За період існування кафедри науково-педагогічний колектив кафедри веде активну наукову роботу в різних сферах маркетингу та підприємництва, зокрема приймає участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, публікує наукові монографії, статті, тези, працює над написанням кандидатських (Шагінян Є.А., Головчук Ю.О., Цопа М.Б., Тимофеєва (Ярова) Ю.М.) та докторської (Дибчук Л.В.) дисертаційних досліджень.

Кафедральною темою наукового дослідження є «Шляхи підвищення ефективності маркетингових досліджень у споживчій кооперації».

Активна наукова діяльність кафедри сприяє залученню обдарованої студентської молоді до наукової роботи, зокрема до роботи в тематичному науково - практичному гуртку «Маркетолог» .  Діяльність гуртка відіграє важливе значення у загальній освітньо-професійній підготовці майбутніх фахівців з маркетингу і підприємництва, розвиваючи у студентів наукове мислення та практичні вміння.

Основним напрямом діяльності гуртка: читання відкритих лекцій, проведення науково-практичних семінарів та тренінгів науково-педагогічним персоналом кафедри, а також із залученням практичних фахівців; написання студентами наукових публікацій; виконання студентами проектів; участь у всеукраїнських та регіональних конкурсах студентських наукових робіт; екскурсії на виробництво; зустріч з представниками підприємств.

Кафедра активно розвиває партнерство зокрема підписані договори про співпрацю з кафедрами Хмельницького національного університету, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Міжнародної академії управління персоналом, Національного університету біоресурсів і природокористування України, університету «Вшехніца Свентокшиска» (Польща), а також із виробничими та торговельними підприємствами – з фабрикою трикотажних виробів «Володарка», польсько-українським підприємством «Барлінек-інвест», ТОВ підприємство«АВІС», торговельними центрами «Метро», «Епіцентр», «Грош» та багатьма іншими.


Науково-дослідна робота кафедри маркетингу та підприємництва за 2016 – 2017 рр.