Мамонов Петро Данилович - кандидат технічних наук, доцент
кафедри маркетингу та підприємництва з 2009р.

Закінчив Вінницький загальнотехнічний факультет Київського політехнічного інституту (1968р.),  Вінницький філіал Київського торговельно-економічного інституту (1973р.).

Спеціальність «Товарознавсто та організація торгівлі», кваліфікація -товарознавець вищої кваліфікації.

Працював у Вінницькому центральному універмазі робочим, продавцем, товарознавцем, завідуючим секцією (1964 -1975р.).

Закінчив денну аспірантуру Київського торговельного інституту по кафедрі товарознавства непродовольчих товарів (1978р.). Захистив кандидатську дисертацію в Московському інституті ім. Г.В. Плеханова , отримав науковий ступінь кандидата технічних наук по спеціальності “Товарознавство промисло вих товарів та сировини легкої промисловості” (1981р.).

В 1978р. був направлений на роботу у Вінницький філіал Київського торговельно-економічного інституту старшим викладачем, працював доцентом до 1985р. У 1985р. перевівся в Вінницький педагогічний інститут і працював  доцентом  з дисциплін «Обчислювальна техніка і технічні засоби навчання, практикум у навчальних майстернях» до 1991р. Отримав вчене звання доцента по кафедрі технічних засобів навчання (1991р.).

З 1991 року працював директором магазину, малих підприємств до 2000р.

У 2000р. був прийнятий на роботу у Вінницький торговельно-економічний інститут на кафедру товарознавства  де працював до 2009 р.

Підвищував кваліфікацію в Київському торговельно-економічному інституті, Московському інституті ім. Г.В. Плеханова, Московському енергетичному інституті, на Вінницьких торговельних підприємствах.

Найбільш актуальні публікації:

1. Мамонов П.Д. Товарознавство будівельних товарів.   ∕  П.Д. Мамонов, В.М.  Кравченко, С.О. Сіренко ∕∕  Навчальний посібник – К.: КНТЕУ, 2004.-С.192.
2. Мамонов П.Д. Товарознавство будівельних матеріалів та виробів  ∕  П.Д. Мамонов, В.М.  Кравченко, С.О. Сіренко ∕∕   Підручник – К.: КНТЕУ, 2008, -С.239.
3. Мамонов П.Д. Стан виробництва екологічно-чистої органічної продукції  на Вінниччині  ∕ П.Д. Мамонов ∕∕ Збірник наукових праць VІІ Міжнародної науково-практичної  конференції Вінницького кооперативного інституту. –  19.02.2014 р. –м. Вінниця. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля».2014.-С.215-217.
4. Мамонов П.Д. Роль та місце регіонального маркетингу в системі регіональної політики  ∕ П.Д. Мамонов, В.П.  Крижанівська ∕∕  Збірник наукових праць VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції   Вінницького кооперативного інституту 16-17 березня 2015 року. – Вінниця: «Меркури-Поділля», 2015.-С.143-146.
5. Мамонов П.Д. Конкурентные преимущества, как ефективности елемент конкурентоспособности предприятий  ∕  П.Д. Мамонов, В.В. Шарко ∕∕  Збірник наукових праць наукового товариства ім. М.Балудянського. – Кошице, Словацька Республіка, 2015.-С.30-32.
6. Мамонов П.Д. Стан виробництва і торгівлі органічними продуктами в Україні  ∕  П.Д. Мамонов  ∕∕  Збірник наукових праць ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри Європейської інтеграції України», – Вінниця: видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015.-Ч.2.-С.211-218.
7. Мамонов П.Д.  Дослідження маркетингових аспектів на ринку органічної продукції ∕ О.В. Пітик, П.Д. Мамонов ∕∕   Інноваційні технології в підготовці фахівців технологічної,професійної освіти та сфери обслуговування  В кн. зб.наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції -Херсон:ХДУ,2017.-C.276-279.