Вознюк Таїса Костянтинівна – кандидат наук, доцент кафедри.

Закінчила Київський  торговельно-економічний інститут  (1991), Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів споживчої кооперації при Полтавському кооперативному інституті (1996).

Спеціальність за дипломом – товарознавець вищої категорії; викладач товарознавства і торгівлі продовольчими товарами.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності) у Хмельницькому національному університеті на тему: « Управління якістю продукції на підприємствах легкої промисловості».

Викладає дисципліни: товарознавство, маркетингова товарна політика, стандартизація та сертифікація,ділове адміністрування:управління якістю та змінами.

 

Найбільш актуальні публікації:

  1. Вознюк Т.К. Проблеми та перспективи розвитку соціальної держави в Україні / Т.К. Вознюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2011. – Т. 2, № 2. – С.300-311.
  2. Вознюк Т.К. Модель споживчої оцінки якості продукції легкої промисловості / Т.К. Вознюк // Науковий збірник «Економічний простір». Придністровська державна академія будівництва та архітектури. – 2012. – № 67. – С. 60-65.
  3. Вознюк Т.К. Підвищення управління якістю продукції підприємств легкої промисловості / Т.К. Вознюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – Т. 3, № 2 . – С. 17-19.
  4. Вознюк Т.К. Загальні економічні тенденції інноваційного розвитку економіки в умовах інтеграції в міжнародний економічний простір / Т.К. Вознюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – Т.4, № 5. – С. 11-14.
  5. Вознюк Т.К. Якість продукції як економічна категорія та об’єкт управління / Т.К. Вознюк // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики. Тернопільський національний економічний університет. – 2011. – випуск 9, Ч.3. – С.62-66.
  6. Вознюк Т.К. Поліпшення якості продукції – важливий напрям підвищення ефективності суспільного виробництва / Т.К. Вознюк // European Applied Sciences. Німеччина. Журнал EAS – 8. 2013. ЭВ.zip/
  7. Вознюк Т.К. Основні аспекти управління якістю продукції на підприємствах легкої промисловості/ О.О. Орлов Т.К. Вознюк // Збірник «Наукові праці Полтавської державної аграрної академії» – Полтава: ПДАА. –2014 – Вип. 1(8). – Т.1 – С. 74-78.