Закінчила у 2005 році Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. У 2013 році в Ужгородському національному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «Інституційне регулювання банківської діяльності в Україні» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». У 2016 році пройшла стажування в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Суміщає посаду доцента кафедри з посадою проректора із заочної освіти.

 

Найбільш актуальні публікації

  1. Julia A.Kaszpruk Пути совершенствования финансирования текущей деятельности субьектов хозяйствования / // Zeszyty naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kwartalnik. – 2017. – № 3 (57). – C. 157-175
  2. Кашпрук Ю.А. Фінанси та їхня регулююча функція в ринкових умовах / Ю.А. Кашпрук // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи. Науковий вісник ВКІ. Статті та тези учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – 121 с. (С.111-115)
  3. Кашпрук Ю.А.Вплив економічних, екологічних та соціальних чинників на формування сталого саморозвитку регіону / Ю.А. Кашпрук // Сталий розвиток економіки. - Міжнародний науково-виробничий журнал. Хмельницький - №1 (30). – 2016 р. – С. 162-173
  4. Kashpruk Yulia. Development characteristics and trends of consulting in Ukraine under European integration. / Yulia Kashpruk // Scientific Letters of Michal Baludansky – Volume 4, No. 6A/2016. C. 45 - 52
  5. Кашпрук Ю.А.Банківське інституційне середовище та його вплив на інноваційний розвиток банківської системи України/ Ю.А. Кашпрук // Сталий розвиток економіки. - Міжнародний науково-виробничий журнал. Хмельницький - № 2(31). – 2016 р. – С.39-43
  6. Кашпрук Ю.А.Шляхи удосконалення стратегічного управління підприємством / Ю.А. Кашпрук // Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади: Збірник наукових праць VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2015. – C. 197-201
  7. Кашпрук Ю.А.Методика оцінки глобального суспільного блага і використання її при підготовці фахівців з економіки / Ю.А. Кашпрук // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості: Збірник тез доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – 171 с. (С. 35-37)
  8. Кашпрук Ю.А.Інституційне регулювання банківської діяльності: зарубіжний досвід та можливості його імплементації в Україні / Ю.А. Кашпрук // Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України: збірник науково-технічних праць. Львів, 2012. – Вип. 22.15. – С.281-286
  9. Кашпрук Ю.А.Особливості інституційного регулювання банківської діяльності в Німеччині та уроки для України / Ю.А. Кашпрук // Materiały ix mezinẢrodnỈ vẺdecko-praktickẢ konference věda a vznik – 2012/2013 (27.12.2012-05.01.2013). - С.28-30.
  10. Кашпрук Ю.А.Особливості інституційного регулювання банківської діяльності в США та уроки лоя України / Ю.А. Кашпрук // Materiały ix międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “kluczowe aspekty naukowej działalnoci-2013” (7-15 stycznia 2013 roku) . – Przemyśl: Nauka i studia, 2013. – C.9-11