У 2006р. захистила докторську дисертацію на тему «Соціальні механізми формування цінностей молоді в перехідний період: соціально-філософський аналіз» та здобула науковий ступінь доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії».  У 2007 році присвоєно вчене звання професора кафедри історії України та філософії.

У 2016 році пройшла стажування у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова.

 

Найбільш актуальні публікації:

 1. Морозова Л.П.Гуманізація освіти на сучасному етапі. Науково методична конференція Сучасний підхід до викладання дисциплін: Міжнародна науково-методична конференція, 14 березня 2018 р. – Вінниця, 2018 р. – С.44-46
 2. Морозова Л. П. Філософія: навч. посіб./ Л. П. Морозова - Вінниця:ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017.- 372с.
 3. Морозова Л.П. Ціннісні орієнтації в системі оціночно-ціннісних відносин / Л.П.Морозова // Гілея (науковий вісник). Збірник наукових праць. - К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2017 – Випуск 121 (№6) – С. 202-219
 4. Морозова Л.П. Проблема сенсу життя у філософії / Л.П Морозова // Збірник наукових праць: Стан і тенденції розвитку сучасної європейської науки / Том 2. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2015.  – С. 121-123.
 5. Морозова Л.П. Цінності як аксіологічна складова української національної самосвідомості / Л.П Морозова // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України. -Scientific Letters of International Academic Society of Mikhail Baludansky. - No. 6 - 2016.
 6. Морозова Л.П. Особливості розвитку системи авторського права та суміжних прав України / Л.П Морозова // Науковий вісник ВКІ «Х Міжнародної науково-практичної конференція професорсько-викладацького складу, 17 травня 2017р. – Вінниця, 2017.
 7. Морозова Л.П. Формування свідомості крізь призму сучасності / Л.П.Морозова // Гілея. – Київ, 2015. - №103. – С. 63-74. (0,5 друк. арк.) – фахова стаття. // Гілея. – Київ, 2015. - №103. – С. 63-74.
 8. Морозова Л.П. Проблеми екологічного виховання молоді та шляхи їх вирішення / Л.П.Морозова // Молодий вчений. –2015. - № 12. ч. 3. - С.49-61.
 9. Морозова Л.П. Проблема світоглядного фактора в сучасній соціально-політичній та економічній ситуації в Україні / Л.П.Морозова // Молодий вчений. –2015. - № 12. - С.126-128.
 10. Морозова Л.П. Духовна культура особистості / Л.П.Морозова // Збірник наукових праць: Стан і тенденції розвитку сучасної європейської науки / Том 2. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2015. – С. 117-119.
 11. Морозова Л.П. Філософія як теоретична форма світогляду / Л.П Морозова // Матеріали  VIII Міжнародної науково-практичної конференції  «Наукова думка інформаційного століття».- Пшемишль: Наука і студія, 7-15 березня 2012р. -С.48-51.
 12. Морозова Л.П. Вплив екологічної біоетики на формування світогляду особистості / Л.П Морозова // V Міжнародна науково-практична конференція: «Держави світу та Україна у нових реаліях:соціальні економічні, екологічні та правові орієнтири розвитку». – Вінниця,  2012.- С.115-121.
 13. Морозова Л.П. Культура як механізм самоорганізації суспільства / Л.П Морозова // Матеріали 8-й міжнародної науково-практичної конференції «Наукові відкриття на рубежі тисячоліття- Прага, 2012.  – С.43-45.
 14. Морозова Л.П. Гуманізм як найвища цінність людства / Л.П Морозова // Науковий вісник ВКІ «Міжнародної науково-практичної конференція, 28 березня 2012р. – Вінниця. - С. 338-341.
 15. Морозова Л.П. Оцінка в системі реалізації цінностей / Л.П Морозова // Гілея (науковий вісник). Збірник наукових праць. - К., 2013 – Вип. 75. С- 153-176.
 16. Морозова Л.П. Цінності в контексті неокласичного підходу до соціума / Л.П Морозова // Гілея (науковий вісник). Збірник наукових праць. - К., 2013 – Вип 69. - С.- 168-176.
 17. Морозова Л.П. Гуманістичні аспекти в сучасній освіті / Л.П Морозова // Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі: Науковий вісник ВКІ «IV Всеукраїнська науково-методічна конференція, 18 березня 2013р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля, 2013- С. 79-82.
 18. Морозова Л.П. Формування  глобалізаційной економічної культури українського суспільства / Л.П Морозова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  Київ – Будапешт 20-22 листопада 2013р. – Київ, 2014. – С. 295-296.
 19. Морозова Л.П. Розвиток інноваційної економічної культури українського суспільства в період глобальної інтеграції / Л.П Морозова // Соціально-політичні економічні та гуманітарні виміри Європейської інтеграції України. Збірник наукових праць, ІІ Міжнародна науково-практична конференція 19-23 травня 2014р.  Ч. 1, ВТЕІ КНТЕУ. - К., 2014.- С. 148-156.
 20. Морозова Л.П. Концепція нового мислення як умова переходу до всесвітньої інтеграції людства / Л.П Морозова // Збірник наукових праць ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України», Україна – Словаччина, ВТЕІ КНТЕУ, 19–23 травня 2014 року. – Вінниця, 2014. – Ч. 2, – С. 275-284.
 21. Морозова Л.П. Соціально-психологічна соціалізація особистості / Л.П.Морозова //  Науковий вісник ВКІ «VII Міжнародної науково-практичної конференція професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства, 19 лютого 2014р. – Вінниця, 2014. -  402 с. (С. 61-71).
 22. Морозова Л.П. Концепція нового мислення як умова переходу до всесвітньої інтеграції людства / Л.П.Морозова // Збірник наукових праць ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця, 2014р.- С. 275-284
 23. Морозова Л.П. Влияние национальной культуры на формирование национального самосознания / Л.П.Морозова // Scientific Letters of International Academic Society of Mikhail Baludansky. Volume 2? No. 4 /2014/  - Slovakia. – 2014. – P.95-98.
 24. Морозова Л.П. Вплив соціальних механізмів на формування ціннісних орієнтацій української молоді / Л.П.Морозова // Збірник наукових видань Варшавського університету ім. Марії Кюрі-Скадовської.- Варшава, 2015р. – С. 281-293
 25. Морозова Л.П. Феномен цінностей сучасній філософії, психології та соціології / Л.П.Морозова // Науковий вісник ВКІ «VII Міжнародної науково-практичної конференція професорсько-викладацького складу, 16 березня 2015р. – Вінниця, 2015. -  396 с. (С. 64-71).
 26. Морозова Л.П. Особенности ценносно оценочного фактора в неклассическом подходе к соціуму / Л.П.Морозова // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України. -Scientific Letters of International Academic Society of Mikhail Baludansky. Volume 2.- No. 5 /2015/  - Slovakia.
 27. Морозова Л.П. Культурологічний підхід у професійній підготовці менеджера з туризму / Л.П.Морозова // Збірник наукових праць: «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України», 19 травня 2015р. – Камянець-Подільській - Вінниця, 2015. -  С. 58-73.
 28. Морозова Л.П. Опорний конспект лекцій з курсу «Філософія» / Л.П.Морозова - Вінниця:, ВТЕІ КНТЕУ, 2015р. – 69 с.