Кафедра гуманітарних наук та інформаційних технологій

Контактна інформація кафедри:
Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59 Кабінет: 419
Телефон: (0432) 661876
Електронна пошта : gnit_vki@ukr.net

 

Загальна інформація про діяльність кафедри гуманітарних наук та інформаційних технологій

Кафедра гуманітарних наук та інформаційних технологій заснована у вересні 2008 року як кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін. Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр», впроваджуючи освітянські, науково-дослідні, навчально-методичні та інформаційні концепції і технології у сфері гуманітарно-суспільних дисциплін на всіх рівнях підготовки фахівців.

Викладачі кафедри спрямовують свої зусилля на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які набувають необхідного рівня професійної компетенції для глибокого розуміння історії українського народу, історичних етапів державотворення, надбань духовної та матеріальної культури; усвідомлення суті сучасних поглядів на минуле і закономірність перегляду колишніх стереотипних оцінок та характеристик економічних, соціально-політичних процесів, історичних подій та явищ.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: українська мова за професійним спрямуванням, історія України, історія української культури, іноземна мова, філософія, соціологія, психологія, політологія.


Науково-педагогічний склад кафедри гуманітарних наук та інформаційних технологій

Коваль Андрій Володимировичкандидат історичних наук, завідувач кафедри. Найбільш актуальні публікації (2010-2015 рр.): 

 1. Коваль А.В. Міжнародні зв’язки української кооперації в 20-х рр. ХХ ст. (торгові представництва в світі)./ А.В. Коваль // Часопис української історії. – Випуск 19. – 2011. – С. 31-35.
 2. Коваль А.В. Державна політика щодо української кооперації у 1920-х роках./ А.В. Коваль // Етнічна історія народів Європи. - Випуск 34. - 2011 - С. 71-75.
 3. Коваль А.В. Роль українських кооперативних організацій у відновленні та розвиткуз овнішньої торгівлі в 1920-х років Української СРР. / А.В. Коваль // Гілея. Науковий Вісник. - Випуск 49. – 2011. – С. 99-104.
 4. Коваль А.В. Перший з᾽їзд споживчих кооперативів Подільської губернії. /А.В. Коваль// Дні науки історичного факультету Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 175-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ. – 2009. – Ч. І.
 5. Коваль А.В. Правові відносини між кооперацією та державою на початку розвитку НЕПу. / А.В. Коваль//  Дні науки історичного факультету матеріали ІІІ наукової міжнародної конференції молодих учених, присвяченої 65-річчю у Великій Вітчизняній Війні. – Київ., 2010. – Вип. ІІІ. – Ч.І. – С. 90-91.
 6. Коваль А.В. Політика більшовиків щодо української кооперації на Північно-Лівобережній Україні в 1920-х рр./ Коваль А.В.// Конотопські читання. Збірник публікацій за результатами Конотопських читань. Вип. ІІ. – 2011. – С. 42-45.
 7. Коваль А.В.  Міжнародні зв’язки кооперації УСРР в 1920-х рр. /Коваль А.В./  Автореф. дис.  Канд. іст. наук.09.00.12Українознавсто (Історичні науки). А.В. Коваль.: Київ: ун – т ім.  Т. Шевченка. – К. 2012. – 17с.
 8. Коваль А.В.  Міжнародні зв’язки кооперації УСРР в 1920-х рр. /Коваль А.В./  Дисер.  Канд іст. наук. 09.00.12 – Українознавсто (Історичні науки). А.В. Коваль.: Київ: ун – т ім.  Т. Шевченка. – К. 2012. – 221с.
 9. Коваль А.В. Участь  української радянської кооперації в міжнародних виставках та ярмарках у 1920-х роках./Коваль А.В.// Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації. Вінниця – 2013. – С. 529-536.
 10. Коваль А.В. Перші торговельні зв’язки кооперації УСРР В період запровадження НЕПу./ Коваль А.В.// Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації. Вінниця – 2013. – С. 537-544.

Петренко Володимир Іванович– кандидат історичних наук, заслужений працівник культури  України, доцент кафедри. Найбільш актуальні публікації (2010-2015 рр.):

