У 2009 році закінчив з відзнакою магістратуру Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2015 році пройшов стажування в Полтавському університеті економіки і торгівлі.

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Формування та розвиток інфраструктури ринку земель сільськогосподарського призначення».

 

Найбільш актуальні публікації

 1. Непиталюк А. В. Орендні відносини як інституціональна складова ринку земель сільськогосподарського призначення / А. В. Непиталюк // Економічний вісник ДВНЗ «Переяслав–Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». – 2017. – № 32/1. – С. 177 – 185. (фахова, Index Copernicus International (ICI))
 2. Непиталюк А. В. Оцінювання земельних ресурсів в Україні в контексті формування аграрного ринку: досвід та перспективи / О. О. Прутська, А. В. Непиталюк // Економіка розвитку. – 2017. – № 2. – С. 60–66.
 3. Непиталюк А. В. Проблеми оцінки земельних ресурсів за умов формування земельного ринку / А.В. Непиталюк, Н.С. Сичевська // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. – 7/2017. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С.5-13
 4. Непиталюк А. В. Проблеми та перспективи формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / А.В. Непиталюк, Н.С. Сичевська // Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку: Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції. – Хмельницький, ХКТЕІ., 2016. – С.99-103
 5. Непиталюк А. В. Теоретичні аспекти формування та функціонування інфраструктури ринку землі в Україні / А.В. Непиталюк // Zeszyty naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kwartalnik. – 2015. – # 1 (47). – C. 55 – 65.
 6. Непиталюк А. В. Фінансово-інституціональні аспекти орендних відносин на аграрному ринку / А. В. Непиталюк // Фінансова політика як складова економічного розвитку : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ 12–13 квітня 2017 р.) / відп. ред. І. Я. Чугунов. – К. : КНТЕУ, 2017. – С. 27 – 29.
 7. Непиталюк А.В. Теоретико-методологічні аспекти формування інфраструктури ринку землі в Україні // А.В. Непиталюк, О.В. Пітик. – Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади: Збірник наукових праць VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2015. – С. 85-87
 8. Непиталюк А. В. Базові засади формування ринку земель сільськогосподарського призначення / А.В. Непиталюк // Промислова гідравліка і пневматика. – 2015. – № 3 (49). – С. 3-6.
 9. Непиталюк А. В. Земельна реформа в Україні: проблеми та суперечності // О.О. Прутська, А.В. Непиталюк. – Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю Кондратюка «Економіка і регіон». – 2012. – № 4 (35). – С. 48 – 51.
 10. Непиталюк А. В. Інституційні засади формування ринку землі в Україні / А.В. Непиталюк // Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 9-10 грудня 2016 р.) / За. заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 55 – 59.
 11. Непиталюк А. В. Інфраструктура ринку землі: теоретичні засади формування і перспективи // А.В. Непиталюк. – Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні науки. – 2012. – № 3 (69). – С. 144 – 150.
 12. Непиталюк А. В. Принципи раціонального землекористування за умов формування ринку земель сільськогосподарського призначення / А.В. Непиталюк, Л.В. Соловйова // Науковий вісник ВКІ «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи». Статті та тези  учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля» - 2016. – С. 63-66.