Шмагельська Марина Олексіївна
завідувач кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін, к.г.н.

Закінчила у 2000 році з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. У 2009 році в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів». У 2013 р. пройшла стажування у Полтавському університеті економіки і торгівлі, у 2014 р. – стажування на кафедрі економіки та менеджменту ВСЕІ ВМУРЛ «Україна». В 2016 році закінчила Донецький національний університет та здобула кваліфікацію «бакалавр з міжнародної економіки». 

Найбільш актуальні публікації

 1. Шмагельська М.О. Інтеграційна стратегія України як основа розвитку її міжнародного бізнес-середовища / М.О. Шмагельська / Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. – 7/2017. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 13-19
 2. Шмагельська М.О. Особливості функціонування міжнародного бізнесу під впливом мережевої економіки як форми економічної діяльності / М.О. Шмагельська / Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 21-22 березня 2017 р. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2017. – С. 204-207
 3. Шмагельська М.О. Формування інтеграційної стратегії України як складова проблеми розвитку інноваційного середовища / М.О. Шмагельська / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С.895-897
 4. Шмагельська М.О. Вплив міжнародного бізнесу на розвиток туристичної індустрії / М.О.Шмагельська, І.М. Васильєва / Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей економіки. – Вінниця, 2017. – С. 184-187
 5. Шмагельська М.О. Мережева економіка як складова міжнародного економічного простору / М.О. Шмагельська / Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. – 6/2016. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2016. – С. 48-54
 6. Шмагельська М.О. Сучасні фактори впливу на розвиток торговельно-економічних зв‘язків України / М.О.Шмагельська // Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку: Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції. – Хмельницький, ХКТЕІ, 2016. – 536с. - С. 185-188
 7. Шмагельська М.О. Особливості етичної культури ділових відносин: міжнародний аспект / М.О.Шмагельська // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості: Збірник тез доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. - С. 81-85
 8. Шмагельська М.О. Марочні стратегії (види, напрями вибору, плюси та мінуси) як важіль ефективної роботи підприємства / М.О.Шмагельська, Н.С. Черненко // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського, 2016. - С. 488-491
 9. Шмагельська М.О. Транспортне забезпечення міжнародного співробітництва України з ЄС / М.О. Шмагельська, І.М. Васильєва // Науковий вісник ВКІ «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи». Статті та тези учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 16 березня 2016 р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. - С.89-91
 10. Шмагельська М.О. Особливості розробки та впровадження стратегічного плану розвитку регіону / Zeszyty naukowe. Uczelni warszawskiej im. Marii Skiodowskiej-Curie. – Kwartalnik. – 1 (47) / 2015. – Warshawa, 2015. – С. 82-87
 11. Шмагельська М.О. Наукові засади формування територіальних одиниць в умовах децентралізації влади / Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2015. – С. 167-170.
 12. Шмагельська М.О. Роль громадської ініціативи у вирішенні економічних проблем: світовий досвід / М.О. Шмагельська, О.О. Тарасова // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці. Праці П’ятнадцятої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – Вінниця: ДонНУ, 2015. - С. 211-213
 13. Шмагельська М.О. Розвиток трудових ресурсів як основної складової регіонального потенціалу держави / М.О. Шмагельська // Науковий вісник ВКІ «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах» Статті та тези доповідей на УІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 лютого 2014 р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – С. 173-175
 14. Шмагельська М.О. Особливості підготовки фахівців економічних спеціальностей: світова практика / М.О. Шмагельська // Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі: Збірник науково-методичних праць учасників УІ Всеукраїнської науково-методичної конференції (18 грудня 2013 року). – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2013. – С. 15-23.
 15. Шмагельська М.О. Вплив регіональних відмінностей на соціально-економічний розвиток продуктивних сил держави / М.О. Шмагельська // Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2013. – С. 330-336.
 16. Шмагельська М.О. Розроблення та особливості впровадження стратегічного плану регіону (на прикладі Вінницької області)/ М.О. Шмагельська // Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародної участю. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013 – С. 230-234.
 17. Шмагельська М.О. Екологічно збалансована економіка – основа сталого розвитку держави / М.О. Шмагельська // Зелена» економіка: перспективи впровадження в Україні: Матеріали Міжнародної конференції. – Київ, 2012. – С. 110 - 112
 18. Шмагельска М.О. Екологічний аспект реалізації економічної політики України / М.О. Шмагельська // Науковий вісник ВКІ «Держави світу та України у нових реаліях: соціальні, економічні, екологічні та правові орієнтири розвитку». Тези доповідей учасників У Міжнародної науково-практичної конференції, 28 березня 2012 р. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2012. - С.89-91
 19. Шмагельська М.О. Переваги застосування інтерактивної технології навчання під час викладання економічних дисциплін / М.О. Шмагельська // Методичні основи впровадження інноваційних методів навчання у ВНЗ України: доповіді ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ПП Балюк, 2012. – С. 15-23.