Ярова Юлія Михайлівна - викладач кафедри маркетингу та підприємництва.

Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету  (2008).

Спеціальність за дипломом – магістр з економіки підприємств, економіст.

Пройшла місячне стажування у відділі збуту на торговельному підприємстві «Атлант» (2012) та піврічне стажування на ПрАТ Барський машинобудівний завод (2017).   

Викладає дисципліни: інфраструктура товарного ринку, інфраструктура ринку, комерційна діяльність, управління комерційною діяльністю, біржова діяльність.

 

 Найбільш актуальні публікації:

  1. Ярова Ю.М. Державна підтримка підприємницької діяльності в аграрному секторі України / Ю.М. Ярова, О.О. Прутська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки – Вінниця – 2013, Випуск 1 (76). – Т 1. – С. 112-122.
  2. Ярова Ю.М. The condition of enterprising potential of rural housing estates in Ukraine / Julia Yarovaya // L'ASSOCIATION 1901 “SEPIKE”, 8, ALLÉE DE MARIGNY, F-86000 POITIERS – FRANCE – 2014 р. – S. 201-204.
  3. Ярова Ю.М. Оптимізація виробничого потенціалу підприємства шляхом випуску продукції / Ю.М. Ярова // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту: «Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації». – Вінниця. – 2013. – С. 493-501.
  4. Ярова Ю.М. Ефективність державної підтримки підприємницької діяльності малого бізнесу / Ю.М. Ярова, Ю.Б. Ільницька // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах». – Вінниця. Вінницький кооперативний інститут. – 2014. – С. 86 – 88.
  5. Ярова Ю.М. Фактори впливу на підприємницький потенціал аграрного підприємства / Ю.М. Ярова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університет. – 2014. – С.143-145.
  6. Yarova Yuliia. Factors of realization of enterprise potential of rural areas / Yarova Yuliia, Міdliar Аlla // Scientific Letters Of Academic Society Of Michal Baludansky – 2017 р. –С. 99-102. (Іноземне  видання )
  7. Ярова Ю.М. Інтерактивне навчання як форма організації роботи / Ю.М. Ярова //  Сучасний підхід до викладання дисциплін: міжнародна науково-методична конференція, 14 березня 2018 р.: тези доп. – Вінниця, 2018. – С. 101-103.
  8. Ярова Ю.М. Основні напрями формування системи державної підтримки малого підприємництва на сільських територіях / Ю.М. Ярова // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Наук. журнал. Серія: Економічні науки: № 21, 2018.  – С. 82-88 (Фахове видання). 
  9. Ярова Ю.М. Потенціал розвитку малого підприємництва України в сучасних умовах / Ю.М. Ярова // Електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук "Інфраструктура ринку" Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій – м. Одеса, травень 2018 р. (Фахове видання). 
  10. Ярова Ю.М. Концептуальні засади удосконалення інституційного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері / Ю.М. Ярова// Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. – м. Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, травень 2018 р. - С. 64 - 69.
Маркетологи ВКІ в пошуках передового досвіду рекламної індустрії

25 вересня 2018 року доценти кафедри маркетингу та підприємництва Л.В. Дибчук та О.В. Пітик відвідал

Читати далі
І знову перемога. Вінницькі студенти підкорюють Запоріжжя

Сонячне літо – не тільки час для відпочинку. Студенти Вінницького кооперативного інституту взяли у

Читати далі