За період існування кафедри науково-педагогічний колектив кафедри веде активну наукову роботу в різних сферах маркетингу та підприємництва, зокрема приймає участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, публікує наукові монографії, статті, тези, працює над написанням кандидатських (Цопа М.Б., Ярова Ю.М.) та докторської (Дибчук Л.В.) дисертаційних досліджень.

Кафедральною темою наукового дослідження є «Шляхи підвищення ефективності маркетингових досліджень у споживчій кооперації».

Активна наукова діяльність кафедри сприяє залученню обдарованої студентської молоді до наукової роботи, зокрема до роботи в тематичних науково-практичних гуртках «Маркетолог» та «Сучасний підприємець».  Діяльність гуртка відіграє важливе значення у загальній освітньо-професійній підготовці майбутніх фахівців з маркетингу і підприємництва, розвиваючи у студентів наукове мислення та практичні вміння.

Основним напрямом діяльності гуртка: читання відкритих лекцій, проведення науково-практичних семінарів та тренінгів науково-педагогічним персоналом кафедри, а також із залученням практичних фахівців; написання студентами наукових публікацій; виконання студентами проектів; участь у всеукраїнських та регіональних конкурсах студентських наукових робіт; екскурсії на виробництво; зустріч з представниками підприємств.

Кафедра активно розвиває партнерство зокрема підписані договори про співпрацю з кафедрами Хмельницького національного університету, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Міжнародної академії управління персоналом, Національного університету біоресурсів і природокористування України, університету «Вшехніца Свентокшиска» (Польща), а також із виробничими та торговельними підприємствами – з фабрикою трикотажних виробів «Володарка», польсько-українським підприємством «Барлінек-інвест», ТОВ підприємство«АВІС», торговельними центрами «Метро», «Епіцентр», «Грош» та багатьма іншими.


Науково-дослідна робота кафедри маркетингу та підприємництва за 2016 – 2017 рр.

Наші таланти рекламних проектів на Хмельниччині

14 листопада 2018 року відбулось підведення підсумків Конкурсу рекламних проектів у Хмельницькому

Читати далі