Закінчила Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі», а також Московський кооперативний інститут за спеціальністю: «Методика викладання економіки». В 2014 році пройшла стажування в Полтавському університеті економіки і торгівлі.

Найбільш актуальні публікації

  1. Черненко Н.С. Теоретичні та методичні основи використання сучасних методів викладання економічних дисциплін / Н.С. Черненко, О.Ю. Кушнір / Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. – 7/2017. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2017. – С. 105-110
  2. Черненко Н.С. Управлінська компетентність викладача вищої школи як педагогічна проблема / Н.С. Черненко / Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей економіки. – Вінниця, 2017. – С. 145-148
  3. Черненко Н.С. Теоретичні і методичні засади проектної освіти, як однієї з активних технологій вивчення економічних дисциплін / Н.С. Черненко // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості: Збірник тез доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – С. 164-166
  4. Черненко Н.С. Споживчий ринок регіону: проблеми і шляхи вдосконалення / Н.С. Черненко // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи. Науковий вісник ВКІ. Статті та тези учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – С.87-89
  5. Черненко Н.С. Марочні стратегії (види, напрями вибору, плюси та мінуси) як важіль ефективної роботи підприємства / М.О.Шмагельська, Н.С. Черненко // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського, 2016. – С. 488-491.
  6. Черненко Н.С. Удосконалення управлінської діяльності органів місцевого самоврядування / Н.С. Черненко, Л.В. Соловйова / Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2015. – С. 223-225.
  7. Черненко Н.С. Інноваційні підходи до викладання дисципліни «Статистика» студентам галузі знань «Економіка та підприємництво» / Н.С. Черненко, Л.В. Соловйова // Методичні основи впровадження інноваційних методів навчання у ВНЗ України: Збірник науково-методичних праць ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ПП Балюк, 2012. – Том 1. – С. 233-236.
  8. Черненко Н.С. Диверсифікація корпоративних об’єднань як спосіб зміцнення конкурентних позицій підприємств в умовах євроінтеграції / Н.С. Черненко, Л.В. Соловйова // Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2013. – С. 220-224.
  9. Черненко Н.С. Мотивація навчальної діяльності студентів – важливий фактор вивчення дисциплін економічної теорії / Н.С. Черненко // Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі: Збірник науково-методичних праць Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2013. – С. 101-103.
  10. Черненко Н.С. Дослідження економічної сутності доходів з операційної діяльності підприємства / О.Ю. Кушнір, Н.С. Черненко // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2014. – С. 131-134