Завідувач кафедри
фінансів, обліку та аудиту
доктор економічних наук, професор,
Петренко Микола    Ілліч

У  1972р. з відзнакою закінчив  Київський інститут народного господарства, за спеціальністю «Економіка підприємства».

Кандидат економічних наук,

Спеціальність 08.00.05 -  економіка, планування організація управління народним господарством та його галузі (промисловість), Кафедра економіки підприємства

Тема дисертаційної роботи: «Внутрихозяйственный хозрасчет и его эффективность в условиях перестройки, хозяйственный механизм на материалах предприятий Министерства Радиоэлектронной промышленности СССР»

 

Доктор економічних наук,

Міжнародна Атестаційна рада.

Диплом серії ДД № 000060,

Тема дисертаційної роботи:

«Проблемы Государственного регулирования и экономической эффективности инвестиций инноваций на Украине»

 

Професор

Міжнародна кадрова академія, кафедра економіки,

атестат УЗ №0043

 

Трудову діяльність розпочав  економістом   планово-економічного відділу Вінницького   заводу   радіотехнічної   апаратури,     на   якому   працював       майже 20 років.

У березні 1980 року був призначений заступником директора підприємства з економічних питань, а з лютого 1989р. -  заступником генерального директора виробничо-наукового об’єднання.

Закінчив  аспірантуру Київського інституту народного господарства.  Захистив кандидатську дисертацію.

У липні 1992р. був призначений на посаду заступника начальника обласного управління економіки Вінницької облдержадміністрації.

З липня 1993р. обіймав посаду голови Вінницького регіонального відділення Державного інноваційного фонду України, а з 2000р. був  призначений на посаду голови Вінницького регіонального відділення державної інноваційної компанії (правонаступника держфонду України).

З грудня 2002 р. по липень 2004 р. працював директором Вінницького центру науково-технічної та економічної інформації.

З червня 2004 р. по листопад 2008 р. працював заступником директора, завідувачем кафедри економіки та підприємництва у Вінницькому інституті Міжрегіональної академії  управління персоналом.

У 2003 р. нагороджений Почесною грамотою Міністра освіти  і науки України; неодноразово був  нагороджений Почесними грамотами та відзнаками Державного інноваційного фонду України  та Вінницької обласної державної адміністрації.

З листопада 2008р. працює завідувачем кафедри фінансів, а зараз кафедри фінансів, обліку та аудиту у  Вінницькому кооперативному  інституті.

Працює у Вінницькому  кооперативному  інституті  з 2008 р.

Наукові інтереси: Інноваційні процеси, бізнес-планування, контролінг, стратегічне планування суб’єктів господарювання, фінансовий і стратегічний аналіз, економіка підприємства, статистичні методи і прогнозування, фінансове планування і прогнозування, антикризове управління підприємством.

 

Найбільш актуальні публікації:

 

Навчальні посібники та монографії

 1. Петренко М.І. Економіка України у 1940-2008 роках (основні показники) та країн СНД у 1992-2008 р.р.: практ. посіб. / М.І. Петренко, І.А. Бондарчук, А.Г. Драбовський; за ред. проф. Петренка М.І. – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2010. - 215 с.
 2. Петренко М.І. Економіка підприємства: навч. посіб. / М.І. Петренко, А.Г. Драбовський, В.М. Петренко. – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2010. – 512 с.
 3. Петренко М.І. Соціально-гуманітарні науки та управління в умовах глобалізаційних проблем сучасного людства: Монографія / М.І. Петренко, П.В. Іванюта, С.М. Мацера та ін. – Кіровоград: Університет сучасних знань/ПП «Екскюзив-Систем», 2016. – 270 с.
 4. Петренко М.І. Економіка підприємства (в задачах, тестах та ситуаційних вправах): навч.  посіб. /М.І. Петренко, В.М. Петренко. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 185 с.
 5. Петренко М.І. Економіка підприємства: навч. посіб. / М.І. Петренко, А.А. Храбан.  – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 199 с.
 6. Петренко М.І. Колективна монографія Соціально-гуманітарні науки та управління в умовах глобалізаційних проблем сучасного людства// Євсюхов О.Ф., Коваленко О.М., Волохова Л.Ф., Євсеенко О.Ф., Волохова Г.Л., Петренко М.І., Іванюта П.В., Мацера С.М., Скорук О.П., Зубар І.В., Олексюк Адам, Сушко В.А..- Кіровоград,Університет сучасних знань/ ПП «Есклюзив-Систем», 2016.- 270с.
 7. Петренко М.І. Колективна монографія Бізнес-планування: основа стратегічного розвитку підприємств в ринкових умовах// Петренко М.І., Драборвський А.Г., Іванюта П.В.- Вінниця, ВКІ/ ТОВ  «Меркьюрі-Поділля»», 2016.- 628с.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Петренко М.І. Сучасний стан соціально-економічного розвитку України: втрачені можливості / М.І. Петренко// Науковий  вісник Хмельницького національного університету. – 2012. –  Економіка Том 2. –  С. 235-242.
 2. Петренко М.І. Інвестиції та інновації: реалізація регіональної промислової та інноваційної політики у Вінницькій області / М.І. Петренко, А.Г. Драбовський // Науковий, виробничо-практичний журнал «Регіональна бізнес-економіка та управління»  Вінницького фінансово-економічного університету. – 2015. – № 1 –  С. 11-16.
 3. Петренко М.І. Соціально-економічний розвиток України: втрачені можливості / А.Г. Драбовський, М.І. Петренко / Warszawa Zeszyty naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skfodowskij. – Gurie Kwartalnik 3 (53). –  2016. – S. 75-95.