 1. Тотальні реквізиції продовольства в українських селах впродовж 1928-1933 рр. // Третя Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція. – Могилів-Подільський, Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2010. – С. 273-289.
 2. Населені пункти Вінницької області, спалені нацистськими окупантами в 1941-1944 рр. (до 65-річчя Перемоги) // Газета «Вінниччина». – 5.05.2010 р. – № 34. – С. 6-7.
 3. Вінниччина в роки Другої світової війни (1941-1945 рр.) Історико-географічна карта //. – Вінниця: ДП ДКФ, 2010.
 4. Становлення дружніх відносин вінничан з поляками в останні десятиріччя // До 90-річчя союзу УНР і Польщі / Міжнародна науково-теоретична конференція. – Вінниця, 2010. – С. 36-40.
 5. Роль «буксирних» бригад у трагедії Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку». – Вінниця, 2010. – С. 114-124.
 6. Методи посилення продовольчих реквізицій в селах України у 1931-1933 рр. / Баженов Л.В., Петренко В.І. // Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, соціально-психологічні та демографічні наслідки, правова оцінка / Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. – Випуск ІV. – Хмельницький, 2010. – С. 10-17.
 7. «Добровільні» фінансові зобов’язання селянства України у 1927-1933 рр. // ХІІІ Подільська історико-краєзнавча конференція. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 458-467.
 8. «Буксирні» бригади – виконавці організованого більшовицькою владою Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Матеріали Подільської науково-краєзнавчої конференції «Діяльність архівних, культурологічних, науково-освітніх установ у дослідженні явищ геноциду проти українського народу». – Хмельницький, 2010. – С. 123-135.
 9. Друга Міжнародна науково-практична конференція «Краєзнавство  історичний досвід та перспективи розвитку» // Освіта, наука і культура на Поділлі. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Т. 16. – С. 513-520.
 10.  Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Вінницька обл. / Наукове видання. Редакція тому: Л.М. Спірідонова, В.П. Лациба, С.С. Нешик та ін.; Упорядники: В.П. Лациба, В.І Білокінь, В.Ю. Васильєв, С.Л. Калитко, П.М. Кравченко, В.І Петренко та ін. – Кн. 3. – Вінниця: ДП „ДКФ”, 2010. – 784 с.
 11.  Політика більшовицької влади в українському селі у 1928 р. та її наслідки // Науковий вісник «Межибіж»: Матеріали Четвертої науково-краєзнавчої конференції «Стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України». – Меджибіж-Хмельницький, 2011. – С. 338-361.
 12.  Замість Вінниці мав бути Ферстенштадт – без вінничан. Пам’ятаємо! Окупаційний режим на Вінниччині 1941-1944 рр. // Газета «Вінниччина» - 20.07.2011. - №55; 22.07.2011. - №56.
 13.  Важливість використання інноваційних технологій при вивченні історичних дисциплін // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Методичні основи впровадження інноваційних технологій навчання у ВНЗ України». – Вінниця: ВКІ, 2011. – С. 144-150.
 14.  «Експертне» оподаткування подільського селянства у 1928-1933 рр. // Наукові записки. Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вип. 20 – Вінниця: ДП „ДКФ”, 2012. – С. 197-202.
 15.  Генеза українсько-польських відносин на Вінниччині в останні десятиріччя // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна і Польща: історичне сусідство». – Вінниця: ВДПУ, 2012. – С. 378- 384.
 16.  Чи реальні «Сполучені Штати Європи» (до 20-річчя Маастріхтського договору про ЄС) // Газета «Вінниччина» - 07.03.2012. - № 18.
 17.  Паї споживчої кооперації – фінансове зобов’язання селянства України у 1928-1932 рр. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародний кооперативний рух: генезис та тенденції сучасного розвитку». – Полтава: ПУЕТ, 2012. – С. 121-126.
 18.  Масові репресії проти селянства Поділля наприкінці 1927-1928 рр. // Канада, Монреаль: Студії,  2012. – С. 20-27.
 19.  З історії створення та еволюції Європейського Союзу // Матеріали У Міжнародної науково-практичної конференції «Держави світу та Україна у нових реаліях: соціальні, економічні, екологічні та правові орієнтири розвитку». – Вінниця: ВКІ, 2012. – С. 344-350.
 20.  Документи ДАВО про м. Кам’янець-Подільський 20-30 рр. ХХ ст. // Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції «Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків». – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 210-214.
 21.  Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Вінницька обл. / Наукове видання. Редакція тому: Л.М. Спірідонова, В.П. Лациба, С.С. Нешик та ін.; Упорядники: В.П. Лациба, В.І Білокінь, В.Ю. Васильєв, С.Л. Калитко, П.М. Кравченко, В.І Петренко та ін. – Кн. 4. – Вінниця, 2012. – 774 с.
 22.  Голодомор 1932-1933 рр. на Поділлі // Газета по-українськи. – 22.11.2012 р. - № 1521.
 23.  Доля поляка у добу «Великого терору» // Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Вінницька обл. – Вінниця, 2012. – С. 60-66.
 24.  Репресії мирного населення у роки «Великого терору» //  Газета «Вінниччина». – 23.11.2012. - № 91; 05.12.2012. - № 93.  
 25.  Соціально-гуманітарні аспекти освіти: перспективи та проблеми // Матеріали УІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації». – Вінниця: ВКІ, 2013. – С. 262-271.
 26.  Реквізиції коштів у селянства системою паїв споживчої кооперації у 1927-1933 рр. // Матеріали УІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації». – Вінниця: ВКІ, 2013. – С. 585-591.
 27.  Окупаційний режим на Вінниччині 1941-1944 рр.: участь кооператорів у боротьбі з нацистами / Драбовський А.Г., Петренко В.І. // Вісті ЦССТ України. – 03.05.2013. - № 19 / ДВ. – С.1-8. 
 28.  Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції «згори». 1928-1940 рр. / Васильєв В.Ю., Кравченко П.М., Петренко В.І., Подкур Р.Ю. // Наукове видання. Інститут історії України НАН України, 2013. – 528 с.
 29.  Роль особистісно-орієнтованого навчання в освітньому процесі // Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2013. – С. 95-98.
 30.  Система продовольчих реквізицій на Поділлі у 1928-1933 рр. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький, 2013. – С. 114-124.
 31.  Творення голодного мору на Вінниччині у 1928-1933 рр. // Газета «Вінниччина», 2013. - № 89, 90, 91.
 32.  Демографічні наслідки Голодомору 1932-1933 рр. на Поділлі // Матеріали Міжнародної конференції. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 2013. – С. 64-68.
 33.  Соціальна місія споживчої кооперації // Матеріали УІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2014. – С. 64-67.
 34.  Загинули голодною смертю у 1932-1934 рр. // Газета «Вінниччина», 2014. - № 91, 93.
 35.  Спалені села Вінниччини в період нацистської окупації 1941-1944 рр. // Матеріали ХХУІ Вінницької Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Вінниччина в роки Другої світової війни. 1939-1945». – Вінниця: ВДПУ, 2014. – С. 245-262.
 36.  Передумови та причини Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Газета по-українськи. – 21.11.2014 р. - № 87.
 37.  Наслідки нацистської окупації для вінничан. 1941-1944 рр. // Матеріали Першої Шаргородської наукової історико-краєзнавчої конференції. – Вінниця-Шаргород, 2014. – С. 150-159.
 38.  Спалені села Вінниччини в період нацистської окупації 1941-1944 рр. // Матеріали Першої Хмільницької наукової історико-краєзнавчої конференції. – Вінниця: Меркьюрі, 2015. – С. 210-219.
 39.  Українська військова організація. «Подільська філія». Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Вінницька обл. Кн. 5. – Київ: Центр ДЗК, 2015. – С. 184-193.
 40.  Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Вінницька обл. / Наукове видання. Редакція тому: І.В. Івасюк, В.П. Лациба та ін.; упорядники: В.П. Лациба, В.Ю. Васильєв, С.Л. Калитко, П.М. Кравченко, В.І Петренко та ін. – Кн. 5. – Київ: Центр ДЗК, 2015. – 640 с.
 41. Більшовицько-комуністичні злочини. «Подільська філія» УВО. // Газета «Вінниччина», 2015.

