Кафедра менеджменту

Контактна інформація кафедри:
21009, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59
каб. № 414
тел.: (0432) 66-62-89
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Загальна інформація про діяльність кафедри менеджменту 

Нова система виробничої та економічної діяльності підприємств, яка функціонує в ринкових відносинах суб’єктів економічної діяльності, що відбуваються у державі, потребує спеціалістів галузі сучасного менеджменту. При веденні виробничої та економічної діяльності підприємств потрібні люди, які вміють аргументовано відстояти свої ідеї, взяти на себе ініціативи, мають лідерські якості, йдуть на розумний ризик і ведуть за собою інших.

Висококваліфікованих управлінців потребують державні та комерційні підприємства, банківські структури, податкові служби, інвестиційні, страхові компанії, інші організації та установи. Заступники керівника підприємства, керівники підрозділів підприємства, а також їх відділень – це лише незначний перелік посад, які може займати випускник за даною спеціальністю.

Тому засвоєння навчального курсу студентами дозволить здійснити позитивний внесок у формування нового управлінського мислення і оволодіння новими знаннями, вкрай необхідному як нашому суспільству, так і підприємствам, організаціям, установам всіх форм власності та сфер господарювання на сьогодні і у майбутньому. Крім цього, виникає необхідність спеціалістам з процесів управління орієнтуватися питаннях управління підприємством в процесі їх діяльності згідно тих умов, які постійно змінюються.

  

Науково-педагогічний склад кафедри менеджменту

Навчальний процес у кафедрі менеджменту здійснюють ті викладачі, які мають значний досвід і є висококваліфікованими фахівцями щодо викладання дисциплін.

Завідувач кафедри менеджменту – Іванюта Павло Васильович, доктор наук з державного управління, доцент.

 

 

Найбільш актуальні публікації (2010-2015 рр.):

І. Навчальний посібник – Іванюта П.В. Управління ресурсами і витратами: навч. посібник / П.В. Іванюта, О.П. Лугівська. – К.: ЦУЛ, 2011. – 320 с. – Гриф МОН України (Лист № 1.4/18–Г–342 від 09.01.2009 р.)

ІІ. Монографії:

1. Іванюта П.В. Методологічне забезпечення оцінки конкуренто-спроможності підприємств в умовах вступу України в СОТ і ЄС: [монографія] / І.А. Маркіна, В.Ф. Іванюта, П.В. Іванюта. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 168 с. Особистий внесок автора: Розділ І. Теоретико-методологічне забезпечення формування системи конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва регіону.

2. Іванюта П.В. Державне управління розвитком національної економіки на засадах якості: світовий досвід та реалії України: [монографія] / П.В. Іванюта. – Полтава: Вид–во «Полтава», 2011. – 420 с.

ІІІ. Статті в наукових фахових виданнях:

1. Іванюта П.В. Види контролю в системі державного управління якістю: світовий та вітчизняний досвід / П.В. Іванюта // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 4. – С. 82–85.

2. Іванюта П.В. Державна політика інноваційного розвитку національної економіки / О.Д. Гудзинський, П.В. Іванюта // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 18. – С. 98–100. Особистий внесок автора: сформовані передумови активізації державної політики щодо розвитку інноваційної діяльності національної економіки, проведений аналіз надходжень інвестицій в основний капітал України у 2001 – 2009 рр.

3. Іванюта П.В. Державне регулювання гармонізації національних стандартів якості товару у відповідності міжнародних і європейських норм [Електронний ресурс] / П.В. Іванюта // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. – № 7. – Режим доступу до журналу: http: // www.dy.nayka.com.ua.

4. Іванюта П.В. Державне регулювання еколого–техногенною безпекою України [Електронний ресурс] / П.В. Іванюта // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. – № 8. – Режим доступу до журналу: http: // www.dy.nayka.com.ua.

5. Іванюта П.В. Державне регулювання статистичних досліджень оцінки якості товару [Електронний ресурс] / П.В. Іванюта // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. – № 6. – Режим доступу до журналу: http: //.

6. Іванюта П.В. Державне управління інноваційною діяльністю виробництва екологічно–чистої м’ясо–сальної продукції / О.Д. Гудзинський, П.В. Іванюта // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 16. – С. 28–30. Особистий внесок автора: дослідження та аналіз тенденцій стану виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.

