У 2001 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського та здобула  кваліфікацію  філолога, викладача української мови і літератури та світової літератури. У 2016 році здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 «Українська мова», захистивши у Донецькому національному університеті ім. В. Стуса дисертацію на тему: «Становлення неофіційного антропонімікону мешканців Вінниччини».  

 

Найбільш актуальні публікації

 1. Павлюк В.А. Методика роботи над професійним мовленням студентів нефілологічного напряму освіти / В. А. Павлюк // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. – 6/2016. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2016 – С. 160-166.
 2. Павлюк В. А. Метафоричні перенесення у сфері неофіційних антропонімів Вінниччини / В. А. Павлюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. – Вип. 7 / Гол. ред. М.Є. Скиба, відп. за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХмЦНП, 2014. – С. 131–135.
 3. Павлюк В. А. Лінгвістичний статус прізвиська та його місце в антропонімії / В. А. Павлюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / Гол ред. Н. Л. Іваницька. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014. – Вип. 19. – С.157–162.
 4. Павлюк В. А. Статистично-мотиваційні характеристики прізвиськ Вінницької області / В. А. Павлюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / Гол. ред. Н.Л. Іваницька. –  Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2015. –  Вип. 21. – С. 39–46.
 5. Павлюк В. А. Формально-семантичні трансформації у сфері неофіційної антропонімії Вінниччини / В. А. Павлюк // Мовознавчий вісник: збірник наукових праць / Відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2015. – Вип. 20. – С. 33–38.
 6. Павлюк В. А. Афіксація як засіб творення прізвиськ мешканців Вінницької області / В. А. Павлюк // Записки з ономастики: збірник наукових праць. – Одеса : «Астропринт», 2015. –  Вип. 18. – С.575–582.
 7. Павлюк В. А. Прізвиська – наймінливіший клас антропонімів / В. А. Павлюк // Культурні аспекти освіти. – Варшава, 2013. – С. 265–270.
 8. Pavliuk V. General grammar features of the nicknames (based on Vinnychchyna) // Hummanities and Social Sciences in Europe: Achievement and Perspectives. Proceeding of the 9th International symposium. "East West" Accosiation for Advanced Studies and Higer Education. – – 2016. – P.228– 231.
 9. Павлюк В.А. Історія становлення українських прізвиськ / В.А. Павлюк // Лінгвістичні читання: збірник наукових статей. – Вип. 6. – Вінниця, ФОП Рогальська І.О., 2013. – С. 114–121.
 10. Павлюк В. А. Мотиви номінації дитячих та шкільних прізвиськ / В.А. Павлюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. – Вип.6 / Гол. ред. М. Є. Скиба, відп. за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХмЦНП, 2013. – Частина перша. – С. 193–200.
 11. Павлюк В. А. Конотація індивідуальних прізвиськ (на матеріалі Вінниччини) / В. А. Павлюк  // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лінгвістичне портретування сучасного соціуму» (м. Вінниця,  26-27  листопада 2015 р.). – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С.159–168.