 

Павлюк Віта Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент. Найбільш актуальні публікації (2013-2015 рр.):

 1. Павлюк В.А. Історія становлення українських прізвиськ /  В.А. Павлюк // Лінгвістичні читання: збірник наукових статей. – Вип. 6. – Вінниця, ФОП Рогальська І.О., 2013. – С. 114–121.
 2. Павлюк В. А. Мотиви номінації дитячих та шкільних прізвиськ / В.А. Павлюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. – Вип.6 / Гол. ред. М.Є.Скиба, відп. за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХмЦНП, 2013. – Частина перша. – С. 193–200.
 3. Павлюк В. А. Метафоричні перенесення у сфері неофіційних антропонімів Вінниччини / В. А. Павлюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. – Вип. 7 / Гол. Ред. М.Є. Скиба, відп. за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХмЦНП, 2014. – С. 131–135.
 4. Павлюк В. А. Лінгвістичний статус прізвиська та його місце в антропонімії / В. А. Павлюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / Гол ред. Н. Л. Іваницька. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014. – Вип. 19. – С.157–162.
 5. Павлюк В. А. Статистично-мотиваційні характеристики прізвиськ Вінницької області / В. А. Павлюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / Гол ред. Н.Л. Іваницька. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2015. – Вип. 21. – С. 39–46.
 6. Павлюк В. А. Формально-семантичні трансформації у сфері неофіційної антропонімії Вінниччини / В. А. Павлюк // Мовознавчий вісник: збірник наукових праць / Відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2015. – Вип. 20. – С. 33-38.
 7. Павлюк В. А. Прізвиська – наймінливіший клас антропонімів / В. А. Павлюк // Культурні аспекти освіти. – Варшава, 2013. – С. 265–270.
 8. Павлюк В. А. Афіксація як засіб творення прізвиськ мешканців Вінницької області / В. А. Павлюк  // Записки з ономастики: збірник наукових праць. – Одеса : «Астропринт», 2015. –  Вип. 18. – С.575-582.
 9. Павлюк В. А. Прізвиська та псевдоніми як суміжні антропонімні класи / В. А.Павлюк // Інститут слов’янської філології університету Людвіга-Максиміліана. Матеріали Шостої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (Мюнхен та  29 жовтня – 1 листопада 2015 р.(http: // www. Ukrainistik - konferenz. slavistik. lmu.de). (У друці).
 10. Павлюк В. А. Конотація індивідуальних прізвиськ (на матеріалі Вінниччини) / В. А. Павлюк  // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лінгвістичне портретування сучасного соціуму» (м. Вінниця, 26-27 листопада 2015 р.). – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. (У друці). 
 11. Pavliuk V. General grammar features of the nicknames (based on Vinnychchyna) // Hummanities and Social Sciences in Europe: Achievement and Perspectives. Proceeding of the 9th International symposium. "East West" Accosiation for Advanced Studies and Higer Education. – Vienna. – 2016. –  P.228– 231.

 

Гоцман Алла Анатоліївна – старший викладач, психолог. Найбільш актуальні публікації (2010-2015 рр.):

 1. Гоцман А.А. Характеристика освітніх тенденцій Європейської освіти/ А.А. Гоцман/ Методичні аспекти вдосконалення організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, м. Вінниця, 19 березня 2010: Збірка науково-методичних праць, 2010.- с.147
 2. Гоцман А.А, Ткачук Н.П. Роль інформаційних технологій у розвитку бізнесу (The role of information technology in business development)/ А.А. Гоцман, Н.П. Ткачук/ Економіка регіону: структура, особливості, динаміка розвитку, м. Вінниця, 26 листопада, 2010: Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту, 2010.- с. 469 ст.
 3. Ткачук Н.П., Гоцман А.А Комунікативна спрямованість вивчення іноземної мови майбутніми фахівцями правознавчого відділення/ Н.П. Ткачук, А.А. Гоцман/ Актуальні проблеми формування законотворчості на етапі економічної стабілізації української державності, м. Вінниця, 25 березня 2011: Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту, 2011.- с. 423 ст.
 4. Ткачук Н.П., Гоцман А.А. Формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів з використанням технологій інтерактивного навчання/ Н.П. Ткачук, А.А. Гоцман/ Методичні основи впровадження інноваційних методів навчання у ВНЗ України, м. Вінниця, 16 листопада 2011: Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту, 2011- с. 466 ст.
 5. Ткачук Н.П., Гоцман А.А. Комунікативні методики викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах/ Н.П. Ткачук, А.А.Гоцман/ Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації, м.Вінниця, 27 лютого 2013: Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту, 2013.- с. 563 ст.
 6. Гоцман А.А., Ткачук Н.П. Історія заснування різних видів технічних засобів у процесі навчання іноземних мов/ А.А. Гоцман, Н.П. Ткачук/ Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі, м. Вінниця, 18 грудня 2013: Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту,  2013. – с. 372 ст.
 7. Гоцман А.А., Ткачук Н.П. Психологічні чинники та мотиви суїцидальної поведінки студентської молоді в умовах соціально-економічної кризи/ А.А. Гоцман, Н.П. Ткачук/ Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах, м. Вінниця 19 лютого 2014: Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту, 2014.- с. 372 ст.
 8. Ткачук Н.П., Гоцман А.А. Децентралізація державної влади – реальний крок територіального розвитку/ Н.П. Ткачук, А.А. Гоцман/ Регіон: Особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади, м. Вінниця 16-17 березня 2015.- с. 238 ст.
 9. Гоцман А.А., Ткачук Н.П. Українсько-британське співробітництво в освітній сфері 2012. Держави світу та Україна у нових реаліях: Соціальні, економічні, екологічні та правові орієнтири розвитку/ Тези доповідей учасників V Міжнародної науково практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей господарства, 28 березня 2012: Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту, 2012

 

Ільніцька Юлія Броніславівна – старший викладач.

Освіта:
- Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2005 р., спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика». Кваліфікація: Магістр педагогічної освіти, викладач математики, вчитель основ  інформатики. 

Досвід роботи:

З 2006 р. викладач Вінницького кооперативного інституту. 

Викладач комп’ютерних дисциплін.

Наукова діяльність:

1. Ільніцька Ю.Б., Ярова Ю.М.

Ефективність державної підтримки підприємницької діяльності малого бізнесу. (Науковий вісник ВКІ «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах». Статті та тези доповідей на VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 лютого  2014  р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – 262 стр.)

2. Ільніцька Ю.Б., Кравчук Н. М.

Особливості державної акредитації і ліцензування у вищих навчальних закладах України та іноземних державах. (Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі: тези доповідей на ІV Всеукраїнській науково-методичній конференції, 18 грудня 2013 р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2013, 194 стр.)

3. Ильницкая Ю.Б. Инновационные сервисные технологии в деятельности туристского агентства. (Гостинність, сервіс,  туризм:  досвід,  проблеми,  інновації: Зб.  наукових  праць Міжнародної  наук.-практ.к онф.  Т.  2 –  К.: Видавництво  Київського  національного університету культури і мистецтв, 2014. – 268 с.) 