7. Іванюта П.В. Екологічний аудит в системі державного управління екологічною безпекою України / П.В. Іванюта // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5. – С. 86–90.

8. Іванюта П.В. Кодування в системі державного управління / П.В. Іванюта // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 2. – С. 101–105.

9. Іванюта П.В. Конкурентноздатність національної економіки в глобальному вимірі / П.В. Іванюта // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 11. – С. 95–99.

10. Іванюта П.В. Логістична парадигма формування стратегії державного управління якістю / П.В. Іванюта // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 1. – С. 99–103.

11. Іванюта П.В. Методологія державного управління національної економіки / П.В. Іванюта // Економіка та держава. – 2010. – № 8. – С. 100–102.

12. Іванюта П.В. Методологія оцінки бідності населення в системі державного управління / П.В. Іванюта // Економіка та держава. – 2011. – № 2. – С. 127–129.

13. Іванюта П.В. Моделювання інвестиційних процесів в системі державного управління / П.В. Іванюта // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 19. – С. 94–96.

14. Іванюта П.В. Мотиваційний механізм державного регулювання якості праці / П.В. Іванюта // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С. 98–101.

15. Іванюта П.В. Особливості державного регулювання системи управління якості продовольчої продукції в США / П.В. Іванюта // Економіка та держава. – 2010. – № 9. – С. 113–116.

16. Іванюта П.В. Особливості державного формування системи управління якістю в Японії / П.В. Іванюта // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С. 144–147.

17. Іванюта П.В. Роль і значення державного управління якістю «товар – праця – життя» у поліпшенні демографічної ситуації України / П.В. Іванюта // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 114–118.

18. Іванюта П.В. Роль нормативно–правових актів у системі державного регулювання економіки на засадах якості / П.В. Іванюта // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 126–129.

19. Іванюта П.В. Роль обліку в системі державного управління якістю товару / П.В. Іванюта // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління» Вип. 4/2010. Державне управління та місцеве самоврядування / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо–поліграфічний центр Академії муніципального управління. – 2010. – С. 93–98.

20. Іванюта П.В. Стандартизація в системі державного управління якістю / П.В. Іванюта // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 24. – С. 149–152.

21. Іванюта П.В. Статистичний моніторинг в системі державного управління / П.В. Іванюта // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». Вип. 1/2011. Державне управління та місцеве самоврядування / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо–поліграфічний центр Академії муніципального управління. – 2011. – С. 110–117.

22. Іванюта П.В. Функція контролю якості в системі державного управління / П.В. Іванюта // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 111–113.

23. Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський облік якісних параметрів товару у системі раннього упередження кризових явищ / П.В. Іванюта // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Вип. 39. – Т.1. – 2011. – С. 195 – 199.

24. Іванюта П.В. Концепція рухомого складу як засіб обігу економічних ресурсів на підприємствах України із застосуванням методик управління запасами / В.Ф. Іванюта, П.В. Іванюта // Вісник НУВГП. – 2012. – Випуск 4 (60). Серія «Економіка». – С. 79 – 88.

25. Іванюта П.В. Системи, моделі та концепції управління якістю як складові економічних систем / П.В. Іванюта // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. – 2014. – № 8. – Серія «Економічні науки». – С. 127 – 135.

26. Іванюта П.В. Проведення аналізу беззбитковості та ABC і XYZ аналізу на підприємствах по виготовленню хлібопродуктів / П.В. Іванюта // Міжнародна науково-практична конференція «Науковий міжнародний форум: економіка, право, менеджмент, соціально-гуманітарні науки в контексті інноваційних процесів часу» (м. Кіровоград), Науковий вісник інноваційних технологій: Науково-методичне видання. – 2014. - № 2 (7). – С. 87 – 95.

27. Іванюта П.В. Особливості державного регулювання економіки за допомогою програмно-цільового управління / П.В. Іванюта // Стратегія і тактика державного управління. – 2014. – № 1. – С. 40 – 45.

28. Іванюта П.В. Роль держави в регулюванні ринкових відносин з врахуванням зарубіжного досвіду / П.В. Іванюта // Стратегія і тактика державного управління. – 2014. – № 2. – С. 25 – 31.

29. Іванюта П.В. Застосування обліку та звітності у фінансовому плануванні підприємства / П.В. Іванюта // Інноваційна економіка. - 2014. - № 4 (53) – С. 304 – 309.

