Кафедра права

Загальна інформація про діяльність кафедри права

В наш час, коли Україна стоїть на шляху реформ і створення ефективної національної правової системи для можливості інтеграції до Європейської спільноти, відбуваються постійні зміни в законодавстві, а відтак особливої актуальності набуває освіта в галузі права. Зважаючи на те, що діяльність кожного підприємства, установи, організації незалежно від форми власності неможлива без юридичного супроводу, а отже юриспруденція залишається однією з найбільш актуальних та необхідних професій сьогодення.

Завершивши навчання за спеціальністю «Право»,  наші випускники можуть працювати юрисконсультами підприємств, установ та організацій, юристами у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності, у правоохоронних органах, судах, органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів.

Кафедра права у Вінницькому кооперативному інституті заснована у травні 2016 року, кафедра є випусковою, яка здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю «Право».

Освітній процес на кафедрі забезпечують 12 викладачів, з них 7 – кандидати наук.

Але що таке теорія без практики? Питання, мабуть, риторичне.

 Отож, на кафедрі права працюють досвідченні практики з багаторічним стажом в галузі юриспруденції, це й діючий суддя апеляційного адміністративного суду, і адвокати, і слідчий ГУ НП у Вінницькій області, які поєднують практику з теорією, для більш цікавого та плідного процесу навчання студенства.

Для підготовки висококваліфікованих фахівців кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • Господарське право
 • Інтелектуальна власність
 • Адміністративне законодавство
 • Адміністративне право
 • Адміністративний процес
 • Адміністративно-порівняльне право
 • Виробнича практика
 • Глобалізація і громадські організації
 • Господарське право
 • Доступ до публічної інформації та захист персональних даних
 • Екологічне право
 • Інтелектуальна власність
 • Інтелектуальне право
 • Історія політичних та правових вчень
 • Конституційне право
 • Кримінальне право і правопорушення
 • Міжнародне право
 • Муніципальне право
 • Організація місцевого самоврядування
 • Посадові злочини
 • Споживче право і захист ринку
 • Трудове право
 • Трудове законодавство та коорпоративне право
 • Фінансове право
 • Цивільне право і контроль за його дотриманням
 • Цільові фонди: правила створення та функціонування

 

Склад кафедри права 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада на кафедрі

Вчений ступінь, наукове звання

1

Гладка Наталія Михайлівна

зав. кафедри

Кандидат юридичних наук

2

Петренко Володимир Іванович

доцент

Кандидат історичних наук

3

Поджаренко Катерина Євгенівна

перший проректор

Кандидат юридичних наук

4

Борейко Олеся Григорівна

викладач

 

5

Собчук Анна Олександрівна

викладач

 (у декретній відпустці)

6

Шевчук Андрій Анатолійович

викладач

 

7

Кавун Сергій Миколайович

доцент Кандидат юридичних наук

Викладачі, які працюють за суміщенням

8

Нагорняк Світлана Василівна

доцент

Кандидат педадогічних наук

9

Горєлова Наталя Миколаївна

викладач

 

Викладачі, які працюють за сумісництвом

10

Кагляк Інна Іллівна

доцент

Кандидат юридичних наук

11

Матохнюк Дмитро Борисович

доцент

Кандидат юридичних наук

12

Рисинець Наталія Олександрівна