Викладач кафедри фінансів, обліку та аналізу
Вечірко Ольга Григорівна

1993-1999 рр. навчалася у Київському державному торгівельно-економічному університеті, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст з обліку і аудиту. 

2001-2002 рр. навчалася в Тернопільській академії народного господарства, спеціальність «Фінанси»,  кваліфікація – магістр з фінансів.

1.11.2012-31.10.2014 рр. аспірант кафедри обліку і аудиту НУХТ.

З 2000 року працює у ВКІ.

 

 Найбільш актуальні публікації: 

  1. Сучасний розвиток олійно-жирової промисловості Вінницької області// Інноваційна економіка №4 /53; Науково – виробничий журна. Тернопільська державна с/г. дослідна станція ІКСГП – НААН, 2014 – С. 149 – 156
  2. Економічна сутність сіткових мереж на підприємствах різних організаційно-правових форм власності// Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. – 2013. – №8. – С. 164 – 172.
  3. Status and dynamic of the development of the fat and oil complex of Ukraine// Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 2, No. 4/2014– С.143 – 145.
  4. Особливості застосування та використання методу проектів при вивчені дисциплін //Всеукраїнської науково-методичної конференції [«Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі»] (Вінниця, ВКІ, 18 грудня 2013 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 2011. ― С. 51―52.
  5. Облік витрат виробництва в системі управлінського обліку. Тези доп. ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції[«Зміни в соціально-економічному розвитку країни) (Київ, Науково - видавничий центр «Лабораторія Думки), 15-16 жовтня 2015 р.) – С.20
  6. Облік витрат в олійножировій промисловості. Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції[ «Роль та місце бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту в розвитку економічної системи»] Львів, , 27-28 березня 2015 р./С.96 – 97
  7. Методика застосування тренінгу при вивченні економічних дисциплін Тези доп. ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції[ «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості»] Вінниця, 20 квітня 2016 р./ С.98-100
  8. Вечірко О. Г. Стан та динаміка фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України/ Вечірко О.Г., Ролінська А.О.//Науковий вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – С.
  9. Вечірко О.Г Адміністрування сплати податків неприбутковими організаціями/Ільченко Л.Б., Вечірко О.Г.// Вісник Хмельницького національного університету – 2016. – № 5.- С.