Методично-організаційна робота:

1) організація та проведення обласних методичних об’єднань на базі Вінницького кооперативного інституту.

2) організація та проведення конкурсів «Кращий викладач року», «Краща циклова комісія».

3) підготовка до участі у обласній виставці технічної творчості.  

 

Антонюк Лариса Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри. Найбільш актуальні публікації (2011-2015 рр.):

1. Організаційно – методичні аспекти проектування дослідницького навчання майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін / Л. В. Антонюк // Наука і освіта// Науково-практичний журнал. – Одеса: Південний науковий центр НАПН України.– 2011. –№8. – С.66-70.

2. Проектування готовності студентів фізико-математичних спеціальностей до навчально-дослідницької діяльності / Л. В. Антонюк // Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Ялта: РВНЗ КГУ, 2011. – Ч.1. – С. 8−11.

3. Організаційно-методичні аспекти дослідницького навчання студентів педагогічних ВНЗ / Л. В. Антонюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-дослідна робота у вищих навчальних закладах: досвід та проблеми». – Одеса: ПНПУ, 2011. – С. 21–23.

4. Проектування методики формування готовності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до навчально-дослідницької діяльності засобами інноваційних технологій / Л. В. Антонюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / [ред. кол. : І. А. Зязюн (голова) та ін.]-Київ-Вінниця: ТОВ фірма “Планер”. – 2012. – Вип.32. – С. 229-233.

5. Дослідження готовності майбутніх вчителів математики до навчально-дослідницької діяльності / Л. В. Антонюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / [ред. кол. : І. А. Зязюн (голова) та ін.]-Київ-Вінниця: ТОВ фірма “Планер”.–2012.– Вип.33. – С. 215-222.

6. Навчально-дослідницька діяльність як компонент професійного становлення студентів фізико-математичного напряму підготовки / Л. В. Антонюк // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 62. – Херсон: ХДУ, 2012. – С.226-232

7. Критерії та рівні готовності майбутнього вчителя до навчально-дослідницької діяльності /Л. В. Антонюк// Наука і освіта// Науково-практичний журнал. – Одеса: Південний науковий центр НАПН України, №8 / CVIX, листопад, 2012. – С.4 - 8.

8. Дослідження готовності майбутніх вчителів математики до навчально-дослідницької діяльності / Л. В. Антонюк //  Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2012р./ М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця: ВДПУ, 2012. – C.67-70.

9. Про особливості застосування інтерактивних методів в процесі навчання інформатики / Л. В. Антонюк // Методичні основи впровадження інноваційних методів навчання у ВНЗ України: доповіді ІІІ Всеукраїнської науково- методичної  конференції, 16 листопада 2011р. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2012. – С. 43- 50.

10. Формування рівнів готовності майбутнього вчителя до навчально-дослідницької діяльності /Л. В. Антонюк// Науково-дослідна робота в інноваційному університеті: стан, проблеми, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Одеса, 20-21 жовтня 2012р.) / МОН молодь спорту України, ПНПУ імені К.Д. Ушинського. – Одеса: ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2012. – С. 5−7.

11. Метод проектів як одна з провідних технологій у навчальному процесі / Л. В. Антонюк, В. В. Ковалевська // Методичні основи впровадження інноваційних методів навчання у ВНЗ України: доповіді ІІІ Всеукраїнської науково - методичної  конференції, 16 листопада 2011р. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2012. – С. 50−56.

12. Навчально-дослідницька діяльність студентів фізико-математичного напряму підготовки / Л. В. Антонюк // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі» (13-14 вересня 2012 р., м. Херсон). Укладач: Шарко В. Д. – Херсон: Грінь Д. С., 2012. – С.100-104.

13. Структурно-функциональная модель готовности будущего учителя к учебно-исследовательской деятельности / Л. В. Антонюк //Хабаршывестник: «Физика-математика гылымдары» сериясы (Казахский национальный педагогический університет шимени Абая). – 2012. – №4 (40). – С. 8−15.

14.Структурно функциональная модель готовности будущего учителя к учебно-исследовательской деятельности / Л. В. Антонюк // «SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION»//. –Budapest, 5th – 7th July 2013. –  Vol.3. – С. 11-17.

15. Визначення поняття ДДС та її основних якостей в контексті підготовки вчителя інформатики / Л. В. Антонюк // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Teoretyc znei praktyczne in nowacje naukowe» (29.01 – 31.01. 2013 р.). – Krakow – С. 80-85

16. Формування дослідницьких вмінь майбутніх фахівців як запорука соціально-економічного розвитку суспільства / Л. В. Антонюк, В. В. Ковалевська // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації». – Вінниця, 2013 р. – 6 с.

17. Методика формування готовності майбутніх учителів математики та фізики до навчально-дослідницької діяльності: навч.-методичний посібник / Л. В. Антонюк, М. М. Ковтонюк. – Вінниця: ТОВ «фірма «Планер», 2013. – 214 с.

18.Формування мотиваційної готовності до навчально-дослідницької діяльності (НДД) студентів/ Л. В. Антонюк //Науковий вісник ВКІ «Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі». Збірник науково-методичних праць учасників ІV Міжнародної науково-методичної конференції, 18 грудня 2013 р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля» - 2013. – 194 с. – С. 24-26.

19. Створення НМШ як запорука формування дослідницьких компетентностей студентів / Л. В. Антонюк, В. В. Ковалевська //Науковий вісник ВКІ «Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі». Збірник науково-методичних праць учасників ІV Міжнародної науково-методичної конференції, 18 грудня 2013 р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля» - 2013. – 194 с. – С. 26-28.

20. Ефективність використання комп’ютерних технологій в обліку/Л. В. Антонюк //Матеріали електронного наукового фахового видання «Глобальні та національні проблеми економіки», грудень, 2014р. /Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. - 2014. – Випуск № 2. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/vipusk-1-2014/311-antonyuk-l-v-efektivnist-vikoristannya-komp-yuternikh-tekhnologij-v-obliku

21. Інформатизація суспільства як фактор розвитку економіки/ Л. В. Антонюк // Zbiorraportownaukowych.”InformacjanaukovaItechnicznawplanowaniuorazrealizacjibadanIwdrozenprojektow” 29.09.2014 – 30.09.2014.-Warszawa: Sp. Z.o.o.”Diamondtradingtour”, 2014 – C. 30-34

22. Поняття економічної безпеки країни/ Л. В. Антонюк // Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25-27 вересня 2014р.)–О.: Видавничий дім «Гельветика», 2014. –С 37- 39.