30. Іванюта П.В. Особливість екологічного аудиту в діяльності підприємств / П.В. Іванюта // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, серія: «Економічні науки». – 2015. - № 1.

31. Іванюта П.В. Аналіз та оцінка конкурентоспроможності продукції машинобудування експертним методом / П.В. Іванюта // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. - № 1 (118) – C. 49 – 57.

IV. Статті в інших виданнях:

1. Іванюта П.В. Використання альтернативних джерел енергії – шлях до конкурентоспроможності підприємств / П.В. Іванюта // Сталий розвиток і штучний холод / Збірник наукових праць VIII Міжнародної науково-технічної конференції. – Херсон: Гринь Д.С., 2012. – С. 570 – 573.

2. Іванюта П.В. Конкурентоздатність національної економіки в глобальному вимірі / П.В. Іванюта // Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації: Тези доповідей учасників VI Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей господарства (27 лютого 2013 р., м. Вінниця). – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2013. – С. 19 – 31.

V. Тези конференцій:

1. Іванюта П.В. Методологія оцінки якості товару / П.В. Іванюта // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: всеукр. наук.–практ. конф., 18 листопада 2010 р.: – Х.: ХДУХТ, 2010. – С. 55–59.

2. Іванюта П.В. Методологія оцінки якості товару – праці – життя в національній економіці / П.В. Іванюта // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях: ІІ всеукр. науч. web–конф. мол. уч., 3 марта 2011 г. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. – С. 76–78.

3. Іванюта П.В. Міжнародні принципи ефективної та дієвої системи державного регулювання безпечності харчових продуктів в сільському господарстві / П.В. Іванюта // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади: V всеукр. наук.–практ. конф., 11 листопада 2010 р.: [у 2 частинах]. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – Ч. 2. – С. 49–51.

4. Іванюта П.В. Роль державних інформаційних систем в забезпеченні оцінки конкурентоспроможності національної економіки / П.В. Іванюта // Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики: ІІ наук.–практ. конф., 26 листопада 2010 р. – К.: КНУТД, 2010. – С. 27–29.

5. Іванюта П.В. Роль обліку в системі державного управління якістю товару / П.В. Іванюта // Розвиток легкої промисловості в умовах активізації євроінтеграційних процесів: міжн. наук.–практ. конф., 29 жовтня 2010 р. – К.: РВПС України НАН України, 2010. – С. 137–139.

6. Іванюта П.В. Теоретико–методологічні положення вчених, що формували систему управління якості товару / П.В. Іванюта // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти: V міжн. наук.–практ. конф., 13 – 14 травня 2010 р.: [у 2 частинах]. – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2010. – Ч. 1. – С. 100–103.

7. Іванюта П.В. Філософський підхід щодо якості та конкуренто–спроможності товару / П.В. Іванюта // Наука в інформаційному просторі: матеріали: V міжн. наук.–практ. конф., 30–31 жовтня 2009 р.: [у 6 т.]. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2009. – Т. 5. – С. 81–83.

8. Іванюта П.В. Статистичний моніторинг у системі управління якістю (теоретичний аспект) / П.В. Іванюта // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: Теорія, методологія, організація: IХ міжн. наук. конф., 25 березня 2011 р. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – С. 169–173.

9. Іванюта П.В. Застосування технологічних карт в підвищенні якості продукції та ефективності процесу виробництва / П.В. Іванюта // Управление развитием предпринимательства в современных условиях: материалы второй научно-практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. – С. 138 – 140.

10. Іванюта П.В. Внутрішній контроль у системі управління якістю та НАССР / П.В. Іванюта // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: Теорія, методологія, організація: Тези доповідей учасників Х Міжнародної наукової конференції. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. – С. 286 – 291.

11. Іванюта П.В. Комплексні системи управління якістю як основа методів державного управління / В.Ф. Іванюта, П.В. Іванюта // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції “Методологія та практика менеджменту у XXI столітті: загальнодержавні, галузеві, регіональні аспекти” (м. Полтава, 26-27 квітня 2012 року) – Полтава, ПУЕТ, 2012. – С. 212 – 215.

12. Іванюта П.В. Необхідність застосування моніторингових систем у державному управлінні національної економіки на засадах якості / П.В. Іванюта // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 28 листопада 2012 р. В 2-х ч. – Ч.І. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С. 129 – 131.