 

Cтатті та тези доповідей

 1. Петренко М.І. Державна інноваційна політика:  регіональний аспект / М.І. Петренко // Збірник статей конференції «Проблеми регіонального розвитку в контексті Євро-Азіатської інтеграції», 27.11 – 28.11.2009 р., ВКІ. –  Вінниця, 2010. –  С. 378-384.
 2. Петренко М.І. Застосування проблемного методу навчання у викладанні економічних дисциплін / М.І. Петренко // Збірник статей конференції «Методичні аспекти вдосконалення організації навчального процесу у вищих навчальних закладах», 19.03.2010р., ВКІ. –  Вінниця, 2010. –  С. 92-95.
 3. Петренко М.І. Тестова система оцінки знань і її застосування у Вінницькому кооперативному інституті / М.І. Петренко // Збірник статей конференції «Методичні аспекти вдосконалення організації навчального процесу у вищих навчальних закладах»,19.03.2010р., ВКІ. –  Вінниця, 2010. – С. 49-52.
 4. Петренко М.І. Шляхи удосконалення системи управління споживчої кооперації з використанням методу бюджетування / М.І. Петренко, К.Д. Якимчук // Збірник статей конференції «Споживча кооперація Поділля: через століття до майбутнього», 27-28 травня 2010 року, ВКІ. – Вінниця,  2010. –  С.370-389.
 5. Петренко М.І. Стан соціально-економічного розвитку України у 1940 – 2008 р.р. / М.І. Петренко, А.Г. Драбовський // Науковий вісник ВКІ  «Економіка регіону: структура, особливості, динаміка розвитку»: тези доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конференції, 26 листопада 2010 року. – Вінниця, 2010. –  С.117-127.
 6. Петренко М.І. Сучасний стан соціально-економічного розвитку України: втрачені можливості / М.І. Петренко, А.Г. Драбовський // Науковий вісник ВКІ  «Економіка регіону: структура, особливості, динаміка розвитку»: тези доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конференції, 26 листопада 2010 року, ВКІ. – Вінниця, 2010. –  С.20-25.
 7. Петренко М.І. Застосування проблемного методу навчання у викладанні економічних дисциплін / М.І. Петренко // Науковий вісник ВКІ: тези доповідей науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу «Методичні основи впровадження інноваційних методів навчання у ВНЗ України», 16 листопада 2011р., ВКІ. – Вінниця, 2012. – С. 150-156.
 8. Петренко М.І. Фінансовий менеджмент: аспекти оцінки ефективності інвестицій в інновації / М.І. Петренко // Збірка праць учасників науково-практичної конференції «Держави світу та Україна у нових реаліях: соціальні, економічні, екологічні та правові орієнтири розвитку», 28.03.2012 р., ВКІ. – Вінниця,  2012. – С.243-248.
 9. Петренко М.І. Теоретичні і практичні аспекти аналізу беззбитковості і планування прибутку підприємства з використанням методу CVP- аналіз / М.І. Петренко // Збірка праць учасників науково-практичної конференції «Проблеми розвитку економічних, соціальних зв’язків та кооперації», 27.02.2013 р., ВКІ. – Вінниця,  2013. – С.271-280.
 10. Петренко М.І. Впровадження в навчальний процес інформаційно-технологічної підготовки майбутнього фінансиста / М.І. Петренко // Збірка праць учасників науково-практичної конференції «Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі»,  18.12.13 р., ВКІ. – Вінниця,  2013. – С.161-164.
 11. Петренко М.І. Актуальні проблеми і перспективи розвитку споживчого ринку Вінницької області в контексті довгострокового соціально-економічного розвитку регіону / М.І. Петренко // Збірка праць учасників науково-практичної конференції «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах», 19.02.14 р., ВКІ. – Вінниця,  2014. – С.9-16.
 12. Петренко М.І. Управління активами підприємства і аналіз їх використання / М.І. Петренко, Ю.А. Кашпрук // Збірка  праць учасників науково-практичної  конференції «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах», 19.02.14 р., ВКІ. – Вінниця,  2014. – С.43-53.
 13. Петренко М.І. Споживча кооперація як фактор покращення соціально-економічного стану на селі / А.Г. Драбовський, М.І. Петренко // Збірка праць учасників науково-практичної конференції «Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади», 16.03.15 р., ВКІ. – Вінниця,  2015. – С.11-15.
 14. Петренко М.І. Механізм  впровадження системи  бюджетування в управлінні господарською діяльністю  підприємств / Петренко М.І. // Збірка праць учасників науково-практичної конференції «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи». 16.03.16 р./ Вінниця ВКІ. –  2016. – С. 78-81.
 15. Петренко М.І // Соціально-економічний розвиток України: втрачені можливості / Драбовський А.Г., Петренко М.І / Warszawa Zeszyty naukowe Uczelni Warszawskiej im.Marii Skfodowskij-Gurie Kwartalnik 3 (53) 2016. S. 77-95.
 16. Петренко М.І. Інтерактивні методи навчання у вищий школі / М.І. Петренко //Збірка тез доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості», 20 квітня 2016р., ВКІ. – Вінниця, 2016. – С. 60-63.
 17. Петренко М.І. Управління витратами як важлива умова у створенні і реалізації інвестиційного проекту підприємства// Петренко М.І., Іванюта П.В.// ІV Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки” з нагоди 200-річчя Львівської політехніки Дата проведення: 18 -19 травня 2017 року.