Марчук Олена Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством у Львівській комерційній академії. 

Найбільш актуальні публікації:

  1. Марчук О.О. Застосування ринкових інструментів грошово-кредитного регулювання економіки в нестабільних умовах / О.О. Марчук // European Applied Sciences № 3 2013 (March) Volume 2 - 500 copies Passed in press in January 2013.
  2. Переорієнтація грошово-кредитної політики за умов трансформаційних змін в економіці України / Г.І. Башнянин, О.Ю. Носов, О.О. Марчук, Т.П. Бабійчук // Монографія – Львів : Видавництво «Ліга - Прес», - 2014. - 204 с.
  3. Марчук О.О. Сутність та особливість формування збутової мережі на промисловому підприємстві / О.О. Марчук // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи» . – Вінниця, - 2015. – С. 54-57.
  4. Марчук О.О. Розвиток інформаційної структури регіону на умовах відкритості органів місцевого самоврядування щодо функціонування соціальної сфери / О.О. Марчук // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту «Регіон: Особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади» . – Вінниця, - 2015.
  5. Марчук О.О. Інтерактивні методи формування іншомовної професійної комунікативної компетентності фахівців – маркетологів / О.О. Марчук // Збірник тез доповідей учасників ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції ВКІ «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» . – Вінниця, - 2016. – С. 52-55.
  6. Марчук О.О. Сутність та особливості формування збутової мережі на промисловому підприємстві / О.О. Марчук // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичнї конференції професорсько-викладацького складу ВКІ «Актуальні проблеми життєдіяльності українського суспільства». – Вінниця, - 2016.
  7. Марчук О.О. Модель та особливості застосування комплексу маркетингу у сфері послуг / О.О. Марчук / Вісник Львівської комерційної академії / - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2016 – Вип. 51. (Серія економічна).
  8. Марчук О.О. Аутсорсинг як основа управління конкурентоздатністю підприємств в сучасних ринкових умовах / О.О. Марчук / Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво ЛТЕУ,  2017.
  9. Марчук О.О.  Управління контентом в маркетингових комунікаціях / С.М. Мацера, О.О. Марчук //  Науковий вісник Ужгородського національного університету.  № 19, 2018.  – С.   (Фахове видання).   
Наші таланти рекламних проектів на Хмельниччині

14 листопада 2018 року відбулось підведення підсумків Конкурсу рекламних проектів у Хмельницькому

Читати далі