23. Впровадження ІС на підприємстві/ Л. В. Антонюк // Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади:Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2015. – С. 98-100.

 

Драбовська Віра Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Перелік наукових публікацій асистента кафедри англійської філології /  каф. іноземних мов

Драбовської В.А. 

1. Драбовська В.А. Проблема визначення діалекту в американській та вітчизняній регіональній діалектології // Вісник Львівського університету. Серія «Іноземні мови». – 2008. – №15. – С. 107 – 117.

2. Драбовська В.А. Проблема визначення діалекту в сучасній діалектології // Україна. Мова. Світ. Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики: Збірник матеріалів конференції (англ., нім. та укр. мовами) / Укл. А. І. Раду.  – Львів: ПП «Марусич», 2008. – С. 172 – 174.

3. Драбовська В.А. Лінгвокультурологія, етнолінгвістика і лінгвокраїнознавство у контексті досліджень культурем американського варіанта англійської мови // Філологічні студії. Збірник наукових статей. Вип. 7 – Вінниця: Вид-во Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 2009. – С. 144 – 148.

4. Драбовська В.А. Лінгвокультурологічний аспект американського варіанта англійської мови у навчально-тлумачних словниках англійської мови для іноземних користувачів // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики: Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. 4-5 грудня 2009 року. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2009. – С. 40-42.

5. Драбовська В.А. Лінгвокультурологічний аспект американського варіанта англійської мови у навчально-тлумачних словниках англійської мови для іноземних користувачів // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики: Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. 4-5 грудня 2009 року. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2009. – С. 40-42.

6. Драбовська В.А. Деякі аспекти вивчення американізмів у контексті глобалізації освіти // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти: Матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції / Гол. ред. Ямчинська Т.І. – Вінниця, 2009. – С. 37-40.

7. Драбовська В.А. Про доцільність залучення діалектизмів до лінгвокультурологічного дослідження американського варіанта англійської мови // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 22-24 квітня 2009 р.: за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. – К.: Вид.-во Європ. Ун.-ту, 2009. – С. 105-108.

8. Драбовська В.А. Лінгвокультурологічні тенденції розвитку британської та американської лексикографії // Проблеми романо-германської філології / Збірник наукових праць. – Ужгород: Ліра, 2009. – С. 43-58.

9. Драбовська В.А. Сучасні концепції створення тлумачних словників // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти: Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції / Гол. ред. Ямчинська Т.І. – Вінниця, 2010. – С. 38-40.

10. Драбовська В.А. Варіативність аспектів лексикографічного висвітлення культурно-забарвленої лексики американського варіанта англійської мови // Мова. Культура. Комунікація: Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 16 квітня 2010 р.). – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – 2-1-. – С. 25-27

11. Драбовська В.А. Американізм як складний лінгвокультурний концепт // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій Національного авіаційного університету. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – Вип. 20. – С. 60-69.

12. Драбовська В.А. Лінгвокультурологічний аспект американських лексикографічних джерел ХХ-ХХІ ст. // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / За ред.. В.К. Зернової. – Полтава, 2010. – С. 139-142.

13. Драбовська В.А. Національна культура і менталітет американців як об’єкт лексикографічного опису // Гуманізм та освіта: Збірник матеріалів Х міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця,  14-16 вересня 2010 р. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – С. 391-394.

14. Драбовська В.А. Цитата як ознака комунікативної спрямованості навчального тлумачного словника // Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: Матеріали міжрегіонального методичного семінару 16 червня 2010 р. / За заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 64-66

15. Драбовська В.А. Формування лінгвокультурологічної концепції у сучасній лексикографії // Мова і культура. Науковий журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. IІ (138). – С. 95-100.

16. Драбовська В.А. Семантичні зміни в складі номінативних полів американських свят: екстралінгвістичні фактори впливу // Філологічні студії: збірник наукових статей. – Вінниця: вид.-во Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла КОЦЮБИНСЬКОГО, 2010. – вип.. 8. – С. 186-189.

17. Драбовська В.А. Аспекти лексикографічної репрезентації лінгвокультурем в американському варіанті англійської мови // Функциональная лингвистика. Научный журнал. № 1, т.1. – Ялта, 2010. – С. 191-193.

18. Драбовська В.А. Поняття «концепт» у лінгвокультурології та лінгвокультурній лексикографії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. Збірник наукових праць/ гол. ред. Н.Л. Іваницька. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – Вип. 12. – С. 101-105.

19. Драбовська В.А. Нові концепції укладання тлумачних словників // Філологічні студії: збірник наукових праць. Випуск 1. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – С. 115-123.

20. Драбовська В.А. Лінгвокультурологічна концепція навчального тлумачного словника американського варіанта англійської мови // Слово й текст у просторі культури: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження проф. О.М. Мороховського / КНЛУ, Київ, 26-27 листопада 2010 р. [відп. ред. О.П. Воробйова]. – К.: Ленвіт, 2010. – С. 101-103.

21. Драбовська В.А. Лінгвокультурологічний аспект американського варіанта англійської мови у навчально-тлумачних словниках для іноземних користувачів // Англістика  та американістика: Зб. Наук. Праць/ ред. кол.: А.І. Анісімова (голов. ред.), Т.М. Потніцева (заст. гол. ред..) та ін. – Д.: Вид.-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – Вип. 7. – С. 22-34.

22. Драбовська В.А. Лінгвокультурологічні позначки як лексикографічний метод відображення лінгвокультурної специфіки мови // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. 7-8 грудня 2010 р. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2010 р. – С. 48-50.

23. Драбовська В.А. Специфіка будови моделі навчального тлумачного лінгвокультурологічного словника американського варіанта англійської мови // Проблеми романо-германської філології: Збірник наукових праць. – Ужгород: ЗакДУ, 2010. – С. 21 – 31.

24. Драбовська В.А. Ключові лінгвокультурні концепти США як предмет словникового опису // Філологічні трактати. – Том 2, № 3. – СумДУ, 2010. – С. 29 – 34.

25. Драбовська В.А. Загальні принципи створення моделі нового навчального тлумачного лінгвокультурологічного словника американського варіанта англійської мови // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 2. – 2011. – С. 229 – 236.

26.  Драбовська В.А. Лінгвокультурологічний аспект у навчальних тлумачних словниках для носіїв американського варіанта англійської мови / В.А. Драбовська // Матеріали ІХ Міжвузівськоїконференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов і літератур» (26-27 січня 2011 року) / Ред. колегія В.Д. Каліущенко відп. ред.), М.Г. Сенів, В.Є. Приседська, А.О. Іванов. – Донецьк, ДонНУ, 2011. – С. 36-39.

27. Драбовська В.А. Функції позначок у моделі навчального тлумачного лінгвокультурологічного словника американського варіанта англійської мови // Англістика  та американістика: зб. наук. праць/ ред. кол.: А.І. Анісімова (голов. ред.), Т.М. Потніцева (заст. гол. ред.) та ін. – Д.: Вид.-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. – Вип. 8. – (у друці)

28. Драбовська В.А. Теоретичні засади міжкультурної комунікації в процесі укладання тлумачних словників / В.А. Драбовська // Мова Свідомість. Концепт: зб. Наук. Праць / відп. ред. О. Г. Хомчак. – Вип. 1. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – С. 115-120.

29. Драбовська В.А. Навчальний тлумачний словник як засіб формування міжкультурної компетенції майбутнього спеціаліста // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. – Тези доповідей п’ятої Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 19-20 травня 2011 року. – С. 169 – 171.

30. Драбовська В.А. Лексикографічна репрезентація національної комунікативної поведінки (на матеріалі американського варіанта англійської мови) // Актуальні проблеми сучасної філології: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27-28 квітня 2011 р.) / За ред. А.Г. Ніколенка, Л.С. Козуб. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2011. – С. 33 – 36.

31. Драбовська В.А. Американські фразеологізми: лексикографічний аспект // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти: Матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції, присвяченої 10-річчю вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / Гол. ред. Ямчинська Т.І. – Вінниця, 2011. – С. 37-40.

32. Драбовська В.А. Теоретичні засади побудови навчального тлумачного словника нового типу // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип.. 58. – Видавництво  Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 112-115.

33. Драбовська В.А. Мовленнєва поведінка: лінгвокультурологічний та лексикографічний аспекти // Четвертий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи. Тези доповідей / За ред.. В.О. Самохіної. – Х.: – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 35-37.

34. Драбовська В.А. Етнічні стереотипи як об’єкт словникового опису (на матеріалі американського варіанта англійської мови // Научный журнал. № 2, т.1. – Ялта, 2011. – 185-187.

35. Драбовська В.А. Idioms and Proverbs as a Reflection of American History and Culture // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов. 14-15 квітня 2011 р. Вип. 15. – Вінниця, 2011. – С. 156-157

36. Драбовська В.А. Лінгвокультурна специфіка прецедентних текстів: лексикографічний аспект (на матеріалі американського варіанта англійської мови) // Наукові записки КДПУ. Серія : Філологічні науки /мовознавство/. – Вип. 105(2). – Кіровоград: КДПУ, 2012. – С. 188 – 192.

37. Драбовська В.А. Культурно-забарвлена лексика у макро- та мікроструктурі тлумачних словників // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 25-27 квітня 2012 р.: за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. – К.: Вид.-во Європ. Ун.-ту, 2012. – С. 134-137.

38. Драбовська В.А. Лінгвокультурологічний  аспект невербальної комунікації  // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти: Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції / Гол. ред. Ямчинська Т.І. – Вінниця, 2012. – С. 37-40.

39. Драбовська В.А. Макроструктура сучасних американських навчальних тлумачних словників. // Актуальні питання філології: Збірник наукових праць. Вип. 2. – К., КиМУ, 2011. – С. 181-188

40. Драбовська В.А. Аспекти розбіжностей між британським та американським варіантами англійської мови // Мовознавчі дисципліни у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти: Наукові записки регіональної міжвузівської конференції вінницького національного аграрного університету. – Серія: Методика викладання / Гол. ред. Гунько І.В. – Вінниця: ТОВ Фірма «Планер», 2012. – Вип. 1. – С. 53- 61.

41. Драбовська В.А. Сучасні тенденції англомовної навчальної лексикографії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. Збірник наукових праць/ [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013. – Вип. 17. – С. 119-124.

42. Драбовська В.А. Стереотип як лінгвокультурна категорія (на матеріалі антропонімів американського варіанта англійської мови). // Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії: Матеріали І Міжнародного симпозіум. 17-19 квітня 2013 р.: В 2 т. – Т.1 / За заг. Ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Університет «Україна», 2013. – с. 165-167.

43. Драбовська В.А. Методика критичного аналізу словників та лінгвокультурологія: перспективи взаємодії / В.А. Драбовська // Сontemporary Tendencies in Science and Education: Studies of the Germanic, Romance Languages and Translation : Materials digest of the International Scientific and Practical Internet Conference (Mykolaiv, 20-30 April, 2015) / Chief Editor : Kozak N. I.; Publishing Editor : Barkar U. Ya. –Mykolaiv : The Mykolaiv V. O. Sukhomlynsky National University, 2015. – C. 51 – 54.

44. Драбовская В. А. Лингвокультурный концепт “MULTICULTURALISM” в американском варианте английского языка / В. А. Драбовская // // Инновации в науке. / Сб. ст. по материалам XLV междунар. науч.-практ. Конф. №5 (42). – Новосибирск: Изд. «СибАк», 2015. – С. 106 – 114.

45. Drabovska V. Lexicographic Perspectives of the American English Language and Culture Representation in Monolingual English Learner’s Dictionaries /V. Drabovska // Trends in American Culture in the Post-1960s Period. – Liceum Kiado, Eger, Hungary. – 2013. – P. 245 – 254.

46. Драбовська В.А. Лінгвокультуролоічна концепція лексокографії США. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня «кандидат філологічних наук». Спеціальність 10.02.04 – германські мови. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. 

47. Драбовська В.А. Соновні розбіжності між британським та американським варіантами англійської мови (The Main Differences Between British and American English). – Навчальний посібник з курсу лексикології англійської мови для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів (англ. мовою). – Вінниця, ПП «ТД «Едельвейс і К»., 2016. – 176 с.

 

Вихованець Зоріна Сергіївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних наук та інформаційних технологій

У 2006 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)”.     По закінченню університету у 2006 р. розпочала свою педагогічну діяльність у школі-гімназії №30 м. Вінниці і працювала там до 2011р.

З вересня 2011р. працює викладачем іноземної мови у Вінницькому кооперативному інституті.

З жовтня 2010 р.  по квітень 2011 р. навчалась у Лондонській міжнародній школі вивчення іноземних мов при Кембріджському Університеті , де по закінченню, успішно склавши екзамени, отримала сертифікат міжнародного зразка Кембріджського університету з відзнакою.

У 2015 році здобула другу вищу освіту у Тернопільському національному економічному університеті та отримала диплом магістра за спеціальністю “Управління фінансово-економічною безпекою”.

У 2013 р. вступила до аспірантури Київського національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова і у 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “ Мовна реальність сучасної архітектоніки економічних знань“.

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. Вихованець З.С. Постнекласичний дискурс сучасних економічних знань: соціально-філософський аналіз/ З.С. Вихованець // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – К. : НПУ ім. Драгоманова, 2014. – № 31 (44). - С. 24-31.

2. Вихованець З.С. Мовна картина економічного світу: специфіка національного інтелектуального дискурсу / З.С. Вихованець // Гілея :науковий вісник :[зб. н. пр.] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2014. - Вип. 84. - С. 115-119.

3. Вихованець З.С. Соціальний феномен формування вартості як зразок граматики сучасної економіки / З.С. Вихованець // Гілея : науковий вісник :[зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2015. - Вип. 96. - С. 253-257.

4. Вихованець З.С. Часовий вимір економічної реальності та структура мови: людина – соціально-економічна дійсність – реальний час / З.С. Вихованець //

Стаття в іноземному науковому виданні:                              

5. Вихованець З.С. Культура взаємовпливу економіко-виробничої діяльності та мовного потенціалу: феномен комунікації/ З.С. Вихованець // Гілея : науковий вісник :[зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2015. - Вип. 94 (№ 3). - С. 266-270.                 

Статті в інших наукових виданнях та матеріали конференцій:

6. Вихованець З.С. Підвищення ефективності педагогічного менеджменту / З.С. Вихованець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Збірник наукових праць. - Випуск 36. - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Київ-Вінниця, 2013. - С. 97-100.

7. Вихованець З.С. Філософські аспекти переходу до нової парадигми «економіки сталого розвитку» / З.С. Вихованець // Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі : Збірник науково-методичних праць учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції (18 грудня 2013 р.) / Вінницький кооперативний інститут. – Вінниця, 2013. - С. 20-23.

8. Вихованець З.С. Безперервність поступу національної соціально-філософської думки у контексті смислів українського бароко / З.С.Вихованець // Duchowa polifonia Europy. – K. : Panstwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa w Kijowie, 2014. - C. 187-197.

9. Вихованець З.С. Перспективи вітчизняної економічної освіти в глобальній системі координат / З.С. Вихованець // Четверта всеукраїнська науково- практична конференція з міжнародною участю Сучасні соціально-гуманітарні дискурси : Матеріали Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції (22 березня, 2014 р.) – Дніпропетровськ, 2014. - С. 26-29.

10. Вихованець З.С. Лінгво-семантичний аналіз поняття «реальність» / З.С. Вихованець // Філософські проблеми сучасності : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвяченої Всесвітньому дню філософії) (20 листопада, 2014 р.). – Херсон : РВВ «Колос», 2014. - С. 42-44.

11. Вихованець З.С. Сучасна технологічна реальність: проблематика самовираження та самореалізації особистості / З.С. Вихованець // Проблеми

соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : [збірник]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – № 2 (6) – С. 7-12.

12. Вихованець З.С. Гуманістичний вимір теорії соціального захисту: реалії українського контексту / З.С. Вихованець // UKRAINE – EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW : Collektion of international scientific papers : in 2 parts. Kosice, Slovakia, March 30-April 2, 2015. - C. 140-144.

13. Вихованець З.С. Від громадянської ідеї блага до філософії життя / З.С. Вихованець // Проблеми громадянського поступу українського суспільства:філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 198-203.

14. Вихованець З.С. Легітимація теорії інтерпретації (на прикладі інституалізації теорії деконструкції) / З.С. Вихованець // Імперативи поступу України в умовах цивілізаційних викликів сучасного світу : Матеріали міжнародної науково- практичної конференції (27 січня, 2015 р.) / Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 11-13.

 

Морозова Людмила Петрівна - кандидат філософських наук, професор.

 1. Морозова Л.П. Ціннісні орієнтації  та її роль в активізації людського фактору. // ІІІ – я  Международная научно – практическая  конференция «Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества. – Одеса. – 21 – 22 мая 2010 р.-С.212-217.
 2. Морозова Л.П. Гуманізм: особливості історичного розвитку. // Х міжнародної науково-практичної конференції "Гуманізм та освіта".- ВНТУ.-Вінниця,2010р. - С.65-68.
 3. Морозова Л.П. Девіантна поведінка і конфлікти в аксіологічних вимірах. // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. – Вінниця,  2011.- С.115-121.
 4. Морозова Л.П. Вплив механізмів самоврядування на формування етнонаціональної культури. // Збірник міжнародних науково-практичних конференцій. – Дніпропетровськ,   24 лютого 2011. - С.64-70.
 5. Морозова Л.П. Викладання  філософії  у  вищих  навчальних  закладах: проблеми  та пошуки. // Збірник наукових праць «Використання інноваційних методів ВНЗ». – Вінниця, 2011. - С.52-59.
 6. Морозова Л.П. Філософія як теоретична форма світогляду. // Матеріали  VIII Міжнародної науково-практичної конференції  «Наукова думка інформаційного століття».- Пшемишль: Наука і студія, 7-15 березня 2012р. -С.48-51.
 7. Морозова Л.П. Вплив екологічної біоетики на формування світогляду особистості. // V Міжнародна науково-практична конференція: «Держави світу та Україна у нових реаліях:соціальні економічні, екологічні та правові орієнтири розвитку». – Вінниця,  2012.- С.115-121.
 8. Морозова Л.П. Культура як механізм самоорганізації суспільства // Матеріали 8-й міжнародної науково-практичної конференції «Наукові відкриття на рубежі тисячоліття- Прага, 2012.  – С.43-45.
 9. Морозова Л.П. Гуманізм як найвища цінність людства. // Науковий вісник ВКІ «Міжнародної науково-практичної конференція, 28 березня 2012р. – Вінниця 376 с. (С. 338-341).
 10. Морозова Л.П. Оцінка в системі реалізації цінностей. // Гілея (науковий вісник). Збірник наукових праць. - К., 2013 – Вип. 75.- 153-176. Фахове видання)
 11. Морозова Л.П. Цінності в контексті неокласичного підходу до соціума. // Гілея (науковий вісник). Збірник наукових праць. - К., 2013 – Вип 69. - 168-176.(Фахове видання)
 12. Морозова Л.П. Гуманістичні аспекти в сучасній освіті. // Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі: Науковий вісник ВКІ «IV Всеукраїнська науково-методічна конференція, 18 березня 2013р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля, 2013- С. 79-82).
 13. Морозова Л.П. Формування  глобалізаційной економічної культури українського суспільства. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  Київ – Будапешт 20-22 листопада 2013р. – Київ, 2014. –С. 295-296.Морозова Л.П.
 14. Морозова Л.П. Розвиток інноваційної економічної культури українського суспільства в період глобальної інтеграції. // Соціально-політичні економічні та гуманітарні виміри Європейської інтеграції України. Збірник наукових праць, ІІ Міжнародна науково-практична конференція 19-23 травня 2014р.  Ч. 1, ВТЕІ КНТЕУ. - К., 2014.- С. 148-156.
 15. Морозова Л.П. Концепція нового мислення як умова переходу до всесвітньої інтеграції людства. // Збірник наукових праць ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України», Україна – Словаччина, ВТЕІ КНТЕУ, 19–23 травня 2014 року. – Вінниця, 2014. – Ч. 2, – С. 275-284.Морозова Л.П.
 16. Морозова Л.П. Соціально-психологічна соціалізація особистості. //  Науковий вісник ВКІ «VII Міжнародної науково-практичної конференція професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства, 19 лютого 2014р. – Вінниця, 2014. -  402 с. (С. 61-71).
 17. Морозова Л.П. Концепція нового мислення як умова переходу до всесвітньої інтеграції людства. // Збірник наукових праць ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця, 2014р.- С. 275-284
 18. Морозова Л.П. Влияние национальной культуры на формирование национального самосознания. // Scientific Letters of International Academic Society of Mikhail Baludansky. Volume 2? No. 4 /2014/  - Slovakia. – 2014. – P.95-98.
 19. Морозова Л.П. Вплив соціальних механізмів на формування ціннісних орієнтацій української молоді. // Збірник наукових видань Варшавського університету ім. Марії Кюрі-Скадовської.- Варшава, 2015р. – С. 281-293(Фахове видання)
 20. Морозова Л.П. Феномен цінностей сучасній філософії, психології та соціології. // Науковий вісник ВКІ «VII Міжнародної науково-практичної конференція професорсько-викладацького складу, 16 березня 2015р. – Вінниця, 2015. -  396 с. (С. 64-71).
 21. Морозова Л.П. Особенности ценносно оценочного фактора в неклассическом подходе к соціуму. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України. -Scientific Letters of International Academic Society of Mikhail Baludansky. Volume 2? No. 5 /2015/  - Slovakia.
 22. Морозова Л.П. Культурологічний підхід у професійній підготовці менеджера з туризму. // Збірник наукових праць: «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України» , 19 травня 2015р. – Камянець-Подільській - Вінниця, 2015. -  С. 58-73.
 23. Морозова Л.П. Формування свідомості крізь призму сучасності // Гілея. – Київ, 2015. - №103. – С. 63-74. (0,5 друк. арк.) – фахова стаття. // Гілея. – Київ, 2015. - №103. – С. 63-74. (0,5 друк. арк.) (Фахове видання)
 24. Морозова Л.П. Проблеми екологічного виховання молоді та шляхи їх вирішення. // Молодий вчений. –2015. - № 12. ч. 3. - С.49-61. (0,7 друк. арк.) (Фахове видання)
 25. Морозова Л.П. Проблема світоглядного фактора в сучасній соціально-політичній та економічній ситуації в Україні. // Молодий вчений. –2015. - № 12. - С.126-128. (Фахове видання)
 26. Морозова Л.П. Духовна культура особистості. // Збірник наукових праць: Стан і тенденції розвитку сучасної європейської науки / Том 2. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2015. – С. 117-119.
 27. Морозова Л.П. Проблема сенсу життя у філософії. // Збірник наукових праць: Стан і тенденції розвитку сучасної європейської науки / Том 2. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2015.  – С. 121-123.
 28. Морозова Л.П. Спроба інтерпретації нових наукових принципів політичної географії в антропологічному дискурсі. // Збірник наукових праць: Стан і тенденції розвитку сучасної європейської науки / Том 2. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2015.  – С. 123-126.
 29. Морозова Л.П. Духовна криза особистості. // Збірник наукових праць: «IX Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства. - Вінниця. – 2016
 30. Морозова Л.П. Цінності як аксіологічна складова української національної самосвідомості. // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України. -Scientific Letters of International Academic Society of Mikhail Baludansky. - No. 6 - 2016.
 31. Морозова Л.П. Аналіз сформованості професійної культури майбутнього менеджера туризму. // Збірник наукових праць: «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України» ІV Міжнародна науково-практична конференція. - 2016;
 32. Морозова Л.П. Етика. Навчальна програма та методичні вказівки для студентів заочної форми навчання. // Вінниця, ВФ ТАНГ, 1999р. – 31с.
 33. Морозова Л.П. Методичні вказівки до самостійної роботи над курсом навчальної дисципліни «Етика» для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей «Фінанси», «Економіка підприємства» та «Правознавство». // Вінниця, ВІЕ ТАНГ, 2006р. – 50с.
 34. Морозова Л.П. Навчально - методичний посібник з курсу «Філософія». // Вінниця:, ОЦ ВДАУ, 2007р. –150с.
 35. Морозова Л.П. Навчально - методичний посібник з курсу «Етика та естетика». // Вінниця:, ОЦ ВДАУ, 2007р. – 101с.
 36. Морозова Л.П. Опорний конспект лекцій з курсу «Філософія». Вінниця:, ВТЕІ КНТЕУ, 2015р. – 69 с.

 

 

Наукова діяльність кафедри гуманітарних наук та інформаційних технологій

За період існування кафедри науково-педагогічний колектив кафедри веде активну наукову роботу, зокрема приймає участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, публікує наукові монографії, статті, тези, працює над написанням кандидатських ( 2 ) та докторської ( 1 .) дисертаційних досліджень.

 

Рейтингова оцінка роботи викладачів кафедри гуманітарних наук та інформаційних технологій