Закінчив у 2008 р. Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю Історія. У 2012 р. у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка захистив дисертацію на тему: «Зовнішні зв’язки кооперації УСРР у 1920-х роках» та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю  09.00.12 «Українознавство (історичні науки)». У 2016 році пройшов стажування в Полтавському університеті економіки і торгівлі.

 

Найбільш актуальні публікації:

  1. Коваль А.В. Історіографія кооперативного руху в Українській РСР 1920-х роках / А.В. Коваль // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. – 7/2017. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017..- 2017 р. - С.19-27
  2. Коваль А.В. Розвиток міжнародних зв’язків української радянської кооперації в період НЕПУ / А.В. Коваль // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. – 5/2015. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2015 р. - С.13-21
  3. Коваль А.В.  Міжнародні зв’язки кооперації УСРР в 1920-х рр. /Коваль А.В./  Дисер.  Канд іст. наук. 09.00.12 – Українознавсто (Історичні науки). А.В. Коваль.: Київ: ун – т ім.  Т. Шевченка. – К. 2012. – 221с.
  4. Коваль А.В. Участь  української радянської кооперації в міжнародних виставках та ярмарках у 1920-х роках / Коваль А.В. // Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2013. – С. 529-536.
  5. Коваль А.В. Перші торговельні зв’язки кооперації УРСР в період запровадження НЕПу / Коваль А.В. // Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2013. – С. 537-544.