Тимофеєва (Ярова) Юлія Михайлівна - викладач.

Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного унівеоситету  (2008).

Спеціальність за дипломом – магістр з еоконміки підприємств, економіст.

Пройшла місячне стажування у відділі збуту на торговельному підприємстві «Атлант» (2012) та піврічне стажування на ПрАТ Барський машинобудівний завод (2017).   

Викладає дисципліни: менеджмент, маркетинг , інфраструктура товарного ринку, комерційна діяльність.

 

 Найбільш актуальні публікації:

  1. Ярова Ю.М. Державна підтримка підприємницької діяльності в аграрному секторі України / Ю.М. Ярова, О.О. Прутська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки – Вінниця – 2013, Випуск 1 (76). – Т 1. – С. 112-122.
  2. Ярова Ю.М. The condition of enterprising potential of rural housing estates in Ukraine / Julia Yarovaya // L'ASSOCIATION 1901 “SEPIKE”, 8, ALLÉE DE MARIGNY, F-86000 POITIERS – FRANCE – 2014 р. – S. 201-204.
  3. Ярова Ю.М. Оптимізація виробничого потенціалу підприємства шляхом випуску продукції / Ю.М. Ярова // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту: «Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації». – Вінниця. – 2013. – С. 493-501.
  4. Ярова Ю.М. Ефективність державної підтримки підприємницької діяльності малого бізнесу / Ю.М. Ярова, Ю.Б. Ільницька // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах». – Вінниця. Вінницький кооперативний інститут. – 2014. – С. 86 – 88.
  5. Ярова Ю.М. Фактори впливу на підприємницький потенціал аграрного підприємства / Ю.М. Ярова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університет. – 2014. – С.143-145.