Солоїд Олена Вікторівна
к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, фундаментальних
та соціально-гуманітарних дисциплін

Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Економіка підприємства» і здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства. У 2014 році прослухала базовий 7-модульний HR-курс для управлінців «Ефективне управління персоналом» при Вінницькій міській раді.

У грудні 2014 р. у Хмельницькому національному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему: «Механізм підвищення конкурентоспроможності малих підприємств легкої промисловості» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

Найбільш актуальні публікації

  1. Солоїд О.В. Оцінка факторів впливу на конкурентоспроможність малих підприємств / О. В. Солоїд // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2013 р. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 264–265.
  2. Солоїд О.В. Формування механізму підвищення конкурентоспроможності малих підприємств легкої промисловості / О. В. Солоїд // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах : матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції, 19 лютого 2014 р. – Вінниця : ВКІ, 2014. – С. 232–234.
  3. Солоїд О.В. Зміни та перспективи податкового навантаження на малі підприємства: теорія і практика / О. В. Солоїд // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теорія та практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 30–31 травня 2013 р. – Київ : ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. – Ч. 1. – С. 26–28.
  4. Солоїд О.В. Студентське самоврядування та його роль у національно-патріотичному вихованні студентської молоді Вінницького кооперативного інституту / О.В.Солоїд, Л.Г. Олійник // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості: Збірник тез доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – 171 с. (С. 156-158)
  5. Солоїд О.В. Критерії та показники оцінки конкурентоспроможності малих підприємств легкої промисловості / О. В. Солоїд // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 18–20 квітня 2013 р. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 418–421.
  6. Солоїд О.В. Стратегічний розвиток малого підприємництва – формування та підвищення конкурентоспроможності / О. В. Солоїд // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 5. – Т. 1. – С. 116–119.
  7. Солоїд О.В. Стратегічні й тактичні пріоритети розвитку малих підприємств легкої промисловості України / О. В. Солоїд // Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 квітня 2013 р. – Черкаси : СУЕМ, 2013. – С. 183–185.
  8. Солоед Е.В. Проблемы повышения конкурентоспособности малых предприятий в Украине / Е.В. Солоед // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск: Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов, 2014. – № 4. – С. 42–43.