Викладач кафедри фінансів, обліку та аналізу,
 аспірантка Вінницького національного аграрного університету.
Ролінська Анна Олександрівна

 

Закінчила Вінницький кооперативний інститут – бакалавр за спеціальністю «Облік і аудит»,  та Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Облік і аудит в банках».

Тема наукового дослідження: «Фіскально-бюджетна політика у системі державного регулювання агропромислового сектора економіки України».

Працює у Вінницькому  кооперативному  інституті  з 2012р.

Наукові інтереси: удосконалення обліку кредитних операцій в комерційних банках, адміністрування податку на прибуток.

 

   Найбільш актуальні публікації:

 1. Ролінська А.О. Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу у вищій школі // Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі: Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. – 2013. С. 97-99.
 2. Ролінська А.О. Формування і реалізація фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України, з погляду на паливно-енергетичний комплекс // Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави: Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця – 2014.- С. 220-222.
 3. Ролінська А.О. Фіскально-бюджетна політика як дієвий інструмент впливу на економіку України // Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: Збірник тез доповідей за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, м. Вінниця – 2014. – С. 170-172.
 4. Ролінська А.О. Використання фіскально-бюджетної політики, як дієвого інструменту впливу на агропромисловий сектор економіки України // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах: Статті та тези доповідей учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства, м. Вінниця – 2014. – С.105-107.
 5. Ролінська А.О. Фіскально-бюджетна політика у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України // Наукові дослідження та досягнення молодих науковців Вінницького кооперативного інституту. – 2015. – С.59-61.
 6. Ролінська А.О. Перевірка нарахування та сплати податків, як основа фіскальної політики держави // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи: Статті та тези учасників IX Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства, м. Вінниця – 2016. – С.72-75.
 7. Ролінська А.О. Особливості формування і реалізації фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України // Економічні та юридичні науки: Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця – 2015. – С.
 8. Ролінська А.О. Соціально-економічна сутність фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України // Науковий журнал №3.2016. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 1 (236) – 2016. – С. 220-223.
 9. Ролінська А.О. Вечірко О.Г. Стан та динаміка фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України // Науковий вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – С.
 10. Ролінська А. О. Оцінка стану земель сільськогосподарського призначення / А.О. Ролінська, Т.М. Мараховська // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки та практики – 2017. – №1. – С. 73-82.
 11. Ролінська А.О. Фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання аграрного сектору економіки, механізм її формування та впровадження // А.О. Ролінська, Т.П. Гринчук, Ю.А. Коваль // Науковий Вісник Вінницького кооперативного інституту – 2017. – №7. – С. 159-164.