Освітній  ступінь   «Магістр»

 • Ділове адміністрування: управління якістю та змінами
 • Маркетинговий менеджмент
 • Споживча кооперація
 • Управління безпечністю та якістю товарів
 • Цивільний захист

Освітній  ступінь  «Бакалавр»

 • Безпека і гігієна праці
 • Виробнича практика
 • Етика бізнесу та управлінських рішень
 • Інфраструктура ринку
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Комерційна діяльність
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Маркетинг в банках
 • Маркетинг закупівель
 • Маркетинг послуг
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингові комунікації
 • Навчальна практика з маркетингу
 • Навчальна практика з митної справи
 • Організація торгівлі
 • Підприємницька діяльність
 • Поведінка споживача
 • Стандартизація та сертифікація
 • Товарознавство
 • Управління комерційною діяльністю