Кафедра економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін

Контактна інформація кафедри:

Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59
Кабінет: 303
Телефон: (0432) 664-876
Електронна пошта: fed.vki@ukr.net

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Кафедра економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін була створена влітку 2017 року шляхом об’єднання кафедри фундаментально-економічних дисциплін та кафедри гуманітарних наук та інформаційних технологій, у зв’язку з їх реорганізацією.  

Кафедру очолює к.г.н., доцент кафедри Шмагельська Марина Олексівна.

Кафедра економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 12 викладачів, з них: 1 доктор філософських наук, 8 - кандидатів наук, доцентів кафедри, 3 викладачі. Більшість має значний стаж роботи у системі вищої освіти, науково-дослідних установах і на виробництві.

Робота викладачів спрямована на забезпечення високого рівня підготовки студентів, має за мету досягнення рівня відповідної компетентності, формування вмінь та навичок, певного досвіду соціально-економічного спілкування, визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності.

За кафедрою закріплено дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) та загально-професійної підготовки, навчально-методичні комплекси з яких розроблено та представлено на сайті ВКІ у віртуальному Web-класі (дистанційні курси для студентів всіх форм навчання): http://www.vki.vin.ua/moodle/course/category.php?id=10

 

Професорсько-викладацький склад кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін

 

Шмагельська Марина Олексіївна - кандидат географічних наук, доцент кафедри 

Вихованець Зоріна Сергіївна - кандидат філософських наук, доцент кафедри

Драбовська Віра Анатоліївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Кашпрук Юлія Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри

Коваль Андрій Володимирович - кандидат історичних наук, доцент кафедри

Крутоус Тетяна Петрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Морозова Людмила Петрівна - доктор філософських наук, професор

Непиталюк Антон Васильович - викладач кафедри

Павлюк Віта Анатоліївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Солоїд Олена Вікторівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри

Черненко Наталія Сергіївна - викладач кафедри 

Ільніцька Юлія Броніславівна- викладач кафедри

 

Викладачі, які працюють за суміщенням:

Якимчук Костянтин Дмитрович – кандидат економічних наук, професор

Кашулкіна Елеонора Валер’янівна - викладач кафедри

Свершок Ольга Іванівна - викладач кафедри