Викладач кафедри фінансів, обліку та аналізу
Кандидат економічних наук, доцент
Гринчук Тетяна Петрівна

 

Освіта вища, в 2000 році з відзнакою закінчила Вінницький державний аграрний університет  за спеціальністю “Облік і аудит” та отримала кваліфікацію спеціаліста економіста-бухгалтера.

З 2000 року працює викладачем  у Вінницькому кооперативному технікумі

08 вересня 2017 р.  захистила кандидатську дисертацію у Вінницькому національному аграрному університеті. 

 

Життєве кредо: “Стався до інших так, як хочеш, щоб ставились до тебе”.

 

Найбільш актуальні публікації: 

 1. Гринчук Т. П. Оцінка обсягів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 2. С. 11-13.
 2. Гринчук Т. П. Тенденції розвитку вітчизняного зерновиробництва. Стратегія економічного розвитку України. 2013. № 33. С. 173-177.
 3. Гринчук Т. П. Сучасний рівень виробництва зерна у господарствах Вінницької області. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. № 3. [Електронний ресурс]: URL: http://www.global-national.in.ua
 4. Гринчук Т. П. Концентрація як важливий фактор впливу на економічну ефективність виробництва зерна та визначення основних напрямів його розвитку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. Вип. 3. С. 56-64.
 5. Гринчук Т. П. Підходи до аналізу сучасного стану зерновиробництва у сільськогосподарських підприємствах регіону та факторів, які впливають на його розвиток. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2015. № 9 (229). С. 48-60.
 6. Гринчук Т. П. Земельно-іпотечне кредитування в сільському господарстві: проблеми і перспективи розвитку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. Вип. 3. С. 116-124.
 7. Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Гринчук Т. П. Аспекти результативності інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. Бізнес Інформ. 2017. № 1. С. 108-115.

 

Статті в іноземних виданнях 

 1. Hrynchuck T. Investment maintenance of agricultural enterprises development. Journal L´ Association 1901 “SEPIKE”. Edition 6, 2014. P. 82-85.

 

Статті в інших виданнях 

 1. Гринчук Т. П. Основні напрями та джерела інвестиційного забезпечення процесу функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна. Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. Вип. 6. 2016. С. 17-24.
 2. Гринчук Т.П., Коваль Ю.А., Ролінська А.О. Фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання аграрного сектору економіки, механізм її формування та впровадження. Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. Вип. 7. 2017. С. 159-164.

 

Матеріали наукових конференцій 

 1. Гринчук Т. П. Оцінка фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні. Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 жовтня 2012 р. Харків. 2012. С. 64-65.
 2. Гринчук Т. П. Інноваційні процеси у сфері агропродовольчого виробництва. Інноваційний розвиток: економіка, управління, інформаційні технології, право, освіта: матеріали міжнародної науково-методичної конференції. 15-16 листопада 2012 р. Вінниця. 2012. С. 157-158 (0,12 друк. арк.).
 3. Гринчук Т. П. Соціальна роль сільськогосподарських кооперативів в сучасних умовах. Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 27 лютого 2013 р. Вінниця. 2013. С. 509–513.
 4. Гринчук Т. П. Розвиток зерновиробництва у Вінницькій області. Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 3-4 жовтня 2013 р. Вінниця. 2013. С. 269-271.
 5. Гринчук Т. П. Основні напрями інноваційного розвитку зерновиробництва. Прикладна наука та інноваційний шлях розвитку національного виробництва: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.17-18 жовтня 2013 р. Тернопіль. 2013. С. 102-104.
 1. Гринчук Т. П. Деякі аспекти інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Вінницької області. Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 14-15 листопада 2013 р. Київ. 2013. С. 167-169.
 2. Гринчук Т. П. Спеціалізація зерновиробництва як основа розвитку зернового ринку. Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 19 лютого 2014 р. Вінниця. 2014. С. 121-123.
 3. Гринчук Т. П. Впровадження інноваційних технологій в галузі зерновиробництва та шляхи їх активізації. Перспективи економічного зростання: теоретичні та практичні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 19-20 грудня 2014 р. Одеса. 2014. Ч. 1. С. 101-103.
 4. Гринчук Т. П. Особливості функціонування сучасного регіонального ринку зерна та шляхи його ефективного розвитку. Проблеми економіки: нові ринки та нові напрямки розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 6-7 лютого 2015 р. Дніпропетровськ. 2015. Ч. 1. С. 108-110.
 5. Гринчук Т. П. Основні фактори впливу залучення прямих іноземних інвестицій в сільське господарство Вінниччини. Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 березня 2015 р. Вінниця. 2015. С. 186-188.
 6. Гринчук Т. П., Бурєннікова Н. В. Інноваційні напрями розвитку підприємницької діяльності в галузі виробництва зерна. Сучасні агротехнології: тенденції та інновації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 17-18 листопада 2015 р. Вінниця. 2015. С. 40-43.
 7. Гринчук Т. П. Шляхи формування дієвої інфраструктури зернового ринку. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.  16 березня 2016 р. Вінниця. 2016. С. 42-45.
 8. Гринчук Т. П. Моделі земельно-іпотечного кредитування у сільському господарстві. Моделювання та кількісні методи в економіці: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 27 жовтня 2016 р. Вінниця. 2016. С. 8-10.
 9. Гринчук Т. П. Особливості інвестиційного забезпечення аграрної сфери. Наука і практика сучасності і майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 17 травня 2017 р. Вінниця. 2017. С. 83-85.