Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Економіка підприємства» і здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства. У 2014 році прослухала базовий 7-модульний HR-курс для управлінців «Ефективне управління персоналом» при Вінницькій міській раді.

У грудні 2014 р. у Хмельницькому національному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему: «Механізм підвищення конкурентоспроможності малих підприємств легкої промисловості» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

Пройшла стажування в планово-економічному відділі ТОВ «Укрбуденергозахист» у 2016 р.

 

Найбільш актуальні публікації

  1. Солоїд О.В. Оцінка факторів впливу на конкурентоспроможність малих підприємств / О. В. Солоїд // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2013 р. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 264–265.
  2. Солоїд О.В. Формування механізму підвищення конкурентоспроможності малих підприємств легкої промисловості / О. В. Солоїд // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах : матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції, 19 лютого 2014 р. – Вінниця : ВКІ, 2014. – С. 232–234.
  3. Солоїд О.В. Зміни та перспективи податкового навантаження на малі підприємства: теорія і практика / О. В. Солоїд // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теорія та практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 30–31 травня 2013 р. – Київ : ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. – Ч. 1. – С. 26–28.
  4. Солоїд О.В. Студентське самоврядування та його роль у національно-патріотичному вихованні студентської молоді Вінницького кооперативного інституту / О.В.Солоїд, Л.Г. Олійник // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості: Збірник тез доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – 171 с. (С. 156-158)
  5. Солоїд О.В. Критерії та показники оцінки конкурентоспроможності малих підприємств легкої промисловості / О. В. Солоїд // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 18–20 квітня 2013 р. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 418–421.
  6. Солоїд О.В. Стратегічний розвиток малого підприємництва – формування та підвищення конкурентоспроможності / О. В. Солоїд // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 5. – Т. 1. – С. 116–119.
  7. Солоїд О.В. Стратегічні й тактичні пріоритети розвитку малих підприємств легкої промисловості України / О. В. Солоїд // Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 квітня 2013 р. – Черкаси : СУЕМ, 2013. – С. 183–185.
  8. Солоед Е.В. Проблемы повышения конкурентоспособности малых предприятий в Украине / Е.В. Солоед // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск: Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов, 2014. – № 4. – С. 42–43.