13. Іванюта П.В. Синергетичний підхід як шлях до підвищення виробничого потенціалу підприємств та отримання конкурентних переваг / П.В. Іванюта // Формування та використання виробничого потенціалу економіки країн СНД та ЄС: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., конф., 15 трав. 2013 р. / ред. кол.: В.М. Соловйов [та ін..] – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 24 – 26.

14. Іванюта П.В. Уніфікація документів як засіб інформаційного забезпечення ефективності надання муніципальних послуг населенню / П.В. Іванюта // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади: Матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції, 27 листопада 2013 р. В 2-х ч. – Ч.І. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – С. 134 – 137.

15. Іванюта П.В. Удосконалення освітньої діяльності шляхом постійного проведення економіко-математичного, статистичного та фінансового аналізу / П.В. Іванюта // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах: Статті та тези доповідей учасників VIІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей господарства (19 лютого 2014 р., м. Вінниця). – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – С. 84 – 86.

 

Прицюк Людмила Анатоліївна, кандидат економічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи. Найбільш актуальні публікації (2010-2015 рр.):

І. Статті в наукових фахових виданнях:

1. Прицюк Л. А. Сутність, завдання та принципи організації торговельного посередництва / Л.А. Прицюк, І.П. Міщук // збірник наукових праць: Економічний простір. – Дніпропетровськ: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2010. – № 43. – С. 280-291 Особистий внесок автора: визначено місце і зв’язки посередництва, принципи торговельного посередництва, класифікацію посередників з урахуванням їх особливостей.

2. Прицюк Л. А. Економіко-організаційні засади діяльності посередників на автомобільному ринку / Л.А. Прицюк // Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки. − 2010 − № 4. – С. 218-223.

3. Прицюк Л. А. Экономико-организационный механизм этапов развития посредничества / Л. А. Прицюк // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. − 2010. − № 1. – С. 431-437. 

4. Прицюк Л. А. Оцінка пріоритетності факторів, що впливають на зростання обсягів реалізації автомобілів, запасних частин, доходу від надання послуг на основі методу експертних оцінок Дельфі / Л. А. Прицюк, Б. Є. Грабовецький // Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки. − 2011. − № 5. − Т.2. − С. 258-264. Особистий внесок автора: визначено фактори впливу на збільшення реалізації автомобілів, здійснено їх ранжування за відносною важливістю.

5. Прицюк Л. А. Факторний аналіз собівартості продукції автодилерів методами кореляції і регресії / Л. А. Прицюк, Б. Є. Грабовецький // Науковий вісник НГУ. Економіко-правові умови діяльності підприємств: тем. вип. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 34-37. Особистий внесок автора: ідентифіковані фактори, що формують собівартість товарообороту автодилерів, оцінено рівень їхнього впливу.

6. Прицюк Л. А. Методологія визначення категорії дилерського підприємства / Л. А. Прицюк // Механізм регулювання економіки. – 2011. - № 4 (54) – С. 235-241.

7. Прицюк Л. А. Торговельне посередництво: сутність, завдання, принципи організації / Л. А. Прицюк, Міщук І. П. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Випуск 34. – 2011. – С. 272-278.

8. Прицюк Л. А. Напрями та механізми співпраці спеціалізованих торговельних та фінансових посередників на автомобільному ринку / Л. А. Прицюк // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Випуск 38. – 2011. – С. 239-248.

9. Прицюк Л. А. Фактори впливу на організацію діяльності підприємств-поередників на автомобільному ринку / Л. А. Прицюк // Вісник  Хмельницького національного університету: економічні науки. − 2014. − № 5. − Т.2. − С.89-93.

ІІ. Тези конференцій:

1. Прицюк Л. А. Витрати дилерських підприємств в умовах фінансово-економічної кризи / Л. А. Прицюк // Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань : Матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 червня 2010 р., м. Львів). − Львів: Львівський ін.-т МАУП, 2010. − 616 с. − С. 382-384.

2. Прицюк Л. А. Передумови ефективної взаємодії спеціалізованих торговельних та фінансових посередників на автомобільному ринку / Л. А. Прицюк // Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України: Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (28-29 квітня 2011 р., м. Полтава). − Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. − 233 с. − С. 29-32.

3. Прицюк Л. А. Особенности построения экономико-организационного механизма посреднической деятельности / Л. А. Прицюк // К профессиональной карьере и жизненному успеху – через инновации : Cб. материалов Междунар. научно-практ. конф. в 2-х ч., ч.1. (20-21 апреля 2009 г., г. Архангельск). − М.-Архангельск: Ин-т управления, 2009. − 197 с. − С. 192-195.

4. Прицюк Л. А. Характеристика і тенденції розвитку спеціалізованого ринку автомобілів в Україні / Л. А. Прицюк // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку ринкової економіки України : Зб. тез та доповідей VІІ Міжвузівської студентсько-аспірант. науково-практ. конф. − Львів: Львівська комерц. академія, 2010. − 136 с. − С. 101-104.

5. Прицюк Л. А. Автомобільний ринок України: тенденції розвитку в умовах глобалізації / Л. А. Прицюк // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : тези доповідей ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених в 2-х т., т.ІІ (30 березня 2011 р., м. Дніпропетровськ). − Дніпропетровськ: ДУЕП ім. А. Нобеля, 2011.− 294 с. − С.128-130.

6. Прицюк Л. А. Напрями та механізми співпраці спеціалізованих торговельних та фінансових посередників на автомобільному ринку / Л. А. Прицюк //  Проблеми після кризової економічної політики в Україні : тези доповідей Наукової конф. професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу «Академія» (06-07 квітня 2011 р., м. Львів) − Львів: Львівська комерц. академія, 2011. − 136 с. − С. 120-121.

7. Прицюк Л. А. Стратегічні пріоритети економічного розвитку посередників на автомобільному ринку України / Л. А. Прицюк // Проблеми формування нової економіки XXI століття: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 грудня 2011 р., м. Дніпропетровськ) − Дніпропетровськ : Біла К.О., 2011. − С. 74-77.

8. Прицюк Л. А. Методичні підходи до вибору банків-учасників системи авто кредитування  / Л. А. Прицюк // Проблеми забезпечення стабільного розвитку національних банківських систем: теорія, практика та світовий досвід: тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 січня 2012 р., м. Львів). – Львів: Львівська комерційна академія, 2012. – С. 141-143.

9. Прицюк Л. А. Торговельні посередники в системі реалізації автомобілів на спеціалізованому ринку / Л. А. Прицюк, І.П. Міщук // інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та країн Близького зарубіжжя: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (31 січня 2012 р., м. Львів). – Львів: Львівська комерційна академія, 2012. – С. 184-188.

10. Прицюк Л. А. Антикризова політика національного банку України / Л. А. Прицюк // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах: тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства (19 лютого 2014 р., м. Вінниця). – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2014. – С. 66-68.

11. Прицюк Л. А. Актуальність гуманізації та гуманітаризації освіти у процесі реформування освітньої системи України / Л. А. Прицюк // Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі: тези доповідей ІV Всеукраїнської  науково-методичної конференції (18 грудня 2013 р., м. Вінниця). – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2013. – С. 93-95.

 

Пітик Оксана В’ячеславівна, кандидат економічних наук, доцент. Найбільш актуальні публікації (2010-2015 рр.):

І. Монографія – Пітик О.В. Маркетингова стратегія в управлінні виробництвом насіння соняшнику: Монографія. / О.В. Пітик. – Вінниця: ВНТУ, 2012.

ІІ. Статті в наукових фахових виданнях:

1. Пітик О.В. Стан виробництва насіння соняшнику сучасних екологічних умовах України. / Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. - №3 (142).

2. Пітик О.В. Стратегічне планування: сутність, прогнозно-аналітичне забезпечення. / О.В. Пітик. // Вісник ХНУ. – 2013. - № 4. – Т. 1.

3. Пітик О.В. Роль лідерських якостей сучасного фахівця-маркетолога у професійній діяльності. / О.В. Пітик. // Вісник ХНУ. – 2014. – № 6. – Т. 1.

IІІ. Статті в інших виданнях – Пітик О.В. Теоретико-методологічні аспекти формування інфраструктури ринку землі в Україні. / О.В. Пітик // Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади. Статті учасників 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства 16-17 березня 2015 р.

ІV. Тези конференцій:

1. Пітик О.В. Аналіз змін купівельної поведінки українських споживачів в умовах споживчої кризи. / О.В. Пітик. // Економіка : Сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах. Статті та тези доповідей учасників 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства 19 лютого 2014 р.

