Мамонов Петро Данилович - кандидат технічних наук, доцент
кафедри маркетингу та підприємництва з 2009р.

Закінчив Вінницький загальнотехнічний факультет Київського політехнічного інституту (1968р.),  Вінницький філіал Київського торговельно-економічного інституту (1973р.).

Спеціальність «Товарознавсто та організація торгівлі», кваліфікація -товарознавець вищої кваліфікації.

Працював у Вінницькому центральному універмазі робочим, продавцем, товарознавцем, завідуючим секцією (1964 -1975р.).

Закінчив денну аспірантуру Київського торговельного інституту по кафедрі товарознавства непродовольчих товарів (1978р.). Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Дослідження споживчих властивостей алюмінованих матеріалів для харчової промисловості" в Московському інституті ім. Г.В. Плеханова , отримав науковий ступінь кандидата технічних наук по спеціальності “Товарознавство промислових товарів та сировини легкої промисловості” (1981р.).

В 1978р. був направлений на роботу у Вінницький філіал Київського торговельно-економічного інституту старшим викладачем, працював доцентом до 1985р. У 1985р. перевівся в Вінницький педагогічний інститут і працював  доцентом  з дисциплін «Обчислювальна техніка і технічні засоби навчання, практикум у навчальних майстернях» до 1991р. Отримав вчене звання доцента по кафедрі технічних засобів навчання (1991р.).

З 1991 року працював директором магазину, малих підприємств до 2000р.

У 2000р. був прийнятий на роботу у Вінницький торговельно-економічний інститут на кафедру товарознавства  де працював до 2009 р.

Підвищував кваліфікацію в Київському торговельно-економічному інституті, Московському інституті ім. Г.В. Плеханова, Московському енергетичному інституті, на Вінницьких торговельних підприємствах.

Найбільш актуальні публікації:

 1. Мамонов П.Д. Товарознавство будівельних товарів.   ∕  П.Д. Мамонов, В.М.  Кравченко, С.О. Сіренко ∕∕  Навчальний посібник – К.: КНТЕУ, 2004.-С.192.
 2. Мамонов П.Д. Товарознавство будівельних матеріалів та виробів  ∕  П.Д. Мамонов, В.М.  Кравченко, С.О. Сіренко ∕∕   Підручник – К.: КНТЕУ, 2008, -С.239.
 3. Мамонов П.Д. Стан виробництва екологічно-чистої органічної продукції  на Вінниччині  ∕ П.Д. Мамонов ∕∕ Збірник наукових праць VІІ Міжнародної науково-практичної  конференції Вінницького кооперативного інституту. –  19.02.2014 р. –м. Вінниця. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля».2014.-С.215-217.
 4. Мамонов П.Д. Роль та місце регіонального маркетингу в системі регіональної політики  ∕ П.Д. Мамонов, В.П.  Крижанівська ∕∕  Збірник наукових праць VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції   Вінницького кооперативного інституту 16-17 березня 2015 року. – Вінниця: «Меркури-Поділля», 2015.-С.143-146.
 5. Мамонов П.Д. Конкурентные преимущества, как ефективности елемент конкурентоспособности предприятий  ∕  П.Д. Мамонов, В.В. Шарко ∕∕  Збірник наукових праць наукового товариства ім. М.Балудянського. – Кошице, Словацька Республіка, 2015.-С.30-32.
 6. Мамонов П.Д. Стан виробництва і торгівлі органічними продуктами в Україні  ∕  П.Д. Мамонов  ∕∕  Збірник наукових праць ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри Європейської інтеграції України», – Вінниця: видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015.-Ч.2.-С.211-218.
 7. Мамонов П.Д.  Дослідження маркетингових аспектів на ринку органічної продукції ∕ О.В. Пітик, П.Д. Мамонов ∕∕   Інноваційні технології в підготовці фахівців технологічної,професійної освіти та сфери обслуговування  В кн. зб.наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції -Херсон:ХДУ,2017.-C.276-279.
 8. Мамонов П.Д. Дослідження ринку послуг у Вінницькій області / П.Д.Мамонов // Наука та практика сучасності і майбутнього: тези доповідей Х міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2017 р. –  ВКІ. – Вінниця:ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 100 - 103      
 9. Мамонов П.Д.  Дослідження маркетингу послуг у Вінницькому регіоні / П.Д. Мамонов// Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. Випуск 7 / 2017.  – Вінниця: ТОВ Вінницька міська друкарня, 2017. 
 10. Мамонов П.Д. Дослідження маркетингових аспектів на ринку органічної продукції України / О.В. Пітик, П.Д. Мамонов // Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та сфери обслуговування» (19-20 жовтня 2017 р.). – Херсон: ХДУ, 2017. – С.259-263. 
 11. Мамонов П.Д.  Оптимізація структурно-логічної схеми дисципліни «Товарна політика підприємства» / П.Д.Мамонов // Сучасний підхід до викладання дисциплін: міжнародна науково-методична конференція, 14 березня 2018 р.: тези доп. – Вінниця, 2018. – С. 77-79 
 12. Мамонов П.Д. Особливості прихованого маркетингу у сфері ресторанного бізнесу / О. В. Пітик, П. Д. Мамонов / Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. – 2018. – №8.
Наші таланти рекламних проектів на Хмельниччині

14 листопада 2018 року відбулось підведення підсумків Конкурсу рекламних проектів у Хмельницькому

Читати далі