Викладач кафедри фінансів, обліку та аналізу
Кандидат економічних наук, доцент
Сарафонова  Інна Сергіївна

У 2007 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету та здобула кваліфікацію магістра з фінансів, економіста-фінансиста.

З 2010 року працює викладачем кафедри «Економіки і фінансів» у Вінницькому кооперативному інституті

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію у Вінницькому національному аграрному університеті,

Наукові інтереси: «Економіка і сучасність».

 

Зараз знаходиться в  відпусті по догляду за дитиною.

 

Найбільш актуальні публікації:

 1. Сарафонова І.С. Вдосконалення механізму регулювання експортного потенціалу підприємств олійно-жирового підкомплексу / І.С. Сарафонова // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» № 12, 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 2. Сарафонова І.С. Динамічна характеристика ринку переробки олійних культур в Україні / І.С. Сарафонова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні науки 2012. – Випуск 4(70). – Том 4. С. 187 – 195.
 3. Сарафонова І.С. Місце України на світовому ринку рослинної олії / І.С. Сарафонова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні науки 2013. – Випуск 3(80). С. 238 – 247.
 4. Сарафонова І.С. Оцінка інтенсивності конкуренції на ринку продукції олійножирового підкомплексу України / І.С. Сарафонова // Міжнародна науково-практична конференція. Стан, проблеми та перспективи розвитку національної економіки. Частина II. - Одеса, 2015. С. 9 – 12.
 5. Сарафонова І.С. Регулювання діяльності підприємств на ринку олійно-жирової продукції / І.С. Сарафонова // Науково – практичний журнал. Агросвіт № 1, 2015. С. 30 – 34.
 6. Сарафонова І.С. Розвиток та сучасний стан ринку олійних культур в Україні: колективна монографія / І.С. Сарафонова // Трансформаційна динаміка процесів відтворення в аграрній економіці.   Вінниця – 2014. – 376 с.
 7. Сарафонова І.С. Структурна та динамічна характеристика виробництва рослинної олії в Україні / І.С. Сарафонова // Материалы II международной научно – практической конференции «Анализ тенденций и перспектив развития экономики, управления и права». Научный журнал «Аспект» №22 – Донецк, 2013. С. 46 – 53.
 8. Сарафонова І.С. Структурно-динамічні характеристики розвитку ринку продукції переробки олійних культур в сучасних економічних умовах  / І.С. Сарафонова // Збірник наукових праць уманського національного університету садівництва. Умань – 2014. Випуск 85. – 280 с.
 9. Сарафонова І.С. Сучасні напрямки стратегічного розвитку олійно-жирового підкомплексу / І.С. Сарафонова // Міжнародна науково-практична конференція. «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва». - Вінниця: ВНАУ, 2013. С. 203 – 206.
 10. Сарафонова І.С. Сутність, структура та місце олійножирового підкомплексу в системі АПК: колективна монографія / О.С.Колесов, І.С. Сарафонова // Іноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України.   Умань – 2014. Частина 2. – 256 с.
 11. Сарафонова І.С. Забезпечення надійного  і  ефективного  функціонування  ринкової  інфраструктури  та  фінансових  посередників  на  фондовому  ринку//  Гончарук К.В., Сарафонова І.С // Збірка праць учасників науково-практичної конференції «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи».( 16.03.16 р.) / Вінниця ВКІ.- 2016. – С. 39-42.
 12. Сарафонова І.С.. Формування економічного мислення у студентів – фахівців економічного профілю// Сарафонова І.С., Гончарук К.В.// Збірка праць учасників ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» (20 квітня 2016р.) Вінниця ВКІ-2016.- С 158-160