2. Пітик О.В. Роль референтних груп у маркетингових дослідженнях чинників зовнішнього впливу на споживачів. / О.В. Пітик. // Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв'язків та кооперації. Тези доповідей учасників 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції професорско-викладацького складу та практичних працівників галузей господарства 27 лютого 2013 р.

3. Пітик О.В. Використання наскрізних завдань при проведенні практичних робіт з дисципліни «Маркетингові дослідження». / О.В. Пітик. // Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі. Збірник науково-методичних праць учасників 4-ї Всеукраїнської науково-методичної конференції 18 грудня 2013 р.

 

Цопа Марина Борисівна, старший викладач. Найбільш актуальні публікації (2010-2015 рр.):

І. Навчальний посібник – Цопа М.Б. Чинники успішного працевлаштування за фахом: Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних технікумів і коледжів зі спеціальності 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність / М.Б. Цопа. – Вінниця: ВКІ, 2015.

ІІ. Статті в наукових фахових виданнях:

1. Цопа М.Б. Дослідження засобів стимулювання збуту безалкогольної продукції виробничих підприємств Вінницької області / М.Б. Цопа // Економічний часопис – XXI. – 2011. - № 1. – С. 70-72.

2. Цопа М.Б. Ключові фактори успіху виробничих підприємств у сфері збуту. / М.Б. Цопа // Економічний форум. – 2012. - № 4. – С. 304-309.

3. Цопа М.Б. Дослідження споживчих переваг на ринку безалкогольної продукції і соків як передумова планування збутової діяльності виробничих підприємств. / М.Б. Цопа // Маркетинг в Україні – серпень 2014. - №4 (85). – С. 48-55.

ІІІ. Тези конференцій:

1. Цопа М.Б. Збут в умовах маркетингової орієнтації. / М.Б. Цопа // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми забезпечення сталої економіки в країні» (21-22 вересня 2012 р., м. Вінниця) – Вінниця: ВНАУ, 2012. – С. 120-124.

2. Цопа М.Б. Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації. Збут як організаційна функція підприємства, його роль в соціально-економічному розвитку суспільства / М.Б. Цопа // Тези доповідей учасників VI Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей господарства 27 лютого 2013 року. – Вінниця: ВНАУ, 2014. – С. 325-330.

3. Цопа М.Б. Роль і місце брендингу у маркетинговому управлінні збутовою виробничих підприємств / М.Б. Цопа // Збірник тез, доповідей за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (17-18 квітня 2014 р., м. Вінниця). Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством. – Вінниця: ВНАУ, 2014. – С. 142-144.

4. Цопа М.Б. Роль маркетингових досліджень в ефективності збутової діяльності виробничих підприємств. / М.Б. Цопа // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки України» (17-18 жовтня 2014 р., м. Вінниця). – Том 1. – Вінниця: ВНАУ, 2014. – С. 90-92. 

 

Науково-методична діяльність кафедри менеджменту

Колектив кафедри проводить активну роботу в напрямку методичного забезпечення освітнього процесу, написання конспектів лекцій, методичних рекомендацій для проведення практичних, самостійних та індивідуальних занять тощо.

Загальна тематика наукових розробок професорсько-викладацького складу кафедри здійснюється у межах ініціативної теми науково-дослідної роботи «Система, процеси і методи управління діяльністю підприємств споживчої кооперації України».

Результати досліджень відображені у наукових публікаціях і монографіях, виданих протягом останніх років.

Для набуття спеціальності важливо не лише отримання якісних теоретичних знань, але й безпосередня участь студентів у виробничому процесі з метою оцінки можливостей застосування своїх навичок на практиці та виявлення сфер навчання, що потребують вдосконалення. Це також стосується процесу виявлення управлінських здібностей у студентів, як майбутніх управлінців при веденні виробничої та економічної діяльності підприємств. Студенти спеціальності «Менеджмент» мають змогу ознайомитися з практичними аспектами управлінської діяльності на широкому переліку баз практики (підприємствах, банках, страхових компаніях та інших установах).

Отже, під час навчання студенти мають можливість отримати змістовні професійні знання з таких фахових дисциплін, як: Менеджмент, Менеджмент і адміністрування, Бізнес-планування, Управління персоналом, Ризик-менеджмент, Державне та регіональне управління, а також інші дисципліни, які суміжні зі спеціальності «Менеджмент».