших аспектів діяльності Інституту за відповідні звітні періоди.

   

V. Консультативна робота

 • Своєчасне інформування членів ректорату про хід навчального процесу, внесення пропозицій щодо його вдосконалення.

 • Переписка з громадянами і відомствами з навчальних питань.

 • Інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу.