Навчальні дисципліни кафедри:

 1. Вища математика: Теорія ймовірності та математична статистика;
 2. Вища та прикладна математика;
 3. Державне регулювання економіки;
 4. Ділова іноземна мова;
 5. Економіка підприємств;
 6. Економіка праці і соціально-трудові відносини;
 7. Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі; економетрика;
 8. Економічна  теорія: мікро - та макроекономіка;
 9. Економічна теорія;
 10. Економічна теорія: політична економія, історія економіки та економічної думки;
 11. Електронна комерція;
 12. Зовнішньоекономічна діяльність  підприємств;
 13. Іноземна мова;
 14. Іноземна мова  ( за проф. спрямуванням);
 15. Інформаційні системи і технології у маркетингу;
 16. Історія України: історія України, історія української культури;
 17. Комп’ютерне документоведення;
 18. Комп’ютерні  інформаційні системи і технології в менеджменті;
 19. Комп’ютерні інформаційні системи і технології  у фінансово-кредитних установах;
 20. Комп'ютерні інформаційні системи і технології в аудиті;
 21. Автоматизація складання фінансової звітності;
 22. Математика. Фінансова математика;
 23. Методика викладання в вищій школі;
 24. Методологія  та організація наукових досліджень;
 25. Міжнародна економіка;
 26. Міжнародний бізнес;
 27. Національна економіка;
 28. Основи економіки;
 29. Основи наукових досліджень;
 30. Психологія;
 31. Регіональна економіка;
 32. Соціологія;
 33. Статистика;
 34. Українська мова;
 35. Українська мова (за проф. спрямуванням);
 36. Філософія;
 37. Фінансова статистика.